הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 56458-04-19

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

התובע:

אלירן אבו דוד
ע"י עו"ד אורן סימנה

נגד

הנתבע:
יצחק צח כהן
ע"י עו"ד שראל כהן

פסק דין

מדובר בתביעה לחיוב הנתבע בסכום של 540,000 ₪, בגין הפסדי רווח ים לתקופה של 18 חודשים , שנגרמו לתובע לפי טענתו על ידי הנתבע , עקב ביטול הנתבע את סיכום הדברים שבין הצדדים לשיתוף פעולה שלהם בתחום של מתן שירותי שטיפה וניקיון לרכבים.

לכל אחד היה עסק משלו בתחום, עד שהחליטו השניים לשתף פעולה. הצדדים שיתפו פעולה במשך חודשיים בלבד, לפי הסכם בע"פ כאמור ולאחר חודשיים הודיע הנתבע על ביטול ההסכם עקב חוסר מקצועיות של התובע ודרך התנהלות לא ראויה מצדו.

התובע טוען כי לא עמדה לנתבע עילה לביטול ההסכם וכי פעל ללא רבב ואילו הנתבע טוען כאמור את ההפך.

הצדדים הגיעו בהמלצתי להסדר המפורט להלן:

"ב"כ הצדדים: אנו מסכימים להמלצת בית המשפט לסיים את התיק לפי המתווה הבא:
בית המשפט יתן פסק דין בפשרה ללא נימוקים, על יסוד החומר הקיים ויהיה רשאי לחייב את הנתבע לשלם לתובע סכום מינימלי שיפורט מייד להלן או סך של 20,000 ₪ או סכום כלשהו בין הסכום המינימלי לבין 20,000 ₪.
לגבי הסכום המינימלי, מדובר בחוב בלתי שנוי במחלוקת לכאורה בהתחשבות בין הצדדים, אולם התובע טוען כי החוב עומד על 7,500 ₪ + מע"מ ואילו הנתבע טוען כי החוב עומד על 6,300 ₪ + מע"מ. בית המשפט במסגרת פסק הדין בפשרה ללא נימוקים יכריע גם במחלוקת זו, לגבי הסכום המינימלי.
עוד מוסכם כי בית המשפט יפסוק ביחס לשכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, ובעניין זה יינתן פסק דין מנומק שניתן לערער עליו בזכות.
אנו מסכימים כי בית המשפט יקצוב לנו, מאחר ולא יכול לשמוע אותנו כרגע, מועדים קצרים כדי להגיש התייחסות לאותו סכום מינימלי, כך שנוכל בעניין זה להגיש כל מסמך רלבנטי, גם אם לא הוגש עד היום. כמו כן באותה הזדמנות כל צד יוסיף טיעונים קצרים שבית משפט יגביל אותם לעניין שכר הטרחה וההוצאות וגם לעניין הסכום שיפסק מתוך סכום התביעה בגדרי מה שהוסכם לעיל".

לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר שלפניי, אני מחליט כי במחלוקת ביחס לסכום המינימאלי, יש לאמץ את טענת הנתבע בתוספת מסוימת, כך שהסכום המינימאלי שיש לפסוק לתובע יעמוד על 6,635 ₪ בצירוף מע"מ.

לאחר שנתתי דעתי איזה סכום יש לפסוק לתובע, או את הסכום המינימאלי הנ"ל בלבד, או את הסכום המקסימאלי, בסך של 20,000 ₪, או סכום כלשהו בין סכומים אלה, החלטתי לחייב את הנתבע לשלם לתובע 10,000 ₪. אם ימציא תובע לנתבע חשבונית מס כדין, יתווסף מע"מ לסכום הנ"ל.

בכל הנוגע להוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד, לגביהם הוסכם כי יינתן פסק דין מנומק, החלטתי כי יש מקום לחייב את הנתבע לשלם לתובע שכר טרחת עו"ד.

התוצאה אליה הגעתי יוצרת מצב שלפיו סכום זניח מסכום התביעה התקבל ויתרה מכך, כאשר חלק מהותי ממנו לא היה שנוי במחלוקת כלל.

הלכה פסוקה היא כי מקום שחלק זניח של התביעה מתקבל, יש מקום במקרים המתאימים לחייב את התובע דווקא בהוצאות המשפט ובשכר טרחת הנתבע.

אני סבור כי המקרה הנוכחי הוא אחד המקרים הללו. הסכום שהתקבל משקף כ-2% מהתביעה ואם לקחת בחשבון רק את הסכום העודף שפסקתי על הסכום שלא היה שנוי במחלוקת, כ- 0.7% מסכום התביעה.

מהו הסכום שיש , אפוא, לפסוק לנתבע כשכר טרחת עו"ד.

הנתבע מציג בסיכומיו הצעת שכר טרחה מאת בא כוחו, שלפיה היה אמור לשלם עד לאחר הגשת תצהירי עדות ראשיים, סכום של 25,000 ₪ בצירוף מע"מ, אלא שההצעה לא חתומה על ידו והנתבע גם לא צירף קבלות כלשהן להוכיח כי כבר שילם לבא כוחו את הסכומים האמורים או סכום אחר, למרות שלפי ההסכם כבר היה אמור לשלם עד כה סכום של 25,000 ₪ + מע"מ.

לעניין גובה שכר הטרחה שייפסק יש לקחת בחשבון מלבד התוצאה, גם את היקף ההליכים שהתקיימו עד כה והעובדה שהנתבע נצרך להכנת והגשת תצהירי עדות, במסגרתן הוגשו תצהירים של עדים חיצוניים מחברת אינפיניטי וסמל"ת.

מנגד, לטובת התובע יש לזקוף את העובדה כי הסכים לסיים את התביעה בהסדר ובכזה המתקבל על הדעת ומתאים לנסיבות, הרחוק בהרבה מסכום התביעה, גם אם הסכים לכך באיחור מה, כך שהתיק מסתיים ללא צורך בחקירות העדים ובהגשת סיכומים, למעט הטיעונים הקצרים במסגרת מתן פסק דיני זה ובכך הביא התובע לחיסכון בהוצאות ובזמן.

לאחר ששקלתי, אפוא, את כל השיקולים הנדרשים, החלטתי להעמיד את שכר הטרחה המגיע לנתבע על סך של 15,000 ₪.

לאחר קיזוז מסכום שכר הטרחה המגיע לתובע כנזכר לעיל, את הסכום המגיע לתובע בגין התביעה, אני מחייב את התובע לשלם לנתבע 5,000 ₪ תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לידיו (הפגרה במניין) ואם ימציא התובע לנתבע, בעת התשלום, חשבונית מס כדין, בסך של 10,000 ₪ כולל מע"מ, הסכום שיהיה על התובע לשלם לנתבע יעמוד על 3,300 ₪ (במקום 5,000 ₪) .

משהגיעו הצדדים להסדר פשרה, אני מורה על השבת האגרה לתובע באמצעות בא כוחו לפי התקנות.

ניתן היום, כ"ד תמוז תש"פ, 16 יולי 2020.