הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 55653-12-17

לפני כבוד השופטת הדס פלד

התובעת:
גלט סימפל בע"מ

נגד

הנתבעת:
אמבוניה בע"מ

החלטה

זוהי בקשה למתן הוראות ולחילופין לפסילת המומחה מטעם ביהמ"ש.

1. בהחלטה מיום 30/4/20 מונה מומחה דן זיו כמומחה ביהמ"ש בתיק זה.

2. בהסכמת הצדדים תוקנה ביום 20/5/20 ההחלטה על מינוי המומחה באופן שלסעיף 2 הוספה הפסקה הבאה:

"האם פותחה מערכת בהתאם לאפיון המופיע בנספח ג' לכתב התביעה המתוקן מיום 29.6.18, כאשר תחילתו של הנספח זה הסכם פיתוח מערכת, ומיד לאחריו מתחיל האפיון. המומחה יידרש בנוסף לבדוק את הקישורים שנבדקו על ידי המומחים השונים מטעם התובעת מחד, ומטעם הנתבעת מאידך, ולחות דעתו בשאלה איזה מהקישורים נמסר לתובעת על ידי הנתבעת. על המומחה למסור את חוות דעתו במועדים הקבועים בהחלטה אשר יחלו להיספר מהיום."

3. ביום 27/5/20 הגישה המבקשת בקשה למתן הוראות . לטענתה במסגרת העברת המסמכים למומחה , שלחה המשיבה הודעות דוא"ל שונות, לרבות מסמכים המכילים הכוונה והדרכה כיצד על המומחה לפעול לבדיקת המערכת.

4. לאחר שהתקבלה תגובת המשיבה ותשובת המבקשת, הגישה המבקשת בקשה נוספת ולפיה יורה ביהמ"ש למומחה לכלול בחוות דעתו בסוגיות נוספות כמפורט בבקשה . בהחלטה מיום 17/6/20, נקבע, כי המומחה ימסור את חוות דעתו בהתאם לכתב המינוי (החלטה מיום 30/4/20 והחלטה משלימה מיום 20/5/20). לאחר מסירת חוות הדעת, תעמוד לצדדים האפשרות בדין לשאלות הבהרה ולזימון המומחה לחקירה על חוות דעתו .

5. ביום 22/6/20 הגישה המבקשת בקשה זו לטענתה: "לאור התנהלות שערורייתית מעין כמותה המהווה בסיס לפסילת המומחה, הרי שמתבקשת התערבות ביהמ"ש כבר כעת." על פי הנטען בבקשה , החל מיום 17/6/20 התנהלה התכתבות בדוא"ל בין המ ומחה לבין המשיבה, כאשר המומחה הציב שאלות למנהל המשיבה לגבי הפעלת המערכת ותקינותה ומנהל המשיבה ביצע מקצה התאמות ושיפורים בהתאם לשאלות המומחה. כמו כן נטען, כי התקיימה שיחת טלפון בין המומחה לבין מנהל המשיבה.
הבקשה הועברה לתשובת המשיבה ולתשובת המומחה.

6. בתשובתו, טען המומחה, כי פעל בהתאם ל הוראות כפי שפרטו בהחלטה על מינויו. לטענתו, בחר לנקוט בדיקה מחמירה לבדיקת המערכת שלא דרך הלינק שסופק על ידי הנתבע. המומחה טען כי אך צפוי, שב מהלך התקנה מחדש של מערכת שלא הייתה פעילה 3 שנים , כששירותי הענן הוחלפו לחלוטין, יידרשו הנחיות מקדימות והבהרות בקשר לתקלות וכי מדובר ב כלים העומדים לרשותו כעד מומחה אשר מונה לבדיקת המערכת .
המומחה הדגיש: "כי "קוד המקור" שנבדק לא שונה בפסיק", אלא רק הגדרות סביבת ההתקנה וכי התייחס בחוות דעתו לכל האירועים הנטענים .

7. המשיבה טענה בתשובתה , כי כל מטרת הבקשה הינה להלך אימים על המומחה , המבקש לבצע פעולות ובדיקות מקצועיות הנדרשות מתוקף תפקידו. המומחה מונה מרשימת המומחים שנמסרה על ידי המבקשת ולא מרשימת המומחים שנמסרה על ידי המשיבה. ביהמ"ש דחה פעמיים את בקשותיה של המבקשת למתן הוראות למומחה, בטענות דומות לטענות נשוא הבקשה הנוכחית. לאחר שכשל ניסיון המבקשת להשפיע על המומחה באמצעות שאלות הבהרה , מנסה המבקשת להשפיע באופן לא הוגן ושמה עצמה בנעלי ביהמ"ש עת דרשה מהמומחה שלא למסור את חוות דעתו. יש לראות בחומרה את התנהלותה של המבקשת אשר עושה מאמצים רבים לנסות ולהכשיל את עבודת מומחה ביהמ"ש תוך ניסיון להשחיר את פניו וכשהיא נוקטת בהליכי סרק. המבקשת ונציגיה ממשיכים להפגין חוסר הבנה בסיסי בכל הנוגע למערכת אם במתכוון ואם שלא במתכוון.

8. המבקשת הגישה תגובה לתשובה וחזרה על טענותיה.

9. דין הבקשה להידחות.
פסילת מומחה יכולה להיעשות מקרים בהם עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין או כאשר המומחה פעל בחוסר תום לב. מקרים אלו הם חריגים, שכן נקודת המוצא היא שהמומחה פועל בהגינות ובתום לב ולא כל שגגה או תקלה יביאו לפסילתו (רע"א 2273/99 ויצמן נגד אליהו חברה לביטוח בע"מ (23.5.99); רע"א 6116/97 שוחט נגד ציון חברה לביטוח בע"מ (28.11.97).

הלכה היא כי פסילת חוות הדעת, דהיינו הוצאתה מתיק בית המשפט, מוגבלת לנסיבות יוצאות דופן בהן נפל פגם היורד לשורשו של עניין ושיש בו כדי לגרום לעיוות דין קשה (רע"א 7098/10 טביבזדה נ' שירותי בריאות כללית, [פורסם בנבו] פסקה 6 (31.1.2011)).(רע"א 6585/19) נ.ש.ד.ד 2000 בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף הכרמל (פורסם בנבו 25.11 .19.
"משמונה מומחה מטעם בית-המשפט, חזקה עליו שינהג באופן מקצועי, ויעשה מלאכתו נאמנה (השוו: רע"א 1548/06 עדי אטיאס נ' ד"ר בלכר מריאן ([פורסם בנבו], ניתן ביום 20.4.2006)); וכי לפיכך, פסילתו יכול שתיעשה רק בנסיבות חריגות ".(רעא 7098/10 אוהד טביבזדה נ' שירותי בריאות כללית [פורסם בנבו, 31.1.11], להלן: "עניין טביבזדה").

10. המבקש להטיל דופי במומחה שנתמנה חייב במשנה זהירות ובטרם יעלה טענה לפסילתו ראוי שיביא ראיות לכך (ר' והשווה בשינויים המחויבים ביחס למומחים רפואיים – רע"א 7843/00, בר ישי נ' איתן חברה לביטוח בע"מ (2001); בר"ע (ת"א-יפו) 1134/04, דגן נ' שמעוני (2004); בש"א (ירושלים) 3374/05, דואניס נ' קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (2005)).

11. המבקשת לא הניחה כל תשתית לפיה נפל פגם בהתנהלות המומחה. חזקה על המומחה כי ינהג באופן מקצועי ויעשה מלאכתו נאמנה. חזקה זו לא נסתרה ולא הונחה כל תשתית המצדיקה את פסילתו. מנספחי הבקשה עולה כי ב"כ שני הצדדים מכותבים לפניות המומחה ותשובות מנהל המשיבה. המומחה הדגיש, כי לא נדרש ולא התקבל כל שינוי בקוד המקור וכי הבהרות נדרשו לצורך הגדרות הסביבה להתקנה לאחר ששירותי הענן הוחלפו . לאחר שתוגש חוות הדעת עומדת למבקשת הזכות להגשת בקשה למשלוח שאלות הבהרה ואף לזימונו של המומחה לחקירה על חוות דעתו.

12. הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך 2,500 ₪ בתוך 30 ימים.

ניתנה היום, ט' תמוז תש"פ, 01 יולי 2020, בהעדר הצדדים.