הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 55653-12-17

לפני כבוד השופטת הדס פלד

התובעת:

גלט סימפל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורטל וינמן ועו"ד ליאת שושן ברק

נגד

הנתבעת:

אמבוניה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיל בר נתן
פסק דין

זוהי תביעה כספית על סך 117,420 ₪ ותביעה שכנגד על סך 97,980 ₪.

רקע עובדתי

  1. התובעת/הנתבעת שכנגד, הינה חברה העוסקת בשיווק סלולרי. בעל השליטה ומנהלה של התובעת הינו תומר קוברסקי (להלן: "קוברסקי").
  2. הנתבעת/התובעת שכנגד, הינה חברה לפיתוח מערכות תוכנה. בעלי השליטה ומנהליה של הנתבעת הינם, תומר ברדה וניר הרטמן (להלן: "ברדה" ו"הרטמן" בהתאמה).
  3. התובעת בקשה לרכוש מערכת תוכנה למשלוח מסרונים והודעות דוא"ל (להלן: "המערכת"). חן פרידמן, מכרו של קוברסקי (להלן: "פרידמן"), ק ישר בין קוברסקי לברדה , על מנת שהנתבעת תפתח את המערכת עבור התובעת.
  4. ביום 16.1.2016 שלחה הנתבעת לתובעת, מסמך אפיון של המערכת , כולל הערכת עלות ולוח ות זמנים (נספח א' לכתב ההגנה). בהודעה מיום 7.4.2016 אישרה התובעת את ההתקשרות והתחייבה להעביר את התמורה בתשלומים.
  5. סוכם כי עלות פיתוח המערכת תעמוד על סך 120,000 ₪ בתוספת מע"מ וכי המערכת תסופק לתובעת בתום שלושה חודשי עבודה.
  6. ביום 19.6.20, הודיע קוברסקי כי הוא מצרף את פרידמן כמנהל הפרויקט.
  7. ביום 19.2.2017 שלח ברדה לקוברסקי טיוטת הסכם. ביום 30.3.2017, שלח קוברסקי טיוטת הסכם נגדית, לפיה מזמינה התובעת מהנתבעת פיתוח מערכת אשר תימסר עד ליום 1.7.2017, בהתאם לאפיון שצורף כנספח א' ובתמורה לסך של 120,000 ₪ בתוספת מע"מ. בטיוטת ההסכם פורטו מועדי התשלומים .
  8. התובעת העבירה לנתבעת סך מצטבר של 42,420 ₪ כדלקמן: תשלום בסך 6000 ₪ , ביום 31.1.2015; תשלום בסך 6000 ₪ , ביום 14.7.2016; תשלום בסך 11,700 ₪ ביום 16.3.2017; תשלום בסך 18,720 ₪ ביום 24.8.2017.

טענות התובעת
9. ברדה יצר מצג שווא לפיו, הנתבעת מסוגלת לספק את העבודה בתקופה של שלושה חודשים. התובעת טוענת כי ברדה התחמק, לא ענה לשיחות טלפון ולהודעות וככל והשיב העלה תירוצים שונים, לאי עמידת הנתבעת בלוחות הזמנים כפי שנקבעו.
10. בחודש יוני 2016, עת לא התבצעה כל התקדמות בבניית המערכת, הציע קוברסקי לפרידמן, לקחת על עצמו את ניהול הפרויקט מול הנתבעת ולהביא לסיומו. אולם, גם לאחר שפרידמן נכנס לפרויקט, לא חלה כל התקדמות. התובעת טוענת, כי עד אותה עת, שילמה לנתבעת שני תשלומים בסך 6000 ₪ , כל אחד.
11. ביום 19.2.2017, שלח ברדה לקוברסקי, באמצעות הדוא"ל , טיוטת הסכם ולפיה התחייבה הנתבעת לבצע את העבודה בהתאם לאפיון שצורף ו אשר היה מאושר ומוסכם וכי המערכת תימסר לבדיקת התובעת תוך שלושה חודשים מחתימת ההסכם. הנתבעת עיכבה ממושכות את הכנת טיוטת ההסכם והעלתה על הכתב הסכמות שכבר הושגו שנה קודם לכן.
12. בחודש פברואר 2017, ומשלא בוצעה כל התקדמות בפרויקט, סיכם קוברסקי עם ברדה , כי יערוך שינויים ותוספות להסכם טרם חתימה על נוסחו הסופי. לפיכך, ביום 30.3.2017 שלח קוברסקי לברדה את ההסכם עם הערותיו. רק ביום 8.5.2017 שלח ברדה הערות בדוא"ל וביום 29.5.2017 שלח קוברסקי טיוטת הסכם נוספת (נספח ד' לכתב התביעה) ונקבע לוח זמנים מעודכן באופן שמהערכת תימסר לא יאוחר מיום 1.7.2017. אולם, בסופו של יום , לא נחתם הסכם בין הצדדים.
13. חרף הסכומים הניכרים ששילמה התובעת לנתבעת מעת לעת, לא חלה כל התקדמות בפיתוח המערכת. במהלך חודש אוגוסט 2017, ביקש ברדה להציג את הקישור אשר התיימר להיות קישור למערכת. אלא שבמהלך שיחת סקייפ, התברר כי המערכת שלכאורה נבנתה עבור התובעת, אינה המערכת עליה סוכם. המערכת הייתה ריקה מפעולה ודף המערכת לא הגיב. "טסט" שהציע ברדה לערוך באמצעות שליחת מסרון כשל וקוברסקי הבין לראשונה , כי ברדה לא עבד על פיתוח המערכת, דבר המעיד לטענת התובעת על מעשה נוכלות והונאה מצד הנתבעת.
14. בשיחת טלפון נוספת, התחייב ברדה לטפל בכל הליקויים וביקש כי התובעת תשלים את התמורה למצער ל-30%. קוברסקי, אשר קיווה כי היענות לדרישה תביא להתקדמות ואף לסיום הפרויקט, ביצע ביום 24.8.2017 העברה בנקאית נוספת, אולם גם לאחר התשלום הנוסף, לא בוצעה כל התקדמות מצד הנתבעת והמערכת לא הוצגה ולא נמסרה לתובעת. התובעת טוענת כי גם במועד הגשת התביעה, למעלה משנתיים לאחר ההתקשרות, המערכת לא הוטעמה אצל התובעת ונגרמו לתובעת נזקים עצומים עקב כך.
15. התובעת שילמה לנתבעת ארבעה תשלומים על חשבון התמורה, בסך כולל של 42,420 ₪ ויש לחייב את הנתבעת להשיבו לתובעת ובנוסף על בית המשפט לחייב את הנתבעת בפיצוי בסך 75,000 ₪ , בגין הנזקים הניכרים שנגרמו לתובעת. לטענת התובעת, ככל והנתבעת הייתה עומדת בהתחייבויותיה, הייתה התובעת מגדילה באופן ניכר את חוג לקוחותיה ואף נמנעת מתשלומים רבים שנאלצה לשלם במסגרת תביעות שהוגשו נגדה, בין היתר, בגין אי ביצוע בקשות הסרה במערכת שליחת המסרונים הקיימת בתובעת.
טענות הנתבעת
16. בהתאם לדרישות שהעלתה התובעת באמצעות קוברסקי לפיתוח המערכת, נשלח לתובעת ביום 16.1.2016 מסמך האפיון הראשון, הכולל עלות ולוח זמנים. התובעת אישרה את ההתקשרות והתשלומים, אולם לאחר כחודשיים של עבודה, ביקש קוברסקי לבצע שינוי מהותי בדרישות הפיתוח, שעיקרו הוספת חשבונות "רייסלרים". הנתבעת הפסיקה באופן זמני את המשך הפיתוח והחלה לנסח מסמך אפיון חדש. ביום 29.5.2016 נשלח לתובעת מסמך האפיון השני (נספח ג' לכתב ההגנה).
17. קוברסקי שינה את דעתו לגבי אפיון המערכת, חדשות לבקרים, התנהלות שגרמה לקשיים ועיכובים ולהשקעת משאבים רבים ומעבר למוסכם, מצד הנתבעת. הנתבעת טוענת, כי ביום 19.6.2016, הודיע קוברסקי חד צדדית, כי הוא מצרף את פרידמן כמנהל הפרויקט. ביום 20.7.2016 שלח פרידמן מסמך אפיון שלישי (נספח ה' לכתב ההגנה). הנתבעת חידשה את עבודתה על פיתוח המערכת, לאחר שהוסכם על מסמך האפיון השלישי.
18. עד אותו שלב, שילמה התובעת שני תשלומים בסך 6,000 ₪ כ"א, ללא מע"מ וכי לנוכח הפרת התחייבויות התובעת לתשלום התמורה, ביקש ברדה מקוברסקי לערוך הסכם בכתב וביום 18.11.2016 התחייב קוברסקי להעביר את ההסכם בתוך שבועיים (נספח ו' לכתב ההגנה).
19. מאחר וקוברסקי לא עמד בהתחייבותו, שלח ברדה ביום 19.2.2017 טיוטת הסכם ורק ביום 30.3.2017 התקבלה מ קוברסקי טיוטת הסכם נגדית וברדה העביר את הערותיו (נספחים ז',ח' ו-ט' לכתב ההגנה). הנתבעת טוענת, כי אף שההסכם לא נחתם, הצדדים ראו בו הסכם מחייב ונהגו על פיו.
20. לאחר עיכובים נוספים מצד התובעת, הנובעים מדרישות עיצוב, הושלמה המערכת והותקנה על שרתים בהחזקת התובעת, ביום 18.8.2017. הנתבעת טוענת כי בשיחת סקייפ מיום 20.8.2017, עברו הצדדים על פרטי המערכת תוך שברדה מציג את הפונקציונליות של המערכת, בהתאם למסמך האפיון השלישי. הנתבעת טוענת כי פיתוח המערכת הסתיים והתובעת אף העבירה לנתבעת תשלום נוסף ביום 24.8.2017.
21. הנתבעת עמדה בכל התחייבויותיה לתובעת. התובעת לא ביטלה מעולם את ההסכם, הפרה את התחייבויותיה ונותרה חייבת סך של 97,980 ₪ בגין המערכת , בטענות שונות. הנתבעת מציינת כי קוברסקי התבטא בין היתר, שאינו מכיר את האפיון, אע"פ שהאיפיון נוסח על ידי פרידמן ואושר על יד י קוברסקי עצמו. הנתבעת כופרת בזכותה של התובעת להשבת סכום כלשהו והגישה כאמור, תביעה שכנגד , בה עתרה לחיובה של התובעת / הנתבעת שכנגד, ביתרת החוב כאמור.
ההליך
22. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית. מטעם התובעת הוגש תצהירו של קוברסקי וחוות דעת המומחה, מר יוסי שלום. התובעת עתרה לזימונו של פרידמן כעד מטעמה. הנתבעת הגישה את תצהיריהם של ברדה, של הרטמן וחוות דעת המומחה, מר שמשון פישלר.
23. בהחלטה מיום 30.4.20, מונה מר דן זיו כמומחה מטעם בית המשפט, מרשימת מומחים שהגישו הצדדים ואשר כללה 3 שמות מכל צד וללא שיוך השמות לצד המציע.
24. בדיון מיום 20.5.2020, ביקשו הצדדים להוסיף לסעיף המגדיר את בדיקת מומחה ביהמ"ש, את הפסקה כדלקמן: "האם פותחה מערכת בהתאם לאפיון המופיע בנספח ג' לכתב התביעה המתוקן מיום 29.6.18, כאשר תחילתו של הנספח זה הסכם פיתוח מערכת, ומיד לאחריו מתחיל האפיון. המומחה יידרש בנוסף לבדוק את הקישורים שנבדקו על ידי המומחים השונים מטעם התובעת מחד, ומטעם הנתבעת מאידך, ולחות דעתו בשאלה איזה מהקישורים נמסר לתובעת על ידי הנתבעת".
25. ביום 22.6.2020, הגישה התובעת בקשה למתן הוראות ולחילופין לפסילת המומחה. בהחלטה מיום 1.7.20, נדחתה בקשת התובעת. נקבע, כי המבקשת לא הניחה כל תשתית לפיה נפל פגם בהתנהלות המומחה וכי חזקה על המומחה כי ינהג באופן מקצועי ויעשה מלאכתו נאמנה. נקבע, כי חזקה זו לא נסתרה ולא הונחה כל תשתית המצדיקה את פסילתו. נקבע, כי מנספחי הבקשה עולה, שב"כ שני הצדדים מכותבים לפניות המומחה ותשובות מנהל המשיבה. המומחה הדגיש, כי לא נדרש ולא התקבל כל שינוי בקוד המקור וכי הבהרות נדרשו לצורך הגדרות הסביבה להתקנה לאחר ששירותי הענן הוחלפו. צוין, כי לאחר שתוגש חוות הדעת קיימת למבקשת זכות להגשת בקשה למשלוח שאלות הבהרה ואף לזימונו של המומחה לחקירה על חוות דעתו.
26. ביום 2.7.20, הגיש מומחה ביהמ"ש את חוות דעתו וביום 8.9.20, התייצב לבקשת התובעת, לחקירה על חוות דעתו ולאחריה סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בע"פ.
דיון והכרעה
27. טענות הנתבעת, לפיהן, התובעת לא עמדה בהתחייבויותיה לתשלום התמורה וכי קוברסקי דרש חדשות לבקרים שינויים במערכת, באופן אשר עיכב את התקדמות הפרויקט, מתיישבת עם הראיות שהוצגו, כפי שיפורט להלן;
28. ביום 16.1.2016 שלח ברדה לקוברסקי, מסמך מפורט של הפרויקט כולל זמני עבודה מוערכים. בהודעת דוא"ל מיום 7.4.2016 אישר קוברסקי את הפרויקט והודיע כי התובעת תבצע העברה בנקאית ראשונה בסך 6000 ₪, ובכל חודש עוקב, ובמקביל תבצע שלוש העברות על סך 18,000 ₪ , עד להשלמת מלוא התמורה שסוכמה.
29. קוברסקי אישר בחקירתו הנגדית, כי התובעת העבירה תשלום ראשון רק בחודש מאי 2016 . עם זאת טען כי היה על הנתבעת להשלים את הפרויקט עד חודש מאי 2016.
"ש. למעשה בסעיף 24 לתצהירך אתה מספר שהעברת תשלום ראשון
רק בחודש מאי 2016 נכון?
ת. כן.
ש. לא באמת סיכמתם שיסיים עד מאי 2016?
ת. ציפיתי שהוא יסיים עד מאי 2016" (עמ' 12 ש' 14-18).

30. כאשר נשאל ברדה האם היה על הנתבעת להשלים את בניית המערכת בתוך 3 חודשי עבודה, השיב "על הפרויקט הראשוני שנה וחצי לפני. זה לא אותו פרויקט זה על איפיון אחר" (עמ' 36 ש' 21-22).
ובהמשך: "נכתב איפיון אחד פתאום היה לו שיגעונות אמר להוסיף חשבון ריסיילר כשכל הזמן הזה במקביל הוא רוצה חברות מיתוג לא רוצה חברות מיתוג. רוצה לעבור מסלקום לאורנג'. כל פעם שיגעונות חדשים אפשר גם לראות שבמייל שהוא מצרף את חן פרידמן הוא אפילו אומר שהוא מביא את פרידמן שישלוט בשיגעונות שלו כי הוא לא מפסיק לשנות את דעותיו" (עמ' 37 ש' 17-21).
31. ברדה הבהיר בחקירתו הנגדית, והדבר אף עולה מנ/1, מיום 13.1.2016, כי באפיון הראשון, לא נדרש ע"י התובעת ולכן לא נכלל, רכיב "ריסיילרים": "חשוב לציין שיומיים אחר כך הוצאתי לו את האפיון הראשון שאינו מכיל את חשבון הריסיילר מאחר וזה לא מודגש כאן וזה לא היה חלק מהבקשה של הלקוח" (עמ' 34 ש' 25-28 ; עמ' 44 ש' 17-19). התובעת אישרה את האפיון ומכאן שהאישור מלכתחילה, לא כלל את רכיב ה"ריסיילרים".
32. אין מחלוקת כי בהודעת דוא"ל מיום 19.6.2016 הודיע קוברסקי, כי הוא מצרף את פרידמן כמנהל הפרויקט. בחקירתו הנגדית, אישר קוברסקי, כי בהודעת דוא"ל זו, חלק מחמאות לברדה (עמ' 13 ש' 4-5). וכך כתב: "אני יודע עד כמה אתה משקיע ואכפת לך. חן מבין את השיגעונות שלי ויודע גם "להרגיע" ולהכניס אותי להבנה של סדר עדיפויות". קוברסקי מסיים את הודעת הדוא"ל "שוב פעם תודה, אתה חבר אמיתי!" (נספח 4 לתצהיר הנתבעת). קוברסקי נשאל בחקירתו הנגדית על הביטוי "שיגעונות" ו "להרגיע" בה ם נקט בדוא"ל והשיב: "נכון. יופי. שיגעונות זה דבר חיובי בחיים הטכנולוגיים שלי. השיגעונות הטכנולוגיים שלי החל מינואר 2016 הם אותם שיגעונות טכנולוגיים" (עמ' 13, ש' 10-13).
33. הנתבעת טוענת כי עקב מינויו של פרידמן, נוצר עיכוב בפיתוח המערכת, מאחר ופרידמן ניסח אפיון חדש ושלח אותו לעיון הצדדים ביום 20.7.2016 (נספח 5 לתצהיר הנתבעת). ברדה ציין כי גם באפיון נוסף, שנכתב בהמשך ע"י פרידמן מטעם התובעת, לא נכלל רכיב "ריסיילרים". ברדה נשאל בחקירתו הנגדית : אתה עדכנת את תומר אם יש ריסיילרים או אין באיפיון של חן? והשיב "ראיתי שאין שהוא לא יודע מה קורה שם ולכן דרשתי מפרידמן וקוברובסקי לבצע את השיחה שנעבור איתו על האפיון" (עמ' 43 ש' 23-31).
34. קוברסקי טען בחקירתו הנגדית, כי האפיון השני והאפיון השלישי זהים לאפיון הראשון (עמ' 15 ש' 8-11), אולם טענה זו נסתרה בעדותו של פרידמן, אשר אימת את טענות ברדה:
"ש. מציג לך את נספח 5 שצורף לתצהיר הנתבעת. מייל ממך עם אפיון.
ת. כן. מאשר שאני כתבתי את זה.
ש. מנהל התובעת העיד פה שאתה לא כתבת את זה. שעשית העתק
הדבק. זה נכון?
ת. ממש לא.
ש. נכון ששני הצדדים, גם התובעת וגם הנתבעת, אישרו את האפיון
שכתבת?
ת. כן.
ש. נכון שאפילו הייתה שיחת ועידה בשלב מסוים שברדה ביקש
לעבור עוד פעם עם קוברובסקי על האפיון השלישי שכתבת?
ת. כן.
ש. למה, אתה זוכר? למה ברדה ביקש את השיחה הזאת?
ת. הוא רצה לוודא שכל הצדדים מבינים מה כל סעיף אומר שם,
ושמוכנים לצאת לדרך בהסכמה מלאה על האפיון" (עמ' 75 ש' 26-
33; עמ' 76 ש' 1-4).
וכן:

ש. אבל הוא עומד בפני עצמו, אפיון 3. זה האפיון המחייב והשלם, זה
הפרויקט שלשמו נשכרת לנהל.
ת. כן" (עמ' 76 ש' 21-26 ).

35. ודוק', בשיחה מיום 1.9.2017, הודה קוברסקי כי לא בדק את האיפיון שנערך ע"י פרידמן ואשר צורף אף לטיוטות ההסכם שהוצאו תחת ידי התובעת "אני לא הסתכלתי באיפיון שחן.. אני מודה שלא מספיק ירדתי לפרטים ולא הבנתי.." נספח 13 לתצהיר הנתבעת עמ' 76 ש' 4, 6).
36. פרידמן אישר את טענות הנתבעת לפיהן, קוברסקי דרש שינויים ולשאלת בית המשפט השיב, כי בקשות לשינויים הגיעו מצד הלקוח - קוברסקי. פרידמן ציין, כי מדובר בבקשות לשינויים לאחר שלבים שסוכמו והסתיימו (עמ' 71 ש' 24-26).
37. פרידמן אימת את טענת ברדה גם בעניין השינוי שדרש קוברסקי בנושא העיצוב, חברת המיתוג, כפי שעולה מהודעות דוא"ל נ.2 ו-נ.3.
"ש. זוכר באיזה שלב הייתם ביוני 2017? מה נתקע בפרויקט?
ת. לא. היו רגעים של, שוב, היו כל מיני רגעים של "אוקיי, יש פה
בעיה". חוסר תיאום ציפיות, שינוי מסיבי אחרי שהרבה דברים נעשו כבר. לשאלת בית המשפט למה כוונתי "שינוי מסיבי אחרי שהרבה דברים נעשו כבר", אני משיב שבקשה לשינוי גדול במערכת אחרי שפותח משהו אחר" עמ' 68 ש' 11-15).
ש. כשציינת את המילה "שינוי", אמרת "שינוי מסיבי". מה היה השינוי המסיבי?
ת. UI, משהו ענק בחווית משתמש, לשנות את העיצוב, את כל העיצוב. כפתורים, איך התפריט נראה, איך ה-MENU נראה, וכו'. שינוי גדול אחרי שדברים נעשו.
ש. העיצוב שאתה מדבר עליו הוא עיצוב שהיה חלק מהאפיון או שאנחנו מדברים על שלב נפרד?
ת. העיצוב הוא ללא ספק חלק מהפרויקט" (עמ' 68 ש' 21-32).

וכן:
"ש. ואז בסוף תומר ברדה ואתה השקעתם זמן בלבחור תבנית
עיצוב יו.איי קיט שתומר ק. אישר?
ת. כן, הוא אישר ולא אישר. כלומר, הוא אישר, ואז עשינו, ואז הוא לא אישר. בשלב מאוחר יותר, אחרי שעשינו, הוא שינה את דעתו" (עמ' 78 ש' 4-7.).

38. מעדותו של פרידמן אף עלה, כי בעיית הזמינות היתה נחלתם של שני הצדדים "זמינות זה כולל את כולם" (עמ' 66 ש' 26 ); "עם שני הצדדים" עמ' 69 ש' 32).
39. פרידמן נשאל באילו פעולות נקט כדי למנוע את העיכוב והשיב: "ניסיתי עוד ועוד. היו כמה דברים. ניסיתי לכתוב פה ולכתוב שם, לנסות להשיג פגישות טלפונית כי לפעמים לא היינו באותן ארצות. כל דבר שיאפשר תקשורת ביניהם. וגם הסכם מסודר. הסכם מסודר ממש לפי תאריכים של מה קורה מתי – לא היה. לא היה כמו שצריך. מתחילת הפרויקט. אם זה היה מתחילת הפרויקט, לא היינו יושבים פה עכשיו. לשאלת בית המשפט במי האשם שלא היה הסכם מסודר לפי תאריכים לדעתי, אני משיב שאני לא יודע. לא מישהו ספציפי. צריך שניים לטנגו" (עמ' 67 ש' 5-11).
מסירת המערכת
40. הנתבעת טוענת כי השלימה את ביצוע הפרויקט וביום 18.8.2017 נמסרה והותקנה המערכת על שרתים הנמצאים באחזקת התובעת. לתמיכה בטענה זו , צירפה הנתבעת תכתובת וואטסאפ מיום 18.8.2017 במהלכה עפ"י הנטען נשלח לתומר קישור למערכת (נספח 12 לתצהיר הנתבעת).
41. מנגד, טוענת התובעת, כי במהלך חודש אוגוסט 2017, ביקש ברדה להציג את הקישור, אשר התיימר להיות קישור למערכת. אלא שבמהלך שיחת סקייפ, התברר כי המערכת שלכאורה נבנתה עבור התובעת, אינה המערכת עליה סוכם. המערכת הייתה ריקה מפעולה ודף המערכת לא הגיב. "טסט" שהציע ברדה לערוך באמצעות שליחת מסרון כשל וקוברסקי הבין לראשונה , כי ברדה לא עבד על פיתוח המערכת, דבר המעיד על מעשה נוכלות והונאה מצד הנתבעת.
טענות אלה, הופרכו הן בעדותו של פרידמן והן בעדויות המומחים, כפי שיפורט להלן;
42. ברקע הדברים יש לציין, כי קוברסקי אישר בחקירתו הנגדית כי לא ביטל את ההסכם עם הנתבעת וכי לשיטתו לא היה הסכם. קוברסקי אף לא סיפק תשובה מניחה את הדעת לשאלת ביהמ"ש, כיצד מתיישבת העברת הכספים מהתובעת לנתבעת ביום 24.8.17, עם טענתו, לפיה ידע כבר אז , שבוצעה כלפי ו תרמית (עמ' 21 ש' 1-7). קוברסקי הטוען כי רומה, אישר בחקירתו הנגדית , כי בשיחה מיום 1.9.17 הציע לברדה פרוייקט נוסף:
"ש. מפנה לנספח 13 בתצהיר של הנתבעת תימלולי שיחות שאתה וברדה ערכתם. השיחה נערכה ימים ספורים אחרי אותה שיחת סקייפ שאתה טוען ששם גילית לראשונה שהם הונו אותך ועשו מעשה נוכלות של ממש? מפנה לעמוד 74 שורה 11 אתה אומר לברדה (מצטט)?
ת. אמרתי את זה כן.
ש. ביקשת לעבוד איתו על עוד פרויקט נכון?
ת. כן" (עמ' 21 ש' 23-29).

43. פרידמן סתר בעדותו את טענת התובעת, לפיה , המערכת שנמסרה היתה ריקה מתוכן :
"ש. הייתה שיחה, כמו שאמרת, של 4 אנשים. אתה, ברדה, קוברובסקי ועוד נציג, הרצתם את המערכת. אם אגיד לך שזה היה ב-20.8.17, לא יודע אם תזכור. לקראת אותה שיחה אני מניח שעברת על המוצר הקיים.
ת. כן.
ש. היה מה להציג, נכון?
ת. כן" (עמ' 76 ש' 22-32).
וכן:
"ש. מנהל התובעת טוען בכתב התביעה שהייתה מערכת ריקה. שלא היה שום דבר. אתה מסכים עם הקביעה הזאת?
ת. לא הייתה מערכת ריקה. אבל גם לא הייתה מערכת מושלמת. לשאלת בית המשפט אם אני צריך להגדיר מה היה בין ריק ללא-מושלם, אני משיב שזה היה המערכת שהייתה הכי טובה עד אז מבחינת הפרויקט, אבל לא מוגמרת לפי האפיון. לא מוכנה להחליף את המערכת הקיימת של תומר ק. לא מוכנה לעבודה" (עמ' 77 ש' 1-6).
ובהמשך:
"יש דברים באפיון שלא נגמרו עד המילימטר האחרון. כמו רכישות של מסרונים דרך המערכת, שאני די בטוח שכן היה שם, ועוד דברים קטנים כאלה ואחרים, גם לא ניסינו להעמיס את המערכת בהרבה מסרונים שזה חלק מהקטע. אבל נעשתה הרבה עבודה, והפרויקט היה לא רחוק ברמת העיקרון מלהסתיים" (עמ' 77 ש' 17-20).

44. התובעת מפנה לעדותו של פרידמן אשר אמר, שלא היתה תוצאה. אלא שדברים אלה נאמרו, בתשובה לשאלה , מדוע נקט במילה "אשמה" ועל איזו תוצאה חש אשמה. בתשובתו , לצד המילים "אין תוצאה", הצביע פרידמן על עצמו והוסיף "מנהל הפרויקט כשל" (עמ' 66 ש' 25-33).
פרידמן הבהיר את הדברים בהמשך עדותו:
"ש. מקודם אמרת שאין תוצאה, ממש בתחילת עדותך. אתה אמרת את זה. תרצה לחזור בך?
ת. כשאמרתי "אין תוצאה" הכוונה לכך שהפרויקט לא נגמר כמו שהיה צריך. זו התוצאה הסופית.
ש. איך הוא היה צריך להיגמר?
ת. מוצר מוגמר, פעיל, עם לקוחות שמשתמשים בו ונהנים.
ש. לא היה מוצר פעיל.
ת. לא היו לקוחות מרוצים.
ש. סליחה, היה מוצר פעיל?
ת. (מהנהן) היה מוצר פעיל ברמה כלשהי, ברמה שאפשר לעשות נסיונות, לעשות פיילוט. לשלוח מסרונים" (עמ' 73 ש' 22-31).
פרידמן אף נשאל והשיב כי נעשה ניסיון לשלוח מסרונים אשר צלח (עמ' 74 ש' 1-4).
45. המומחה מטעם התובעת, טען בחוות דעתו, כי בדיקת המערכת משקפת מערכת שלא מוכנה כלל וכי מדובר במערכת ריקה שאינה מאפשרת עבודה. אין בידי לקבל את מסקנות המומחה מטעם התובעת. מחקירתו הנגדית עלה כי חוות דעתו מבוססת על כשל בהתקנת המערכת ומכאן מסקנותיו. מנגד, עדותו של המומחה מטעם הנתבעת היתה קוהרנטית ובהירה ואף אושרה בחוות דעתו של מומחה ביהמ"ש .
46. המומחה מטעם הנתבעת טען בחוות דעתו, כי המערכת תואמת את האפיון – ניתן לראות זאת הן מקוד המקור והן מהפעלה של המערכת שנבחנה וכי לפי ניסיונו מדובר בקוד איכותי. המומחה מטעם הנתבעת ציין , כי התאריך האחרון בו עודכנו קבצי המקור ב-Bitbucket ה ינו בחודש אוגוסט 2017, אי לכך ניתן להסיק כי המערכת דומה עד כדי זהה למערכת שסופקה על ידי הנתבעת לתובעת בשנת 2017.
המומחה מטעם הנתבעת התייחס לחוות דעתו של המומחה מטעם התובעת, ולדבריו: "אני בדקתי קישורx וזה נראה שהמומחה של גלט סימפל לא בדק מערכת לא את x ולא את y. גם לא מצילומי המסך שהוא צירף. לשאלת ביהמ"ש מתוך חוות הדעת של מומחה התובעת אני יכול להסיק שהוא לא ניסה להריץ מערכת הוא פתח קבצים שאמורים להיות ריקים יחסית והתלונן שהם ריקים. התלונן שחסרים קבצים שלא אמורים להיות בביט באקט כמו הקבצים החיצוניים שהוזכרו קודם. מצילומי המסך נראה שהוא הציג מערכת אחרת.. המערכת שאני בדקתי תואמת את האיפיון " (עמ' 54 ש' 24-32).
47. ואכן, בחקירתו הנגדית של המומחה מטעם התובעת, נשמט הבסיס ממסקנותיו בחוות הדעת, עת הוצג לו במהלך החקירה והוא אכן אישר, כי ניתן לפתוח את הקבצים לגביהם טען כי מתקבלת הודעת שגיאה (עמ' 27- 25).
48. המומחה מטעם ביהמ"ש, אישר בחוות דעתו את מסקנות מומחה הנתבעת ושלל את מסקנות מומחה התובעת. מומחה ביהמ"ש קבע בחוות דעתו, כי המערכת פותחה בהתאם לאפיון; כי ניתן לומר בוודאות שהמערכת שנבדקה מייצגת עבודה אשר בוצעה עד לחודש אוגוסט; כי מדובר בקוד איכותי; כי המערכת נכתבה בטכנולוגיות המתאימות לדרישת הלקוח ומעידות על נ יסיון בהקמת מערכות דומות. מחוות הדעת עולה, כי הנתבעת עמדה בהתחייבויותיה לתובעת ומסרה לתובעת מערכת בהתאם לאפיון שסוכם.
49. מומחה ביהמ"ש ציין כי ככל והמומחה מטעם התובעת, היה מבקש ומקבל הבהרות או ליווי בהתקנה, סביר שהתקנת הקוד הייתה עוברת בהצלחה, דבר שעשוי היה לשנות את חוות דעתו. כפי שניתן היה להיווכח מחקירתו הנגדית של מומחה התובעת, ניתן לפתוח את הקבצים לגביהם טען, כי מתקבלת הודעת שגיאה.
50. ניסיונותיה של התובעת לערער על מהימנות הבדיקה שביצע מומחה ביהמ"ש, כשלו. ב"כ שני הצדדים מכותבים לפניות המומחה ותשובות מנהל המשיבה. המומחה הדגיש, כי לא נדרש ולא התקבל כל שינוי בקוד המקור וכי הבהרות נדרשו לצורך הגדרות הסביבה להתקנה, לאחר ששירותי הענן הוחלפו. ה מומחה חזר והבהיר בחקירתו הנגדית, כי הסתייע במנהל המשיבה לצורך הקמת סביבת הבדיקה: "עצם שינוי הסביבה הצריך התעסקות עם ההגדרות. עצם שינוי מקום אחסון קוד הענן מאמזון לספק שירות אחר גם הצדיק את שינוי ההגדרות ובנוסף הקמת קוד המקור במערכת הבדיקה אצלי שונה מהותית ממערכת שמוגדרת מול ענן. לכן הרשיתי לתומר ברדה לסייע לי בתהליך עדכון ההגדרות אשר היה נדרש להקמת סביבת הבדיקה אצלי " (עמ' 69 ש' 4-8 ).
51. השינויים לגביהם נחקר מומחה ביהמ"ש הינם אך ורק לצורך עדכון ההגדרות שנדרשו לצורך הקמת סביבת הבדיקה, מאחר וסביבת הבדיקה כפי שהוקמה לצורך מסירת המערכת לתובעת , אינה קיימת . המומחה הדגיש והסבריו הניחו את דעתי, כי לשינויים אלה אין כל קשר לשינוי קוד המקור שהינו לב המערכת (עמ' 64 ש' 18-20; עמ' 66 ש' 18-21; עמ' 67 ש' 2; עמ' 72 ש' 12).
52. מומחה ביהמ"ש קבע בחוות דעתו כי המערכת פותחה בהתאם לאיפיון. בהערותיו, בטבלה שכותרתה "בדיקת כיסוי האיפיון ע"י המערכת", ציין המומחה כי מדובר בשינויים לא משמעותיים.
סוף דבר
53. התובעת /הנתבעת שכנגד העבירה לנתבעת/ התובעת שכנגד, סכום מצטבר של 42,420 ₪ , כולל התשלום בסך 18,720 ₪ שהועבר ביום 24.8.2017, חלף התמורה שסוכמה בסך 120,000 ₪, בתוספת מע"מ. התובעת אינה זכאית להשבה הסכומים ששולמו על ידה וממילא לא הניחה כל תשתית לטענתה לנזקים שנגרמו לה והתביעה נדחית. מנגד, זכאית התובעת שכנגד להשלמת התמורה כפי שסוכמה .
54. אשר על כן, התביעה שכנגד מתקבלת. הנתבעת שכנגד תשלם לתובעת שכנגד , סך של 97 ,980 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
55. התובעת /הנתבעת שכנגד תישא בהוצאות הנתבעת/התובעת שכנגד ובשכ"ט עו"ד כדלקמן:
בגין אגרת התביעה שכנגד- סך 2477 ₪. בגין שכ"ט מומחה הנתבעת ומומחה ביהמ"ש – סך 18,720 ₪. בגין שכ"ט עו"ד הנתבעת סך 1 5,000 ₪. את שכ ה"ט חישבתי לפי סכום התביעה שכנגד בלבד ומתוך שהמסכת העובדתית בתביעה ובתביעה שכנגד-זהה. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד פסק הדין ועד התשלום בפועל.
ניתן היום, א' חשוון תשפ"א, 19 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.