הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 5562-03-19

לפני כבוד ה שופט גיא הימן

התובעת:
חברת מובילי תפן והגליל (1987) בע"מ

נגד

הנתבעת:
מועצה אזורית מרום הגליל

בשם התובעת:
עו"ד סמיר זידאן
בשם הנתבעת:
עו"ד חנן העליון

החלטה

לאחר שעיינתי במה שהגישו הצדדים לתיק בית המשפט באתי לכלל מסקנה כי לשם בירור הפלוגתאות דרוש לבית-המשפט ידע שבמומחיות. הריני עושה שימוש בסמכותי מכוח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שאינה מותנית בקיומן של חוות-דעת סותרות מאת הצדדים בתיק, וממנה את רואה החשבון יהודה אמסלם, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, למומחה מטעמו של בית-המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם משרד ד. בעייר ושות' ת.ד 92 אלישמע ; בטלפון: 02-XXXX953; בפקס: 02-XXXX568.

המומחה מתבקש לבחון את החומר שהגישו הצדדים לתיק בית המשפט, לרבות חוות הדעת של המומחים מטעמם ולחוות את דעתו כדלקמן:

בהנחה שהתובעת זכאית לפיצוי, כפי שנטען בכתב תביעתה מבוקש לחשב שיעורו, בהתבסס על הנתונים שצורפו לראיותיה.
המומחה מתבקש להתייחס לאמור בחוות הדעת שהגישו הצדדים ולהשיב האם נפלו פגמים בחישוב, כפי שהציגה התובעת בחוות הדעת מטעמה

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 1.12.2020. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 15.12.2020. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 5.1.2021.

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום7.1.2021.4678313

ניתנה היום, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020, שלא במעמד-הצדדים.