הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 55223-03-14

בפני
כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

התובעים

  1. אורנה לילי גרינברג
  2. אריה גרינברג

ע"י ב"כ עו"ד אברהם שלו

נגד

הנתבעות

  1. משהב חברה לשכון בנין ופתוח בע"מ
  2. קבוצת מבני אופיר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אלעד אלעזר

צדדי ג' 1. אלקטרה בנייה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רפאל בן חיים
2. רותי הרשקוביץ
3. מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ
4. בר-הרשקוביץ אדריכלים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סיון גוטהולץ
5. נש מהנדסים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד צחי יקולב

צד ד' וקסמן גוברין בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורון מייל

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים מיום 12.9.2016 ובהמשך להחלטתי מיום 23.10.2016 , אני ממנה את מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין מר אייל שנהב מנחל שמשון 25/3 בית שמש טלפון 02-XXXX953 כמומחה מטעם בית המשפט.

בפני המומחה יונחו כל חוות הדעת מטעם מי מהצדדים. המ ומחה יבקר בנכס נושא התביעה כאשר בביקור יוכלו להיות נוכחים בעלי הדין ו/או מי מטעמם. ככל שהמ ומחה יסבור שיש מקום להיעזר במומחה לאקוסטיקה, הוא יהיה רשאי להיעזר במומחה כאמור ולמנות אותו בהתאם לשיקול דעתו. בחוות הדעת שיגיש יחווה המומחה האם היו כשלים בתהליך התכנון ו/או הביצוע וזאת בהתייחס לכל אחד מבעלי הדין ויחווה את דעתו בדבר שיעור האחריות שיש לייחס לכל אחד מהם, ככל שימצא שיש לייחס אחריות כאמור.

בנוסף, המומחה יחווה את דעתו בדבר ירידת הערך הנטענת, ככל שימצא לנכון שיש ירידת ערך.

בעלויות המומחה יחלקו הצדדים בחלקים שווים ביניהם, כאשר כל קבוצת בעלי דין המיוצגת על ידי עו"ד אחד תיחשב כחלק אחד.

טרם יחל המומחה בעבודתו הוא יודיע לבית המשפט האם הוא יכול ליתן את חוות הדעת המבוקשת ואת שכר טרחתו.

המומחה יעש ו מאמץ לסיים את הכנת חוות הדעת בתוך 30 יום מיום שישולם שכרם.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

התיק נקבע לתזכורת ביום 30.11.2016.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תשע"ז, 31 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.