הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 54215-01-17

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובעים:

 1. הדס קלנר גולני
 2. נמרוד גולני
 3. רותי גרוס
 4. שמעון גרוס
 5. שלומית מנדל
 6. ישראל מנדל
 7. אביבית קדוש
 8. דניאל פרץ
 9. ליזי שמעוני הרשקוביץ
 10. אורלי שקד
 11. רמי שקד
 12. ענבל יהב
 13. יניב יהב
 14. ליאת גילי לב
 15. אילן לב

ע"י ב"כ עוה"ד שגית צוברי

נגד

הנתבעת:
פלסים חברה לפיתוח ובנין בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חגית גליקו

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 22.01.19, אני ממנה בזה את המהנדס ושמאי המקרקעין, מר יוסף גולדקלנג, מרח' בן גוריון 2, רמת-גן, מגדלי בסר 1, טל': 03-XXXX029, 050-XXXX747, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו לאמור בכתבי הטענות בעניין הליקויים בדירות התובעים (ככל שישנם) וכן יתייחס לגובה הנזק.

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי- בעניין זה יובהר, כי על המומחה לוודא כי אין כל ניגוד עניינים, מסיבה כזו או אחרת, לרבות זהות הצדדים, המונע ממנו לקבל את המינוי בתיק זה. ככל שהמומחה סבור, כי הוא יכול לקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה .

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ל' שבט תשע"ט, 05 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.