הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 53425-02-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:
שמעון רודריגז

נגד

הנתבעים:
1. איה שיווק פירזול בע"מ (ניתן פסק דין ביום
9.8.2020)
2. יורם בן דוד

בשם התובע:
עו"ד נצחון גואטה
בשם הנתבע 2:
עו"ד מירית מועלם

החלטה

בתובענה זו סבור בית המשפט שחלק מן הפלוגתאות נושא התובענה דורשות ידע שבמומחיות. בדיון קדם המשפט שהתקיים נשאלו הצדדים אם אין מניעה מטעמם למינויו של מומחה מטעמו של בית המשפט. התובע לא הביע התנגדות אך הסתייג מכך שיהא זה מומחה מוסכם, כמשמעותו בתקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. נתבע 2 לא הגיש דבר. אשר על כן, מצאתי למנות כמומחה מטעמו של בית המשפט את רואה החשבון מנחם וקסלר שפרטיו ליצירת קשר הם מרחוב בן גוריון 2 מגדלי ב.ס.ר רמת-גן; בטלפון: 03-XXXX646; בפקס: 03-XXXX673; במייל: Menahem@wke.co.il.

המומחה מתבקש לבחון את טענות הצדדים, כפי שהוצגו בכתבי הטענות ולחוות את דעתו בשאלות הבאות:
האם, על פי המתועד בספרי התובע וכן בספריה של הנתבעת 1 קיים חוב של הנתבעת 1 כלפיי התובע.
אם המומחה ימצא שאכן קיים חוב, מהו שיעורו של חוב זה נכון ליום הגשת התובענה.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 30.9.2020. הצדדים רשאים להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 20.10.2020 . בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 5.11.2020. 546

5129371עד ליום 25.11.2020 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית למועד זה.

ניתנה היום, כ"ו באב התש"ף, 16 באוגוסט 2020, שלא במעמד-הצדדים.