הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 52838-11-19

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעים:
טלי קלוסקי

נגד

הנתבעים:

  1. חב' אלעד ישראל מגורים בע''מ
  2. חב' סיוון ביצוע בע''מ

בשם התובעת:
עו"ד יעקב גנים
בשם הנתבעות:
עו"ד אורית אלון לוי

החלטה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובעמדה שהוגשה מאת הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי לשם בירור הפלוגתאות דרוש לבית-המשפט ידע שבמומחיות. הריני עושה שימוש בסמכותי מכוח תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, וממנה את המהנדס אהרון סוקולוב, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, למומחה מטעמו של בית-המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מרחוב דגל ראובן 29 פתח-תקווה; בטלפון: 03-XXXX595; בפקס: 03-XXXX383.

המומחה מתבקש לבחון את דירתה של התובע ת ולחוות את דעתו אם קיימים בה ליקויי בנייה כנטען בכתב התביעה ובחוות הדעת שהגישה זו לבית המשפט. ככל שהמומחה ימצא שאכן קיימים ליקויים, מבוקש להתייחס לעלויות התיקון שלהם, הן בידי קבלן מבצע והן בידי קבלן מזדמן. כמו כן, מבוקש להתייחס לשאלה אם נדרש פינוי של הדירה בעת התיקון או לווא.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 15.10.2020. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 1.11.2020. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 22.11.2020.

בשלב זה איני רואה טעם להטריח את הצדדים להתייצב לקדם המשפט הקבוע, בטרם הוגשה לתיק בית-המשפט חוות דעתו של המומחה סוקולוב. לפיכך, הדיון בטל ומועד חדש ייקבע לפי היומן והצורך.

7829371עד ליום 30.11.2020 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך. המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 1. 12.2020.

ניתנה היום, ה' באלול התש"ף, 25 באוגוסט 2020, שלא במעמד-הצדדים.