הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 52333-06-18

לפני כבוד הרשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:

  1. יחיא מנחם
  2. שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטת כבוד השופט עידו רוזין מיום 19.10.19 ומשהותרה הבאת ראיות לסתור אני ממנה
בזאת את פרופ' יחיאל לבקוביץ' כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 2.7.15.

המומחה יודיע לשני הצדדים על מועד הבדיקה שייקבע.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
  7. האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה ואם כן – מה שיעורה.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעת ו באופן ובמועד הקבו עים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעת ו את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפניו במועד מתן חוות דעת ו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבי ת המשפט את חוות דעתו תו ך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

הנתבעת תגיש אסמכתא בדבר תשלום שכר המומחה תוך 45 ימים מהיום.
המזכירות תקבע תז"פ לפניה לבדיקת קבלת האסמכתא.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
תחשיב התביעה יוגש תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת;
תחשיב ההגנה יוגש תוך 30 יום מקבלת תחשיב התביעה;

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

עיון בעוד 4 חודשים.

ניתנה היום, כ"ט תשרי תש"פ, 28 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.