הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 52206-06-19

מספר בקשה: 5
לפני כבוד השופטת אילה גזית

התובעת:
הרייטה חנס בבצ'צי'

נגד

הנתבעת:
ג'ני ירושלמי

החלטה

על-פי החלטת יום 22.12.19 נדרשה התובעת להגיש עותק הצוואה וכן עותק צו קיום צוואה לתיק וזאת בתוך 10 ימים. התובעת הגישה עותק הצוואה שנערכה ביום 24.12.15, אלא שלא הוגש עותק צו קיום צוואה אשר יש בו כדי ליתן תוקף משפטי לצוואה.
לעניין תביעת התובעת לזכות מדור, הגיש ב"כ התובעת הודעה לתיק על-פיה התובעת איננה מבססת את תביעתה על קרבה משפחתית בין הנתבעת לתובעת, אלא על "צבר נסיבות וטענות ספציפיות", כמפורט בסעיף 26 לכתב התביעה.
על-פי סעיף 26(2) לכתב התביעה טוענת התובעת להסתמכות על מצג בהתנהגות מצד הנתבעת אשר מעולם לא דרשה את פינוי המנוח או את פינוי בני הזוג.
אין ממש בטענה זו.
הנתבעת הגישה תביעה כנגד התובעת לסילוק יד בדירה (תא"ח 47721-08-1 9 ירושלמי נ' חנס בבית-המשפט השלום בהרצליה). על-כן, אין לראות את הנתבעת כמי שמוותרת על זכויותיה כבעלים בדירה או כמי שמושתקת או מנועה מלנקוט הליך של פינוי, מכוח היותה בעלים רשום בדירה.
גם אם הייתה התובעת במהלך השנים ברת רשות במגוריה בדירה- הרי שרשות זו באה אל קיצה עם הגשת התביעה לסילוק יד.
בסעיף 26(9) לכתב התביעה מתבקש בית-המשפט ליישם כללי יושר וצדק בקביעה, כי לתובעת זכות מגורים בלתי הדירה בדירה, בשל העובדה שהתובעת הינה קשישה ערירית, ללא כל נכסים.
אין בנימוק זה, כדי לחייב את הנתבעת כבעלים בדירה במדור כלפי התובעת, ואין לתובעת זכות שבדין למדור כלפי הנתבעת. ככל שהתובעת התגוררה בדירה כברת רשות, הרי שרשות זו נסתיימה עם הגשת תביעת הנתבעת לסילוק יד כנגד התובעת בבית-המשפט השלום בהרצליה.
העובדה שהמנוח הוריש זכויותיו לתובעת בצוואתו אין בה כדי להועיל לתובעת, שכן המנוח בעת פטירתו לא היה הבעלים של הדירה, שכן מכר את זכויותיו בדירה בהסכם מכר מיום 9.2.93 ורישום הבעלות על שם הנתבעת הושלם בלשכת רישום המקרקעין.
אשר על-כן, לאור הנימוקים לעיל, התובעת לא הצביעה בכתב תביעתה ובהודעה שהוגשה לתיק על כל עילה שבדין, המקימה לה זכות למדור בדירה.
לפיכך, ובהמשך להחלטת יום 9.1.20 התביעה נמחקת בזה. לאור מחיקת התביעה נמחקת גם התביעה שכנגד, ללא צו להוצאות.
המזכירות תחזיר את האגרה לתובעת ולתובעת שכנגד באמצעות באי-כוחן, בהתאם לתקנות.

המזכירות תבצע סגירת תיק.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ב' אדר תש"פ, 27 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.