הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 52118-09-14

לפני כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

תובעת

ש.י.ב. תשתיות בע"מ
ע"י עו"ד יצחק יניב

נגד

נתבעת

חי דולב החזקות בע"מ
ע"י עו"ד עמיחי סגל

פסק דין

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יתן פסק דין על דרך הפשרה שיביא לכדי סיום את כל המחלוקות, התביעות והטענות שבין הצדדים מכל מן וסוג שהוא. בהתאם להסכמת הצדדים על פסק הדין להיות בגבולות שבין 50,000 ₪ בצירוף מע"מ לבין 400,000 בצירוף מע"מ לזכות התובעת. פסק הדין לא יהיה מנומק.

בהתאם להסכמת הצדדים כל סכום שבית המשפט יפסוק לזכות הת ובעת יכלול את שני התיקים שבכותרת, קרי תביעת התובעת נגד הנתבעת (ת"א 52118-08-14) וכן תביעת הנתבעת על פי שיקים בגינם נקטה הליכי הוצאה לפועל נגד התובעת (ת"א 53581-10-14). זאת כמובן מבלי למעט מהסכמת הצדדים כי בכך יבוא סיום על כל המחלוקות שביניהם מכל מן וסוג שהוא . מאחר שסך של 590,000 ₪ אותו הייתה הנתבעת זכאית לקבל מהתובעת על פי הסכם ההיפרדות הופקד על ידי התובעת בנאמנות בידי בא כוחה עו"ד יצחק יניב , אזי לאחר שבית המשפט יפסוק מהו הסכום לו זכאית התובעת, יש להעביר מתוך הסכום המופקד בנאמנות כאמור את הסכום הפסוק אל התובעת והיתרה ת ועבר לנתבעת. זו הייתה הסכמת הצדדים וזו משמעותה וכל הצגה אחרת של ההסכם אינה נכונה וחוטאת למציאות. אציין כי הדברים אף מתיישבים עם טענות התובעת בכתב התביעה שהגישה אשר עמד על סך של 1,705,494 ₪ והסעדים שביקשה במסגרתו לרבות בקשתה כי בית המשפט ייתן הוראות לנאמן בדבר הסכום המופקד אצלו (ראו סעיפים 37-39 לכתב התביעה).

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובחומר המצוי בתיק בית המשפט וכן לאחר שעיינתי בסיכומי הצדדים, אני פוסק לזכות התובעת סך של 205,000 ₪ ב תוספת מע"מ אשר יועבר אליה כאמור מאת הנאמן . יתרת הסכום תועבר כאמור לנתבעת. זו תדאג מיד עם קבלת הסכום לסגירת תיק ההוצאה לפועל ולהחזרת השיקים אל התובעת.

מאחר שהנתבעת הגישה סיכומי תשובה באופן החורג מהחלטתי מיום 20.8.2019 אני מחייב אותה בתשלום הוצאות בסך של 2,000 ₪. הסכום ניתן לקיזוז מהסכום הפסוק.

ולסיום, תיק זה התנהל כאשר בין הצדדים היו יחסים טעונים וחוסר אמון שהוביל ו להתנצחויו ת בלתי פוסקות ולהתמשכות ההליכים . במהלך התקופה הסכסוכים הלכו וגברו. כך ננקטו הליכים משפטיים נוספים במסגרתם הוגשו תביעות לשון הרע, תלונות במשטרה ובלשכת עורכי הדין ו היה נראה כי המחלוקות והסכסוכים יימשכו עד אין קץ לרעת שני הצדדים. בית המשפט מקוו ה כי לאחר פסק הדין דנן ישכילו הצדדים לכבדו ולהניח את כל המחלוקות והסכסוכים מאחור, בדיו ק כפי הסכמ תם מכוחה ניתן פסק הדין .

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים ותסגור את שני התיקים.

ניתן היום, א' אלול תשע"ט, 01 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.