הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 51514-11-18

לפני כבוד השופט אריה ביטון

התובעת שכנגד:
או.טי. קפיטל מודיעין בע"מ

נגד

הנתבעת שכנגד :
סטודיו לזוז - טן דאנס בע"מ

נגד

הצד השלישי:
דן אדלין

החלטה

1. לפניי בקשה לסילוק על הסף של ההודעה שהוגשה כנגד הצד השלישי בהיעדר יריבות, ולחילופין בשל היותה של ההודעה טורדנית וקנטרנית.

2. לאחר שעיינתי בבקשת הצד השלישי ובתשובה לה, מצאתי להורות כי דין הבקשה להידחות, וזא ת מן הטעמים הבאים שיפורטו להלן.

3. בהתאם להלכה הפסוקה, השימוש בסמכותו של בית המשפט עת דן הוא בבקשה לסילוק על הסף ייעשה במשורה, כאשר רק במקרים חריגים ייטה בית המשפט לקבל בקשות מסוג זה ובטרם נערך בירור ראייתי וליבון ראוי של טענות הצדדים (רע"א 6992/14 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' קיבוץ אושה (פורסם בנבו, 29.12.14) ). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי אין מסלקים תובענה על הסף, מקום בו קיים סיכוי ולו דחוק אשר עלול להצמיח לתובע סעד כלשהוא.

4. טענתו המרכזית של הצד השלישי היא כי הקשר היחיד הקיים בינו לבין שולחת ההודעה הוא קשר חברי עם מר ויקטור שנקל , בעל מניות בחברה. קשר זה כלל בין היתר, מתן סיוע ועזרה בתחום השיפוץ ובניהול מו"מ במהלך השנים וכיו"ב . הצד השלישי היה אורגן בחברת "הרדן תעשיות ואחזקות בע"מ" ולא היה צד להתקש רות החוזית בין שולחת ההודעה לתובעת שכנגד, ומכאן שאין בדל ראייה לקיום יריבות מולו ואף לא מתקיימים התנאים להרמת מסך כנגדו. עוד נטען , כי הצדדים התקשרו עם נותני השירותים ישירות ללא שהצד השלישי קיבל דבר, ומשכך דינה של ההודעה כנגדו להידחות על הסף.

5. שולחת ההודעה השיבה, כי כתב ההגנה שהוגש מטעמה לתיק מראה על מעורבות הצד השלישי ועל היותו הקבלן המבצע של העבודות. האחרון ביצע באופן אישי עבודות עבורה במספר סניפים ואף הודיע בשנת 2018 לשולחת ההודעה כי מצבו התייצב והוא מבקש כי העבודות יבוצעו משנת 2018 ע"י חברת הרדן ג.ב תעשיות בע"מ. קיימת התכתבות המפריכה את גרסתו של הצד השלישי כי היה על "תקן חבר" ומוכיחה כי הצד השלישי היה הקבלן בעל רווחים בביצוע העבודות.

6. יוצא איפוא, כי במקרה דנן, השאלה האם התקשר הצד השלישי עם שולחת ההודעה בהסכם כקבלן מבצע ביחס לביצוען של העבודות שבוצעו במושכר, וכפועל יוצא מכך, האם קיימת לשולחת ההודעה יריבות ועילת תביעה ישירה כנגדו, הינה שאלה השנויה במחלוקת עובדתית והראויה להתברר ולידון במסגרתו של ההליך . נוסף על כך, אין בידי לקבל את טענת הצד השלישי לפיה שולחת ההודעה נדרשת להציג ראייה כלשהיא הקושרת אותו לביצוע העבודות במסגרת הודעה לצד שלישי, שכן בהתאם להלכה הפסוקה, די בכך כי תוכל שולחת ההודעה לזכות בסעד כלשהוא ככל שטענותיה יתקבלו בסופו של יום , כדי להביא לדחיית הבקשה לסילוק על הסף ולהצדיק בירור הטענות העובדתיות לגופן במסגרת ראייתית ראויה בהמשך ההליך .

7. אשר על כן, ובהתאם לטעמים שלעיל , הבקשה לסילוק על הסף של ההודעה לצד השלישי – נדחית.

8. הצד השלישי יישא בהוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

9. על הצד השלישי להגיש את כתב הגנתו כנגד ההודעה במועד, כאמור בפרוטוקול הדיון.

ניתנה היום, כ"ח טבת תשפ"ב, 01 ינואר 2022, בהעדר הצדדים.