הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 49845-09-20

לפני כבוד השופטת אפרת בוסני

התובעת:
Blundstone Australia Pty Ltd.

נגד
הנתבעים:

  1. דעאא עאצי ת.ז. XXXXXX218
  2. מדינת ישראל - אגף המכס ומע"מ

החלטה

עניינה של התביעה הוא בטענת התובעת לייבוא נתבעת 1 זוגות נעלים הנחזים להיות נעלי Blundstone תוך הפרת סימן מסחרי של התובעת וגניבת עין .

נתבע 1 דוחה את טענות התובעת בכתב ההגנה שהגישה.

התובעת מבקשת להשמיד את זוגות הנעלים מושא התביעה (להלן: " הטובין"). נתבעת 2 הודיעה בדיון כי אין לה עניין במחלוקת בין התובעת לבין נתבעת 1.

התובעת ונתבעת 1 הסמיכו את בית המשפט למתן פסק דין מכוח סמכותו על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 וזאת לאחר הגשת סיכומים קצרים בכתב (ראו; פרוטוקול דיון מיום 16.3.21) .

בחנתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות, בדיון ובסיכומים והגעתי לכלל דעה להורות כדלקמן:

נתבעת 1 תשלם לנתבעת 2 את הוצאות אחסון והשמדת הטובין, תוך 30 יום ממועד דרישת נתבעת 2.

נתבעת 1 תשלם לתובעת פיצוי כמפורט להלן: ככל שנתבעת 1 תשלם את הוצאות האחסון וההשמדה של הטובין כאמור בסעיף 1 לעיל, יעמוד הפיצוי שעל נתבעת 1 לשלם לתובעת על סך כולל של 5,000 ₪. לא ישולמו הוצאות האחסון וההשמדה של הטובין במלואן על ידי נתבעת 1, יתווסף לפיצוי שעל נתבעת 1 לשלם לתובעת סך נוסף של 13,000 ₪, באופן שהפיצוי הכולל יעמוד על סך של 18,000 ₪. הפיצוי ישולם לתובעת בתוך 60 יום. שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק הדין.

ככל שהוצאות האחסון וההשמדה לא ישולמו במלואם על ידי נתבעת 1, תהיה נתבעת 2 (המכס) רשאית לגבות הוצאות אלה מהערבות שהופקדה על ידי התובעת.

ניתנה היום, י"ז אייר תשפ"א, 29 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.