הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 48289-02-16

לפני
כבוד ה שופטת אידית קליימן-בלק

התובע:
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד אביב ואהבה

-נ ג ד-

הנתבעת:
עיריית תל אביב יפו
ע"י ב"כ עו"ד אבי בן יהודה ואח'

ה ח ל ט ה

בהמשך להחלטתי מהיום, הריני ממנה בזאת את פרופ' יונה קוסאשוילי , כמומחה רפואי בתחום אורתופדיה מבתי חולים קפלן.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 9/5/2014 (להלן: " התאונה") ובמיוחד יקבע:
האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? במסגרת זו, מתבקש המומחה ליתן התייחסות לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה הנדונה, לבין מצבו הרפואי של התובע בנוגע לברך וקרסול רגל שמאל.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
מהן המגבלות התפקדויות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק?
האם מתנתק הקשר סיבתי בין האירוע לבין החבלה בברך אשר לטענת המומחה ד"ר ביין אובחנה בשלב מאוחר יותר?

הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. למען הבהר ספק, אין להעביר את חוות דעתו של דר' ביין.

הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים, על פי חשבונית שימציא להם המומחה.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

עם קבלת חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע - בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, והנתבעת - בתוך 30 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים, בכלל זה: נתוני השתכרות עובר לתאונה ולאחריה .

בנסיבות אלו, מועד קדם המשפט הקבוע ליום 26.11.17 מתייתר.

נקבע לישיבת קדם משפט נוסף לדיון בתחשיבי נזק ליום 11/4/2018 שעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ז תשרי תשע"ח, 17 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.