הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 47415-01-20

מספר בקשה:1

לפני כב' השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

מבקשת

פרינטר סנטר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ללקין

נגד

משיבה

לאומי קארד בע"מ

החלטה

לפני בקשה לסעד זמני, שהוגשה אף במעמד צד אחד, במסגרתה עתרה המבקשת (פרינטר סנטר בע"מ) בין היתר לצו שיורה למשיבה (לאומי קארד בע"מ) להשיב למבקשת את כל המדפסות והציוד כהגדרתם בהסכם מושא התובענה ולח לופין ליתן צו האוסר על המשיבה לבצע עבודות תחזוקה לציוד. הבקשה הוגשה בצוותא חדא עם הליך עיקרי במסגרתו עתרה המבקשת לסעדים כספיים וכן לצו עשה להשבת הציוד הנ"ל .

לאחר שנתתי דעתי לטעמי הבקשה מצאתי כי דינה דחיה אף ללא צורך בתשובה;

1. מהבקשה והתובענה עולה כי טענותיה של המבקשת ביחס למשיבה הן טענות כספיות; טענות מעין אלו מקומן להתברר בגדרי ההליך העיקרי. בדומה גם נזקה של המבקשת בהעדר צו זמני, הוא נזק כספי ומשכך גם הדיר במהותו. נוכח ההדירות ככלל לא יטה בית המשפט ליתן סעד זמני בנסיבות בהן מדובר בנזקים כספיים; המבקשת אף לא טענה כי קיים חשש שלא תוכל להפרע מהמשיבה בסופו של הליך.

2. במישור מאזן הנוחות לא בא כל טעון מפורט ומנומק - טענת המבקשת כי עשויים להיגרם לה נזקים הנובעים מכך ש התקשרה עם לקוח אחר נטענה בעלמא ללא צירופו של הסכם או ללא פירוט באשר לאותו לקוח עלום; גם לגופה טענה זו אינה משכנעת במיוחד שכן לשיטתה של המבקשת עצמה ההסכם עם המשיבה עומד בתוקפו עד לחודש נובמבר 2020. מדוע אם כן התקשרה עם לקוח חלופי בעוד ההסכם עם המשיבה בתוקפו? הסבר מניח את הדעת לא בא.

3. זאת ועוד, הסעדים המבוקשים הם מסוג צווי עשה, קרי צווים לשינוי המצב הקיים (להבדיל משימורו) – דבר המהווה טעם נוסף ונפרד המטה דין הבקשה לדחייה, בהעדר נסיבות חריגות שמצדיקות העתרות לבקשה.

4. בנוסף ובאשר לחששה של המשיבה כי המבקשת מקבלת שירות מאחר יוער: מדובר בסעד שבידי המבקשת למנועו. לכאורה המבקשת מחויבת במתן שירות למשיבה כל תקופת ההסכם, ככל שהמבקשת בוחרת שלא לייתן שירות נדמה כי היא לא מתירה למשיבה ברירה אחרת. אם תיתן המבקשת שירות למשיבה עד לסיום ההסכם – לא יגרם לה כל נזק בלתי הפיך, וגם טענות במישור זה יוכלו להתברר במישור הכספי בגדרי ההליך העיקרי.

5. טעם נוסף המטה דין הבקשה לדחיה נעוץ בכך שהעובדות נשוא הבקשה ידועות למבקשת כחודשיים (ראו למשל סעיף 9 לבקשה) כך שפניה לבית המשפט עתה עולה כדי שיהוי מאין, בוודאי בקשה לצו במעמד צד אחד.

על כן הבקשה לסעד זמני נדחית (ממילא נדחית גם הבקשה לצו במעמד צד אחד).
טענות הצדדים יתבררו בגדרי ההליך העיקר.

ניתנה היום, כ"ד טבת תש"פ, 21 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.