הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 47389-07-19

לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעים:
עדינה נחשוני ואח'

נגד

הנתבעים:
יוסי ארבוב ואח'

החלטה

מעיון בנסח הרישום המצורף לכתב התביעה המתוקן עולה כי חרף האמור בהודעת העדכון מיום 19.12.2019, קיימים בעלי זכויות אשר לא צורפו לכתב התביעה המתוקן, כדלקמן:

חלקה 178:

סומריאן מהין (בעל זכויות בתת חלקה 15) לא צורף. יש להבהיר מדוע הוא לא צורף. אם הוא לא מבקש להצטרף כתובע – יבהיר ב"כ התובעים מדוע אין לצרפו כנתבע או לחילופין כבעל דין נכון ודרוש.

דוד בוסאני ז"ל: אם בירור עם עו"ד דניאל בוסתנאי יוביל לכך שבני המשפחה של המנוח מבקשים להצטרף לתביעה, ניתן להורות על צירוף בני המשפחה מדרגה ראשונה, שהם היורשים הפוטנציאליים (או הזוכים מכוח צוואה (יהא על ב"כ התובעים להציגה), גם אם לא ננקטו הליכי להכרזה על יורשים). בהיעדר צירופם כתובעים – יבהיר ב"כ התובעים מדוע אין לצרף את היורשים הפוטנציאליים (מכוח הדין או מכוח צוואה) כנתבעים או לחילופין כבעלי דין דרושים. ניתן בזאת צו המורה למשרד הפנים ליתן בידי ב"כ התובעים אישור על אודות זהות בני משפחה מדרגה ראשונה של המנוח דוד בוסאני ז"ל (ת.ז. XXXX292).

על פי המצוין, אריאל ג'מילה וגרון מזל אינן מעוניינות להצטרף לתביעה. ב"כ התובעים יבהיר מדוע אין לצרף כל אחת מהן כנתבעת או לחילופין כבעל דין נכון ודרוש.
חלקה 179:

על זכויותיהם של דורית מנשה ושמעון מנשה (תת חלקה 3) רשומה הערה בדבר צו ניהול על ידי כונס נכסים – עו"ד חגי שבתאי. ב"כ התובעים ימציא לידי עו"ד שבתאי העתק מכתב התביעה המתוקן וכן של החלטה זו.

מר מזרחי שמעון וגב' מזרחי ענבל (תת חלקה 6), וכן הגב' כהן רחל (תת חלקה 7) לא צורפו לתביעה המתוקנת. יש להבהיר מדוע, ולחילופין – יש לצרפם.
ב"כ התובעים יגיש השלמות והבהרות כנדרש עד ליום 5.3.2020

עיון פנימי - 8.3.2020

ניתנה היום, כ"א שבט תש"פ, 16 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.