הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 45667-09-17

לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובעים:
אילן נעמן ואח'

נגד

הנתבעים:
אנה צ'ודנובסקי ואח'

החלטה

לאחר עיון באישורי המסירה שהגישו התובעים וכמו גם בייפויי הכוח מטעם הנתבעים ניתנות בזה הוראות, כדלקמן:
הנתבעת 1 : המסירה לנתבעת 1 בוצעה באמצעות אחר – יש ל הגיש תצהיר ערוך כדין של מבצע המסירה המתאר את פרטיה (ולציין מהו הקשר של מקבל המסירה אל הנתבעת 1).
הנתבעת 2 : נתבעת 2 נפטרה. שלוש בנותיה – שלי שמרלינג, עמית שמרלינג, רויטל שמרלינג – הן היורשות (כעולה מצו הירושה).
שלי שמרלינג: בהינתן ממצאי המסירה ביחס לגב' עמית שמרלינג, כמפורט להלן, יש לתמוך את המסירה לגב' שלי שמרלינג בתצהיר.
רויטל שמרלינג: נתבעת זו מתגוררת בארה"ב. מסירה בדוא"ל אינה מהווה מסירה כדין. ניתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 . יש לפעול לביצוע מסירה כדין. כתב הגנה יוגש בתוך 60 יום מהמסירה.
עמית שמרלינג: בכותרת כתב התביעה המתוקן צוין כי היא מתגוררת בטורונטו, קנדה. הוצג אישור מסירה ממנו עולה כי כתב התביעה הומצא עבורה לידי "שלי אשתו", בקיבוץ יסעור. שלי אינה "אשתו" של עמית. מדובר באחיות. המסירה אינה מאושרת. על התובעים לבצע מסירה כדין לידי גב' עמית שמרלינג. ניתן בזאת היתר לביצוע המצאה מחוץ לתחום המדינה בהתאם להוראות תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. יש להמציא, במצורף לכתב התביעה המתוקן, העתק החלטה זו. כתב הגנה יוגש בתוך 60 ימים מהמסירה.
נתבעת 7: צוין כי נתבעת זו מיוצגת על ידי עו"ד אנגלדנדר וכתב ההגנה הוגש גם מטעמה. ייפוי כוח מטעמה לא הוצג. עו"ד אנגלנדר מתבקש להגיש ייפוי כוח מטעם הנתבעת 7 עד ליום 18.12.2018.
המזכירות תפעל לעדכון פרטי הצדדים בהתאם לכתב התביעה המתוקן שהוגש.
עיון פנימי 1 (בדיקת ייפוי כוח מטעם נתבעת 7) – 20.12.2018
עיון פנימי 2 (בדיקת מסירות וכתבי הגנה) – 3.3.2019
ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ט, 05 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.