הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 45565-01-19

לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

התובעים:

  1. יחיאל כנען
  2. רוני כנען

נגד

הנתבעת:
פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ

החלטה

בהתאם לבקשה, ועל יסוד הסכמת הצדדים, הריני לקבוע כדלקמן:
מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה את מר רפי גיל, מרח' בזלת 12א', זכרון יעקב, בטלפון: 04-XXXX088.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחה בתוך 21 יום מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
למען הסר ספק, צד החפץ להגיש חוות דעת בתיק זה יעשה זאת תוך 30 יום, שאם לא ייחשב כמוותר על זכות זאת.
המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובעים (להלן: " הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים. אם לא ניתן להתגורר בדירה בזמן התיקונים, יציין המומחה מהו הזמן הנדרש לתיקון שבו יש לפנות את הדירה.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
חוות דעת המומחה בדבר הפגמים אשר חייבת הנתבעת לתקן ועלויות התיקון כאמור לעיל, תינתן בתוך 45 יום ממועד הפגישה.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
לאחר קבלת קביעת המומחה כאמור, יקיימו הצדדים פגישת גישור נוספת, כפי שהסכימו ביניהם במסגרת הליך הגישור.
ככל ולא יעלה בידי הצדדים להגיע להסדר גישור, יינתנו הנחיות נוספות להמשך ניהול ההליך.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ לצורך הכנת חוות הדעת.
הצדדים ישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים.
המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים, למגשר ולמומחה.

ניתנה היום, י"א אב תשע"ט, 12 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.