הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 44772-04-17

לפני כבוד השופט משה תדמור-ברנשטיין

התובע:
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד כרמי בוסתנאי ואח'

נגד

הנתבעות:
.1 מדינת ישראל – משרד החינוך
ע"י ב"כ עו"ד משה עבדי ואח'

.2 מכון ברנקו וייס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ליבת מיכאלי ואח'

נגד

הצד השלישי:
חברת טללים, כנסים אירועים ותיירות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלישע אטיאס ואח'

נגד

הצדדים הרביעיים:
.1 מדינת ישראל – משרד החינוך
ע"י ב"כ עו"ד משה עבדי ואח'

2. מכון ברנקו וייס
ע"י ב"כ עו"ד ליבת מיכאלי ואח'

3. ב. ז.

החלטה

1. לאור עמדת הצדדים, ולנוכח הפערים בין חוות הדעת הרפואיות שהוגשו מטעם הצדדים, ראיתי למנות בנדון מומחה רפואי מטעם בית המשפט. אני ממנה בזאת את פרופ' א בינועם אופיר, כמומחה רפואי בתחום העיניים, למתן חוות דעת רפואית – בתחומו - בעניינו של התובע בנדון.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים באשר למצבו הרפואי – בתחומו - בעקבות התאונה הנטענת מיום 5.11.13 - מושא התביעה (להלן: "התאונה"); ובמיוחד יקבע:
א) האם התובע לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע בגין התאונה, ולאילו תקופות.
ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו של התובע בעתיד.
ד) מהן המגבלות התפקדויות של התובע בגין התאונה, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.
ה) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים או לאביזרים בעתיד בגין התאונה, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים והאביזרים להם יזדקק.

2. הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות שהוגשו מטעמם בנדון. העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד .

3. בשכר טרחת המומחה, בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישאו, בשלב זה, הצדדים ב-4 חלקים שווים (התובע – ברבע; הנתבעת 1 – ברבע; הנתבעת 2 - ברבע; והצד שלישי – ברבע), על פי חשבונית שימציא להם המומחה.

4. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה.

6. עם קבלת חוות דעת המומחה, יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע - בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת, הנתבעות - בתוך 30 יום לאחר קבלת תחשיב התובע, הצדדים שלישיים – 30 יום לאחר קבלת תחשיבי הנתבעות , והצדדים הרביעיים יהיו זכאים להשיב קצרות בתוך 10 ימים מיום קבלת תחשיבי הצדדים השלישיים. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים.

7. רשמתי לפני את עמדת הצדדים, לפיה – אף שמונה בנדון מומחה מטעם בית המשפט, חוות דעת רפואית שהוגשה בנדון מטעם צד כלשהו, תמשיך להוות ראיה מטעמו - בתיק.

8. לעיוני ביום 10.12.19 המזכירות תעדכן ביומני ותזמן הצדדים.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ד אב תשע"ט, 15 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.