הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 44622-10-18

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:
משה פוגל

נגד

הנתבעים:

  1. נטלי אינגלשטיין
  2. רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
  3. מגדלי הרב קוק בע"מ

בשם התובע:
עו"ד משה דיסקין
בשם הנתבעת 1:
עו"ד עודד גרוס עו"ד תמיר לייבוביץ
בשם הנתבעות 3-2:
עו"ד אורי פרימו עו"ד ליאת אלפז

החלטה

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובעמדה שהוגשה מאת הנתבעות 3-2 בלבד באתי לכלל מסקנה כי לשם בירור חלק מן הפלוגתאות דרוש לבית-המשפט ידע שבמומחיות. לפיכך מצאתי למנות את השמאי והמהנדס אייל שנהב, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, למומחה מטעמו של בית-המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מרחוב נחל שמשון 25/3 מרמת בית שמש; בטלפון: 02-XXXX953; בפקס: 02-XXXX568.

המומחה מתבקש לבחון את דירתו של התובע ולחוות את דעתו כדלקמן:

מהם דמי השכירות הראויים לדירה נושא התובענה בתקופה שבין 1.5.2017- 15.3.2018 .
המומחה מתבקש לבחון אם קיימים בדירה ליקויי בנייה, כמפורט בכתב התביעה וצרופותיו.
ככל שהמומחה ימצא כי אכן קיימים בדירה ליקויי בנייה, מבוקש להעריך את עלות התיקון, הן על ידי קבלן מבצע והן על ידי קבלן מזדמן.
ככל שהמומחה ימצא כי ישנם ליקיים כאמור, יתייחס בחוות דעתו אם נדרש פינוי של הדירה לצורך התיקונים.
ככל שהמומחה ימצא כי קיימים ליקויים כאמור, מבוקש להתייחס אם בעטיים נגרמה לדירה ירידת ערך ומהו שיעורה.
המומחה מתבקש לבחון את הדירה ואת הסכמי הצדדים ולחוות דעתו אם בוצעו בדירה שינויים, לפי בקשותיו של התובע.
המומחה מתבקש להתייחס לאמור בסעיף 62 לכתב התביעה המתוקן ולחוות דעתו באשר לשיעור הפרשי ההצמדה המוזכר שם.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים כולם יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 30.10.2020. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 15.11.2020. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 1.12.2020.

דיון בקדם משפט יישמע לפניי במועד שנקבע, ביום 16.12.2020 בשעה 13:00.
54678313

ניתנה היום, כ"ו באב התש"ף, 16 באוגוסט 2020, שלא במעמד-הצדדים.