הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 43940-10-19

לפני כבוד השופט יובל גזית

התובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד בארי קפלן

נגד

הנתבעת
הכשרה היישוב חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד משה גבריאלוב

תאריך: 23.8.2021
פסק דין

התביעה הוגשה מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 15.3.2017 בפגיעה אחורית. בזמן התאונה, התובע יליד 23.9.1948, היה בן 69 שנים ועתה הינו בן 73 שנים.
לפני צוות מגן דוד אדום טען התובע לחבלה קלה וכאבי גב עליון.
התאונה הינה תאונת עבודה והתובע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית לערר של המוסד לביטוח לאומי קבעה נכות צמיתה בשיעור של 5% מותאם לסעיף 37(5)(א) לתקנות הביטוח לאומי נכות מעבודה בגין הגבלה מזערית בתנועות הצוואר.
דמי פגיעה אושרו למשך 90 ימים.
הוועדה סברה כי אין להטיל תקנה 15 וכי התובע יכול לחזור לעבודתו באופן מלא.
התובע לא חזר לעבוד, אך לא מצאתי כל הסבר מניח את הדעת לכך. עסקינן בנכות נמוכה מאוד בגין הגבלה מזערית בתנועות הצוואר. לא הייתה מניעה כי התובע ישוב לעבודתו.
כבר במועד התאונה היה התובע בגיל פרישה מעבודה.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ובהתחשב בתקופת הנכות הזמנית, העובדה שלא עבד והתשלומים ששולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי אני נכון לקבל את עמדת ב"כ התובע ולקבוע כי התובע זכאי להפרש בין הפסדי השכר בפועל לתקופת בה קיבל דמי הפגיעה ולתקופה שהוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי כ"נכה נזקק". הנני מקבל את טענת ב"כ התובע כי ההפרש עומד על 15,000 ₪.
לפיכך הסכום דנן מסתכם ב- 15,000 ₪.
בגין פיצוי בשל כאב וסבל אני פוסק, בהתאם לגיל התובע ונכותו, סך של 5,780 ₪.
חרף הטענה לעזרה מצד בני משפחתו וחבריו הקרובים לא הועדו עדים מטעמו של התובע בעניין זה.
נוכח הנכות הקלה ביותר, איני פוסק פיצוי בראש נזק זה.
לא צורפו קבלות המלמדות על הוצאות רפואיות כלשהן ולכן איני פוסק פיצוי בגין ראש נזק זה.
בגין נסיעות וטיפולים, אני פוסק סך של 1,000 ₪.
לא הוכח כל קשר בין אי עבודתו של התובע לתקופה מעבר לתשלומי המוסד לביטוח לאומי ועד היום ולכן איני פוסק פיצוי בגין הפסדי שכר לתקופה זו ו/או לעתיד.
סיכום ראשי הנזק:
15.1 הפסד השתכרות לעבר – 15,000 ₪.
15.2 הוצאות נסיעות – 1,000 ₪.
15.3 כאב וסבל - 5780 ₪.
סך הכל: 21,780 ₪.
אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 21,780 ₪.
כמו כן, תישא הנתבעת באגרת בית המשפט ובנוסף בשכר טרחת ב"כ התובע בסכום כולל של 3,500 ₪.
התשלום ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מהמועד שנועד לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 60 ימים מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט"ו אלול תשפ"א, 23 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.