הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 4332-11-15

לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובעת:
פלונית (ד.ו)
ע"י ב"כ עו"ד פז

נגד

הנתבעת:
ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סלע

החלטה

לאחר קריאת כתבי הטענות ותחשיבי הנזק; לצרכי פשרה בלבד ומבלי שיהא בדבר כדי לקבוע ממצא סופי באיזו מן המחלוקות, מוצע לצדדים להביא תיק זה לכלל סיום בסכום של 138,500 ₪. לפיצוי זה יש להוסיף שכר טרחת עורך דין, מע"מ ואגרה.

לצדדים ניתנת שהות של 30 ימים למיצוי המשא ומתן לסיום המחלוקת בפשרה או להסמכת בית המשפט לפסיקה בדרך של פשרה בגבולות שיקבעו מראש.

במקביל, ניתן צו להשלמת ההליכים המקדמיים תוך 45 ימים מהיום, ולאחר מועד זה יסתיים שלב קדם המשפט והצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים כדלקמן:

תביעה עד לתאריך 2.6.19;
הגנה עד לתאריך 24.6.19.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים, לרבות חוות דעת, כשהם ממוספרים באורח רציף.

לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק המוצגים.

בקשות לקבלת תעודות עובד ציבור יוגשו 60 ימים לפני מועד ההוכחות.

ככל שקיימים, תצהירי חוקרים יוגשו לאחר פרשת התביעה (עם זאת תצהיריהם יוצגו לעיונו של בית המשפט במועד קדם המשפט הבא).

יש לפרט זהות עדים שלא ניתן להגיש תצהיריהם ולהגיש בקשה לזימונם, לרבות תצהיר תומך.

התנגדויות לקבילות מסמכים ועדויות תוגשנה תוך 15 ימים מקבלתם. הימנעות ממסירת הודעה כאמור תחשב כהסכמה בהיבט הקבילות.

זימון מומחה בית משפט לעדות מותנה בהפקדת שכרו בסך 1,500 ₪ ומע"מ בקופת בית-המשפט.

אני מורה כי בעל דין המגיש תצהיר ותיק מוצגים (העולים על 30 עמודים), בין כעותק נייר ובין באופן אלקטרוני, יגיש לבית המשפט עותק אחד נוסף, מודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות.

דיון מוקדם יתקיים בתאריך 1.7.19 בשעה 8:30 לבדיקת ראיות, אופן הגשתן ותיאום מועדים.

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, כ"ג אדר ב' תשע"ט, 30 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.