הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 42103-05-13

לפני כבוד השופטת הדס פלד

הנתבעים/המבקשים:

  1. יוסף אלפסה
  2. מיכל קרייזנברג

נגד

התובעים/המשיבים:

  1. א.מ.מ מבנים בטון ופלדה בע"מ
  2. מאיר מלכי

החלטה

זוהי החלטה בבקשה למחיקת כתב תביעה מתוקן.

תקצר היריעה מלפרט את מחדלי המשיבים בתיק זה אשר לא קיימו פעם אחר פעם את החלטות בית המשפט (ר' תמצית בהחלטה מיום 16.5.17) .
פעם אחר פעם אפשר בית המשפט למשיבים לרפא את מחדליהם בהוצאות.
התיק היה קבוע להוכחות ליום 23.10.18, עת הסתבר בפתח הדיון, כי המשיבים המבקשים לתקן את כתב התביעה, לא הגישו בקשה כדין.

בהחלטה מיום 23.10.18 ניתנה למשיבים זכות לתקן את כתב התביעה ולהגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 7 ימים. החלטה זו ניתנה לפנים משורת הדין ואף שכאמור המשיבים לא הגישו בקשה כדין לתיקון כתב התביעה. בר"ע שהגישו המבקשים על החלטה זו נדחתה.
אלא שמחדל המשיבים והאפשרות שניתנה להם לתקן את כתב התביעה, הביא לדחייה נוספת של מועדי ההוכחות.

ניתן היה לצפות שהמשיבים אשר קיבלו הזדמנויות חוזרות ונשנות לקבל את יומם בבית המשפט, יקיימו בדווקנות את החלטות בית המשפט, לרבות המועדים שנקבעו.
אלא שכתב התביעה המתוקן הוגש באיחור ואין בפי המשיבים כל טעם לכך. תגובתם רצופת טענות כנגד המבקשים, חלף הסבר למחדלם הנוסף.

מדובר בתיק משנת 2013.
התיק קבוע לשני מועדי הוכחות.
המועדים הנדחים נקבעו בהינתן הצורך להגיש כתב הגנה מתוקן וניתנה למשיבים האפשרות להגיש תצהירים משלימים נוכח תיקון כתבי הטענות .
נדמה כי אכן "כלו כל הקיצין".
אין לאפשר דחייה נוספת של המועדים שנקבעו בתיק זה.
בהעדר הצדקה למחדל המבקשים, אני מורה על מחיקת כתב התביעה המתוקן.
התיק קבוע להוכחות ויתברר במועד הקבוע.

ניתנה היום, ט"ז טבת תשע"ט, 24 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.