הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 41326-05-18

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובע:
פלוני

נגד

הנתבעת:
AIG חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובמכלול הנתונים בתיק, להלן הצעתי לפשרה:

נזק שאינו ממוני - 19,832 ₪
הפסדי שכר בתוספת פנסיה - 95,000 ₪
(סכום גלובאלי המתיישב עם אופי הנכות ושיעורה וכן עם גילו של התובע, עיסוקו ונתוני השכ ר).
עזרה והוצאות מכל סוג - 15,000 ₪

לסכומים אלו ייווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך-דין.
ההצעה היא בבחינת הערכה בלבד, נכון לעת הזו ואין בה כדי לחייב.

התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום והנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים ראיותיהם בתצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 15/6/20.
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 15/7/20.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט יוותר במועדו.

ניתנה היום, כ"ה שבט תש"פ, 20 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.