הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 39989-07-16

לפני כבוד השופט רונן אילן

התובעת:
סאמר נייט ניהול בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיל ורגון

נגד

הנתבעת:
עירית תל-אביב-יפו
ע"י ב"כ חני ברוך אלון

החלטה

בתיק זה מתבררת תביעה בה עותרת התובעת לפיצויים בסך של 1,000,000 ₪ בטענה שאלו נזקיה בגין מחדלי הנתבעת.
לפי הנטען בכתב התביעה, הפעילה התובעת את המזנון ב"חוף פרישמן" בתל אביב במשך 5 שנים, מאז אוקטובר 2011, בעקבות זכייתה במכרז שפרסמה הנתבעת. לטענת התובעת, מחויבת הנתבעת להפעיל בחוף הים הסמוך למזנון סוכת הצלה בעונת הרחצה, ברם בעונת הרחצה שהחלה ביום 1.5.14 התברר שהנתבעת איננה מפעילה את סוכת ההצלה בחוף. סוכת ההצלה נותרה לא מאוישת עד ליום 14.7.14 ונפתחה רק בעקבות הליכים משפטיים שננקטו נגד הנתבעת.
תביעה זו מתייחסת לאותו פרק זמן, 1.5.14 – 14.7.14, בו היתה סוכת ההצלה בחוף לא מאוישת, כאשר לטענת התובעת , הפרה בכך הנתבעת את חובתה כלפיה ופגעה במוניטין ובהכנסותיה בסך של 1,000,000 ₪.
הנתבעת כופרת בטענות התובעת וטוענת, בתמצית, שעל פי תנאי ההתקשרות עם התובעת, על אף שסוכת המציל לא היתה מאוישת – אין התובעת זכאית לפיצוי.
הצדדים הגישו חוות דעת מטעמם ביחס לגובה הנזק שלכאורה נגרם לתובעת כתוצאה מכך שסוכת ההצלה לא אוישה. לנוכח הפערים שבין סכומי הנזק אשר מצאו המומחים בחוות הדעת, הסכימו הצדדים על מינוי מומחה מטעם בית המשפט אשר יחווה את דעתו בשאלה שבמחלוקת וביום 29.4.18 מונה רו"ח אלמוג ראובן כמומחה מטעם בית המשפט. ביום 15.5.18 הוגשה בקשה בהסכמה להחלפת המומחה הואיל והוא מכהן כרו"ח בחברה שבבעלות הנתבעת , ומינויו בוטל.
לפיכך, אני מורה כדלקמן:
אני ממנה את רו"ח פרופ' זיו רייך (רח' אליהו ברלין 1, תל אביב יפו; טל- 054-XXXX001; ziv.reich@hotmail.com) כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
המומחה יבדוק את המאזנים של התובעת ויחווה דעתו האם קיימת ירידה בהכנסותיה בתקופה בה לא היתה סוכת ההצלה מאוישת, וזאת ביחס לתקופות מקבילות.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחה מיידית את כתבי הטענות ואת חוות הדעת שהוגשו ובהמשך גם כל מסמך רלוונטי אותו יבקש המומחה. עם קבלת כתבי הטענות, יודיע המומחה לצדדים מהו פרק הזמן הדרוש לו לצורך הכנת חוות הדעת והצדדים יעדכנו בכך את בית המשפט.
בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש.
היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה שכזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של התובעת לשאת במחציתו ושל הנתבעת לשאת במחציתו הנוספת, בחלקים שווים ביניהן.
שכר הטרחה עבור התייצבות בבית המשפט (ככל שתידרש) יעמוד על 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.
לתז"פ ביום 1.8.18.
ניתנה היום, כ"ט סיוון תשע"ח, 12 יוני 2018, בהעדר הצדדים.