הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 39580-07-18

לפני כבוד השופטת שרון הינדה

התובעים:

  1. מאיה הולצמן גיטרמן
  2. איתי גוטרמן

נגד

הנתבעת:
פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ

החלטה

מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, אני ממנה כמומחה בהנדסה את יקי נחמן שכתובתו טשרניחובסקי 24 כפר סבא טל' 09-XXXX019.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים, קיימת מניעה מצדו מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
ב"כ הצדדים יעבירו למומחה תוך 21 יום מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.
המומחה יעביר לצדדים דרישת שכר טרחתו בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו.

בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים.

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם יוסדר שכרו.
המומחה יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הפגמים, הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובעים (להלן "הפגמים") וכן יעיין בחוו"ד מטעם הנתבעת ויקבע מהם הפגמים/הליקויים/אי ההתאמות, אם בכלל, המצויים בנכס ומהו מקורם.
המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון. עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים יבחרו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בנכס בתקופת התיקונים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.
המומחה ימציא חוות דעתו לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים ממועד הבדיקה האחרונה בנכס.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 ימים מעת קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב עליהן בתוך 20 יום.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, מוצע כי יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט ויודיעו תוצאות המשא ומתן ביניהם לתיק בית המשפט בתוך 30 ימים מקבלת חוות הדעת.
המזכירות תשלח החלטתי לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ב אדר א' תשע"ט, 27 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.