הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 39395-06-15

בפני
כבוד ה שופטת חנה קלוגמן

התובעת:

מ.ד. מדיקל קליניק בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר אלופי ו/או טל יעקובוביץ'

נגד

הנתבעות:

  1. נציגות הבית המשותף
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד רחל הראל מצלאווי

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 03.01.17, אני ממנה בזה את מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין, מר דן אורמן, מרח' הגר"א 11, רחובות, מיקוד 76310, טל': 08-XXXX871, פקס: 08-XXXX620, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יחווה דעתו בכל השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים כעולה מכתבי הטענות ומחוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, וזאת בהתאם להכשרתו המקצועית בלבד (מבלי הצורך להיכנס לשאלות משפטיות).

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

קדם המשפט הבא נקבע ליום 25.05.17 לשעה 11:30.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ז, 15 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.