הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 39373-04-16

לפני כב' השופט אילן דפדי, סגן נשיא

תובעים

1.אהרון שלמה איתן
2. טל איתן
3. אלקנה רוסתמי
4. רותם רוסתמי
5. עזרי דוד
6. בת אל דוד
7. בניה כהן
8. מיכל כהן
9. עידן בן שמעון
10. אושרה בן שמעון
11. אורן מצפה
12. אבישג מצפה
13. מאיר בן אבו
14. הילה בן אבו
15. אליעזר אוחנה
16. מיכל אוחנה
17. יובל בוט
18. שימרית עליזה בוט
19. שלמה סלמן רג'ואן
20. אורלי רג'ואן

ע"י עו"ד אורי עמר

נגד

נתבעת

חברת צמרות בע"מ
ע"י עו"ד ואיל אבו אחמד

פסק דין

הצדדים הסכימו כי הנתבעת תשלם בכל אחד מהתיקים שבכותרת פיצוי בגין ליקויים בדירה (כל זוג תובעים ודירתו) ובגין ליקויים ברכוש המשותף. הסכמת הצדדים כללה גם את אופן החישוב של הפיצוי בגין רכיבים אלה. לפיכך הצדדים יפעלו בהתאם להסכמתם לה ניתן תוקף החלטה. י ובהר כי לחישוב של הפיצוי בגין החלק המשותף אין להוסיף עלויות של חוות דעת המומחה.

אשר לבני הזוג בוט אשר ויתרו על חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט ישולם פיצוי בגין דלתות בסך של 2,500 ₪ כאמור בהצעת ב"כ הנתבעת בדי ון לה הסכימו.

אשר לפיצוי בגין איחור במסירת הדירה הסכימו הצדדים כי בית המשפט יהיה מוסמך לפסוק בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ללא הנמקה בכפוף לטיעון הצדדים בטווח שבין 15% ל85% מכל סכום שנתבע בגין איחור במסירה. כן הסכימו הצדדים כי בית המשפט יהיה רשאי לפסוק הוצאות משפט בהתאם לשיקול דעתו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובסיכומי הצדדים אני קובע כי הנתבעת תשלם לכל זוג תובעים ששמותיהם יפורטו להלן פיצוי בגין איחוד במסירה כדלקמן:


איתן 11,813
רוסתמי 18,795
דוד 13,782
כהן 17,443
בן שמעון 18,795
מצפה 0
בן אבו 11,551
אוחנה 21,105
בוט 12,600
רג'ואן 19,688

אשר להוצאות המשפט, הנתבעת תשלם לכל זוג תובעים סך השווה ל-22% מסכום הפיצוי הכולל המגיע הכולל ליקויים בדירה, ברכוש המשותף ובגין איחוד במסירה.

הסכומים כולם ישולמו בתוך 30 יום.

מאחר שההליכים הסתיימו בפסק דין על דרך הפשרה, האגרות תוחזרנה בכל אחד מהתיקים בהתאם לתקנות.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את כל התיקים שבכותרת.

ניתן היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.