הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 39291-12-16

לפני כבוד השופט משה תדמור-ברנשטיין

התובעת:
פלונית
ע"י ב"כ עוה"ד אבי בן יהודה ואח'

נגד

הנתבעת:
הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אבי דויטש ואח'

החלטה

מהודעות הצדדים עולה כי, אף שניתנה בנדון הצעה מאת בית המשפט לסילוק התביעה בפשרה – כבר בשלב זה, ככל הנראה - לא צלחה דרכם ליישב את המחלוקת הנדונה בתביעה זו מחוץ לכתלי בית המשפט; על כן - אני קובע כי הצדדים יגישו ראיותיהם בנדון בכתב, כדלקמן:

התובעת – בתוך 45 יום מהיום, והנתבעת - בתוך 45 יום לאחר קבלת ראיות התובעת; ימי פגרה לא יבואו במנין.

הראיות יכללו: תצהירים, חוות דעת המומחים שמונו מטעם בית המשפט, תעודות עובד ציבור, וכן - תיק מוצגים מסומן באופן המאפשר זיהוי אינדיבידואלי של כל מסמך ומסמך. תיק המוצגים יכלול כל מסמך שיש כוונה להגיש לרבות מסמכים שמבקשים להגיש בעת חקירה נגדית. ראיה שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.
צד המעוניין להגיש ראיה אשר אינה נמצאת בידיו, במועד זה, או מבקש לעכב הגשתה של ראיה (כגון עדות חוקר או מסמך שמבקשים לעכב את חשיפתו עד לחקירה הנגדית), יציין זאת במפורש בעת הגשת ראיותיו, יגיש באותו מעמד בקשה ספציפית הנחוצה לעניין, ויציג לעיון בית המשפט, בישיבת קדם המשפט הקרובה, את המסמכים הנחוצים להכרעה בבקשה.

העתק הראיות יוגש גם בעותק מודפס ומדוגל לתיק הנייר.

רצה בעל דין להתנגד להגשת ראיה שהוגשה על ידי הצד שכנגד, יגיש את התנגדותו בכתב לבית המשפט, בתוך 14 ימים ממועד קבלתה. ההתנגדות תבורר בישיבת קד"מ שקבועה בנדון. התנגדות שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.

אם למי מהצדדים בקשה הטעונה בירור בטרם הגשת הראיות, הוא מתבקש להודיע על כך ללא דיחוי להגיש בקשה מתאימה תוך 14 יום.

היה ומי מהצדדים בוחר לחקור את מי מהמומחים שמונו בנדון מטעם בית המשפט בנדון - על חוות הדעת שנתן, יהיה עליו להפקיד בקופת בית המשפט עד יום 10.1.21 סך 1,800 ש"ח בתוספת מע"מ, להבטחת שכרו של המומחה בגין התייצבותו להעיד, ולהגיש - מיד לאחר ההפקדה - בקשה לזימונו של המומחה.
כמו כן, הצד המעוניין לזמן את המומחה, כאמור, יידע בהקדם את המומחה בדבר כוונתו להזמינו לדיון ההוכחות (במכתב עם העתק לצד השני); זאת - לא יאוחר מיום 13.9.20.

אני קובע קדם משפט בנדון ליום 24.1.21 בשעה 8:30, אליו יגיעו הצדדים ערוכים למתן תשובות הרלוונטיות לקראת דיון ההוכחות; כגון - משכי חקירה נגדית מוערכים של עדים ומומחים, וכו'.

אני קובע דיון הוכחות בענין הנדון ליום 5.2.21 בשעה 9:30. עדי התובע ישמעו טרם שמיעת המומחים, כך שזימונו/נם של המומחה/מומחים יתבקש לשעה 11:30.
המזכירות תעדכן ביומני, ותזמן הצדדים.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תש"פ, 18 יולי 2020, בהעדר הצדדים.