הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 38910-08-14

לפני כבוד השופט עדי הדר

התובע:
אליהו דותן, עו"ד

נגד

הנתבע ושולח הודעה :
יוסף שלום

החלטה

להלן המשך פרוטוקול הדיון מיום בבית המשפט השלום בתל אביב ת"א 38910-08-14
ישיבה מיום 2 בפברואר 2020

בפני: כבוד השופט עדי הדר

בעניין: דותן נ' שלום

התובע: עו"ד אליהו דותן
ע"י ב"כ עו"ד עודד הכהן

- נ ג ד -

הנתבע ושולח הודעה : מר יוסף שלום
ע"י ב"כ עו"ד מוטי שמעון

מקבלת הודעה : רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עו"ד רחל אללוף

נוכחים: ב"כ התובע עו"ד עודד הכהן
הנתבע וב"כ הנתבע עו"ד מוטי שמעון
ב"כ צד ג' עו"ד רחל אללוף

העדים: ע.ת/1, עו"ד אליהו דותן (בטלפון)

פרוטוקול
המשך דיון לאחר ההפסקה
כב' הש' הדר : כן.
העד , עו"ד דותן : אני בדרך הביתה, אפשר עוד 10 דקות שאני אגיע?
עו"ד הכהן : אתה לא יכול מתוך האוטו? אתה הרי לא נוהג.
העד , עו"ד דותן : אני יכול, אבל אני צריך (לא ברור) כי זה מעלית לאחר מכן.
כב' הש' הדר : נעשה הפסקה. בסדר. נעשה הפסקה. זאת אומרת בוא נתחיל, עד שהוא יגיע למעלית נתקדם. כן.
עו"ד הכהן : נתקדם.
כב' הש' הדר : טוב. אז אתה עדיין תחת אזהרה. בבקשה.
עו"ד הכהן : אתה עדיין תחת אזהרה אליהו.
העד , עו"ד דותן : כן, בסדר.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן, האם תוכל בבקשה לענות,
כב' הש' הדר : רגע, יש בעיה.
(עורך דין שמעון שם מיקרופון)
כב' הש' הדר : עורך דין הכהן, מסכה כמוני עד הסוף. מה שנקרא מלא מלא. כן. נא להתקדם. מה השאלה?
עו"ד שמעון : עורך דין דותן, האם תואיל בבקשה עכשיו שאתה כבר לא ליד החולים שזה מפריע לך, האם תואיל לענות על השאלה ששאלתי?
עו"ד הכהן : תחזור עליה, אתה חושב שהוא זוכר?
כב' הש' הדר : אני גם לא זוכר. אני גם לא זוכר. מה השאלה?
עו"ד שמעון : לא יודע אם הוא שומע אותי. עורך דין דותן?
העד , עו"ד דותן : כן.
ש : אתה זוכר את השאלה ששאלתי?
ת : תשאל מה שאתה רוצה, תחזור בבקשה בצורה מדויקת ותשתדל בקצרה. כן.
ש : טוב.
ת : תשאל.
ש : דיברת על כך שהמסמך שציטטתי, המכתב שלך שמדבר על 1/6 זכויות מיוסף שלום, אמרת שהוא נכתב בסמוך לפטירתה של אימו המנוחה דינה שלום. ואמרתי לך שזה לא בסמוך אלא למעלה מ-3 שנים לאחר מכן. האם אתה רוצה לשנות את התשובה הקודמת בעקבות הידיעה הזו?
ת : אני יכול להגיד לך דבר אחד אדוני היקר, המכתב הזה נכתב אחרי פטירת אמא שלו ואחרי שהיה צו ירושה של אמא שלו. תאריכים או דברים כאלה אני לא זוכר, נדמה לי שגם כתוב בתצהיר שלי.
ש : האם ראית את צו הירושה של דינה שלום?
ת : מה אני ראיתי?
ש : את צו הירושה של דינה שלום?
ת : איזו שאלה? בוודאי, אני גם הגשתי אותו לבית המשפט.
ש : הגשת אותו. תרשה לי להזכיר לי שזה לא היה צו ירושה אלא צו קיום צוואה. האם אתה,
ת : לא חשוב איזה, צו בקשר לעיזבון שלה, מה זה משנה?
ש : מצוין.
ת : קיבלתי את זה והגשתי את זה לבית המשפט.
ש : לאיזה בית משפט הגשת את זה?
ת : בית משפט שלום.
ש : בית משפט שלום איפה?
ת : (לא ברור).
ש : כן, אבל במסגרת איזה תיק?
כב' הש' הדר : אדוני, זה, אתה ביקשת ממני, אני אומר לעורך דין שמעון,
העד , עו"ד דותן : (לא ברור) דינה שלום.
עו"ד הכהן : רגע, אליהו, תחכה רגע.
כב' הש' הדר : עורך דין שמעון, אתה אמרת שאתה רוצה שעתיים חקירה. אני יכול עכשיו, אחרי מספר שאלות להתרשם, טוב, עכשיו גם השיחה התנתקה. אני יכול להתרשם עד עכשיו שהשאלות לא נוגעות למחלוקת שלשמה התכנסנו, כן הוגש צו ירושה, לא הוגש צו ירושה,
עו"ד שמעון : אדוני, אם יש קיזוז, אם יש קיזוז, אם הבן אדם, אם התובע קיבל כבר כסף ויש לקזז, מספיק שצריך לקזז 50 אלף שקל משכר של,
כב' הש' הדר : כן, זה אני נתתי לך לשאול, אתה ראית. אני חושב שקו החקירה הזה הוא נכון אבל אתה מפליג למחוזות רחוקים של איפה הגשת את צו הירושה, באיזה בית משפט.
עו"ד שמעון : זה בדיוק קשור לזה.
כב' הש' הדר : טוב. אני אתן לך חבל עוד, לא, לא נותן לך חבל. יש לך חצי שעה, תעשה מצידי, אתה יודע מה? תשאל חצי שעה רק על איפה ולמה צו הירושה. זכותך.
עו"ד שמעון : אני ביקשתי מאדוני אם היה אפשר לתת לי הרבה פחות ממה שאדוני מקציב, אבל נספור רק את הזמן שאני מדבר ולא את הזמן שעורך דין דותן,
כב' הש' הדר : אדוני, אני הערתי לך הערה, אמרתי,
עו"ד שמעון : בגדול.
כב' הש' הדר : אדוני, הערתי לך הערה שיש לי ספק רב אם השאלות האחרונות קשורות למחלוקת. אמרת לי שהן כן. יש לך חצי שעה, תעשה איתה כמיטב חוכמתך. לא מתערב. נא להמשיך.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן?
העד , עו"ד דותן : כן.
ש : בצו קיום צוואה של דינה שלום מופיע , מצוין שם שמי שביקש את הצו זו מדלן שלום. האם אתה ייצגת אותם בבקשה הזאת?
ת : בצו קיום הצוואה?
ש : כן.
ת : לא.
ש : לא. ובצו קיום הצוואה מופיע שהמבקשת היא מדלן שלום שכתובתה ברחוב ש"י עגנון בבת ים, האם זה עזר לך למה שאתה טוען שיוסף שלום לא היה זכאי ל-1/6 וממילא גם לא שילם לך, אי אפשר לזקוף לזכותו 1/6 משכר הטרחה מכיוון שרק מדלן שלום הוכרה כדיירת מוגנת (לא ברור) 132 קילומטר מש"י עגנון 10 בבת ים.
כב' הש' הדר : כן, אני אשמע עכשיו את ההתנגדות שלך עד הסוף.
העד , עו"ד דותן : מה השאלה?
כב' הש' הדר : תגיד לו שימתין.
עו"ד הכהן : כבודו, אנחנו גם לא בערכאות ערעור על החלטות קודמות שניתנו,
העד , עו"ד דותן : מה השאלה?
כב' הש' הדר : רגע, תגיד לעורך דין שאתה משמיע התנגדות.
עו"ד הכהן : עורך דין דותן, עוד רגע חוזרים אליך.
העד , עו"ד דותן : טוב.
עו"ד הכהן : אני אומר שלא צריך להאריך, עם כל הכבוד וההערכה ועיקר, יש כבוד הערכה ועיקר שאני רוחש לאדוני, בוודאי לעורך דין שמעון, איננו יושבים כאן בערכאת ערעור על החלטות של בתי משפט קודמים. אם חברי סבור שהצו ניתן שלא כהלכה, שלא כדין, (לא ברור) , שהוא הסתייע בלקוחו ולאחר מכן , לקוחות של עורך דין שמעון, ולאחר מכן זנח אותו, את כל אלה היה צריך לעשות בערכאה המתאימה. לא כאן.
כב' הש' הדר : תודה תשובה.
עו"ד שמעון : התשובה היא פשוטה. אכן מהדברים עולות שוב ושוב תמיהות, אותן תמיהות שעלו מהרגע הראשון לגבי התנהלותו והתנהגותו של עורך דין דותן, אבל לא לשם כך השאלה כעת נשאלת, או יותר נכון שהשאלה כאן עדיין רלבנטית לכמה ואם שכר הטרחה או שכר ראוי מגיע. כי אם עורך דין דותן כבר קיבל על חשבון זה כסף, אז אולי צריך לקזז. אם עורך דין דותן כבר קיבל על חשבון זה כסף או נתן,
כב' הש' הדר : לא, אדוני,
עו"ד שמעון : על חשבון זה כסף, זה רלבנטי לשאלה של כמה.
כב' הש' הדר : תודה. אני מקבל את ההתנגדות. אדוני, לפי ההסבר של עורך דין שמעון אז השאלה שנשאלה כעת בכלל לא קשורה למה שעורך דין שמעון הסביר לי, לכן אני מקבל את ההתנגדות מכיוון שאני מסכים עם עורך דין הכהן שהסוגייה זכורה לי היטב מפסק הדין החלקי, ככל שיש תמיהות כפי שאומר עורך דין שמעון, זכותו של הנתבע לנקוט הליך ערעורי כדי להעמיד בית משפט זה על נכונו לנוכח תמיהות אלה. לא לשם כך התכנסנו היום. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : אדוני, אם יורשה לי לציין שאכן כפי שעולה מפסק הדין החלקי שנקבע בפסק הדין החלקי, היה עלינו כתובעים בתביעה שכנגד וכמתגוננים בתביעה, היו עלינו נטלים מסוימים שבית המשפט אמר שלא הרמנו אותם. זה עדיין לא פותר את התובע מלהרים את הנטל בתביעה שלו ומה שאני עכשיו שואל את העד , הוא עכשיו כאן כעד ולא כבעל דין שטוען טענות, מה שאני שואל את העד זה שאלות על עובדות שמכוחן אני אוכל אחר כך לטעון בסיכומים לגבי מה הסכום שמגיע לו ואם הוא כבר קיבל על חשבון זה כסף, אם הוא נטל על חשבון זה כבר כסף אחר. נכון שזה נושק ונוגע לעוד עניינים אבל זה עדיין לא אומר שכאן אין לי את הרשות לטעון או לומר את הדברים האלה. ואם אדוני אומר לא לשאול בכלל בכיוון, אני אמשיך הלאה.
כב' הש' הדר : נא תמשיך.
עו"ד שמעון : תודה. כן. עורך דין דותן,
העד , עו"ד דותן : כן.
ש : אתה סירבת לדרישתו של יוסף שלום להודיע לבית המשפט , בבית המשפט השלום בירושלים, שהוא רוצה את זכותו לקבל הוצאות משפט כשהופסקה התובענה לפי סעיף , לפי תקנה 154 דאז. ומאחר וסירבת, יוסף שלום נאלץ להגיש את הבקשה הזאת באמצעות עורך דין אחר, שזה אני. ואני שואל אותך מדוע כשסירבת ועלו דין ודברים ברורים ולא נעימים בעניין הזה, מדוע אז לא אמרת לא ליוסף שלום ולא לי, לא אמרת 'תשמעו, אי אפשר להגיש כי כבר נתתי ויתור על ההוצאות האלה'?
ת : זה בדיוק מה שכתוב בבקשה המשותפת שהוגשה לבית המשפט השלום להפסקת התובענה.
ש : אוקי. והבקשה המשותפת כפי שאני רואה אותה וגם אתה הגשת אותה והיא מצויה בתיק, היא לא בקשה משותפת אלא הודעה,
ת : הסכמה שלי.
ש : סליחה?
ת : זו הסכמה שלי.
ש : אוקי. אז אם ככה אני מבין שזו לא בקשה משותפת אלא שנתת הסכמה.
ת : כן.
ש : אני מקריא לך , זה מאוד מאוד קצר, שורה וחצי, את ההודעה בבקשה מטעם התובע. "התובע מודיע בזאת כי הוא מבקש הפסקת התובענה בהתאם לתקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד באופן שהיא תוכל להתחדש בכל עת כפי בקשת התובע. בא כוח הנתבע נתן הסכמתו להודעה/בקשה זו", האם הנוסח שאתה מחזיק הוא נוסח אחר ששם מצוין שיש הסכמה לוותר על הוצאות?
ת : קודם כל אני לא מחזיק שום דבר, אין בפניי שום דבר.
ש : אבל אתה הגשת את המסמך, המסמך הזה מצוי בתיק. המסמך הזה מצוי בתיק. אתה סיפרת לנו לפני דקה שכפי שכתוב בהודעה מטעם, בבקשה המשותפת, היה ויתור. אבל כאן ההודעה נמצאת בתיק, רואים אותה ואין כאן ויתור.
ת : בוא תבין, עורך דין קניאל שייצג בזמנו את מנהל מקרקעי ישראל דיבר איתי והוא אמר לי שהוא מבקש להפסיק את התובענה ודיבר איתי גם שזה יהיה ללא צו להוצאות ודיבר איתי שהגורם המממן את הפיצויים הוא התחלף, במקום המנהל יהיה עיריית ירושלים או הוועדה המקומית, לא משנה, ולכן הוא מבקש להפסיק את התובענה. ראיתי בזה חלק מכל התהליך של קבלת הפיצוי בהמשך של התהליך. הפסקנו כאן (לא ברור) גורם מממן אחד וגורם מממן אחר היה והמשיך לטפל בעניין הזה. מה (לא ברור) להוצאות? ביקש, אמרתי,
ש : עורך דין דותן,
ת : (לא ברור), ראינו בזה כהמשך טבעי של התהליך של קבלת פיצויים. לא אמרנו שלא יקבל פיצוי וזהו הולכים הביתה.
ש : עורך דין דותן,
ת : אז מה היה לשלם הוצאות בזה?
ש : עורך דין דותן, בוא תראה, הזמן שלנו קצוב ואני מבקש אם אתה יכול לענות רק לשאלות שלי והדברים שלך מאוד מפליגים וארוכים, אבל הם לא לשאלות שלי. אני לא שאלתי אותך ולא ביקשתי ממך הסבר ורציונל למה יהיה כדאי או לא כדאי לוותר על הוצאות. אני אמרתי לך,
ת : אדוני, במסגרת ייפוי הכוח שלי הסכמתי לא לבקש הוצאות. כן.
ש : אוקי. והאם,
ת : כן.
ש : האם יש סיבה לכך, האם יש סיבה לכך שאת הגילוי המיוחד הזה להסכמה הזאת, החלטת אתה והמנהל לגלות רק אחרי שכבר לא היית מייצג ורק אחרי שבית המשפט כבר הפנה את תשומת הלב לעניין, וגם אז לא עשיתם את זה אלא רק אחרי שהלקוח עבר לעורך דין אחר כדי להגיש בקשה להוצאות.
ת : נתתי לך את התשובה עוד לפני שהוא הלך , שגילה את זה שהוא הלך לעורך דין אחר, מכובד מאוד. הוא אמר לי בצורה , עורך דין קניאל, אמר לי תשמע בוא ננתק את התובענה בלי הוצאות. אני מייצג את הנתבע, מה יש דבר טוב יותר מאשר להפסיק את התובענה נגדו? הוא בבית שלו,
ש : עורך דין דותן,
ת : הוא ביחידה שלו, אף אחד לא מגרש אותו, מה , מה לא טוב בזה? לא ביקשתי הוצאות,
ש : עורך דין דותן,
ת : הוא אמר לי בלי הוצאות והסכמתי. כן.
ש : עורך דין דותן, למה זה לא מופיע,
ת : ושוב, זה היה כחלק מהמשך התהליך, מה לא ברור?
ש : עורך דין דותן, עורך דין דותן, השאלה היא למה זה לא מופיע בכתובים וזה נולד בכתובים רק הרבה לאחר מכן ושכבר לא היית מייצג?
ת : כי אני לא יודע על מה החזון של האיש שלך על אותו, אנחנו ראינו את זה כחלק מהתהליך, לא זה מה שעניין אותנו ההוצאות הקטנות האלה.
ש : אוקי,
ת : מה קרה? אנחנו,
ש : עורך דין דותן,
ת : ראינו את זה כהמשך של התהליך, חלק מהתהליך.
ש : עורך דין דותן,
ת : שהוא לא נגמר.
ש : עורך דין דותן, כשאתה אומר שלא עניין אתכם ההוצאות הקטנות האלה,
ת : לא לא עניין, זה היה חלק מהתהליך. אני מוותר הרבה פעמים לחבר למקצוע על הוצאות בגלל (לא ברור) כזה או אחר. לא קורה? קורה.
ש : עורך דין דותן, אני שואל אותך שאתה אמרת ובצדק שלא עומדים על ההוצאות הקטנות, באיזה סדר גודל של סכומים חשבת שאם יפסקו כבר היו פוסקים 1,000 שקל, 2,000, 20, 30. כמה? כמה חשבת?
ת : בוא אני אגיד לך דבר אחד, אני על הוצאות של יוסף שלום לא ידעתי שהוא הוציא שקל אחד מהכיס, הוא לא הוציא שקל, כלום. זה מה שאני ידעתי. פוזיטיבית לא הוציא כלום. אפילו לא, אפילו היתה הוצאה קטנה של השמאי שהוא שילם לי, נדמה לי, אם זכרוני אינו מטעה אותי, שילם לי, נדמה לי שהוא שילם חלק או משהו כזה. שום הוצאה נוספת לא היתה. שום הוצאה.
ש : עורך דין דותן, עורך דין דותן, כשאתה אומר 'הוא לא הוציא כלום', אתה מתכוון,
ת : למיטב ידיעתי.
ש : הכלום הזה,
ת : למיטב ידיעתי שאני טיפלתי בתיק.
ש : זה כולל את מה ששילם לשמאי?
ת : מה זה?
ש : כשאתה אומר 'כלום', אתה מתכוון שמה ששילם לשמאי זה כלום?
ת : השמאי אמרתי שהוא לא שילם לו, זה היתה טענת השמאי שהוא לא קיבל ממנו שקל אחד.
ש : ולשמאי מגיע כסף?
ת : לא יודע, בוודאי.
ש : הבנתי. אתה הבאת אותו, נכון?
ת : מגיע לו, מגיע לו מהפיצוי, כן, מגיע לו מהפיצוי.
ש : הבנתי. זאת אומרת שידעת שיש הוצאות.
ת : מה זה?
ש : ואת שכרך אתה החשבת כהוצאות קטנות?
ת : עוד פעם.
ש : את שכרך , האם החשבת אז כהוצאות קטנות?
ת : אני יכול להגיד לך דבר אחד, שבאותה מידה את השכר טרחה של השמאי לגבי דירת מדלן אני שניכיתי מהפיצוי שהיא קיבלה ושילמתי לה,
ש : עורך דין דותן,
ת : ושילמתי לה (לא ברור).
ש : עורך דין דותן,
ת : ואפילו עוד לפני שאני (לא ברור).
ש : עורך דין דותן, האם תואיל בבקשה לענות לשאלות שלי ולא לספר לנו, לתת תשובות לשאלות שלא נשאלו?
ת : זה בדיוק מה שאתה שואל.
ש : שאלתי אותך בהקשר ובעקבות מה שאמרת שוויתרת על הוצאות, הוצאות קטנות ולא עומדים עליהן. שאלתי אותך, פירטת לנו שאת השמאי, ההוצאות של השמאי לא התייחסת אליהן או שאולי הן בגדר חלק מאותן הוצאות קטנות שאמרת. ואני שואל אותך, האם גם שכר הטרחה שהגיע לך הוא היה בגדר אותן הוצאות קטנות שלא היה צריך לעמוד עליהן?
ת : אין שום קשר בין השניים. אמרתי לך ואני חוזר ואומר לך, אני חוזר ואומר לך,
ש : לא, אתה לא תחזור ותאמר לי,
ת : אנחנו, תקשיב לי,
ש : תענה לשאלות בבקשה. אתה לא תאמר לי, אנחנו לא מתווכחים. אתה נשאל שאלות,
ת : אתה שואל שאלות סיפורים ואני חייב,
כב' הש' הדר : הוא קורא לזה (לא ברור) לומר לך אבל זה סוג של תשובה. תן לו לסיים את התשובה.
העד , עו"ד דותן : חייב להתייחס לכל מה שאתה אומר.
עו"ד שמעון : תשובה לשאלה אחרת שלא נשאלה?
ת : אתה לא יכול לדבר חצי שעה, לשאול אותי שאלה ולהגיד לי 'תשמע, אתה תענה לי רק על פסיק', אין דבר כזה. אתה שואל אותי סיפור כזה סיפור, אין לי דרך אחרת. אני חייב לפחות על מה שאתה שואל. אני מסביר לך. הוצאות שמאי הן הוצאות, אנחנו, אני ראיתי הפסקת התובענה היתה חלק מהתהליך, (לא ברור) באמצע, ראיתי את זה כהמשך, יש את ההמשך של הגורם האחר שהוא (לא ברור) פיצוי, ממשיך לנהל את המשא ומתן, (לא ברור) ירושלים אבל,
ש : עורך דין דותן,
ת : עם הכסף הקטן בסופו של תהליך, בסופו של יום כשהיינו מגיעים להבנה על הפיצוי אז הדבר הזה היה (לא ברור) והיה נלקח בחשבון כחלק מההוצאות.
ש : עורך דין דותן,
ת : ואז אתה נכנסת לתמונה.
ש : עורך דין דותן, השאלה היא,
ת : אתה מתייחס לזה כאילו נגמר הסיפור, זה לא נכון כי הסיפור לא נגמר באותו שלב, זה רק היה (לא ברור).
ש : עורך דין דותן, השאלה היא לא, השאלה היא לא למה , למה ויתרת על הוצאות. השאלה היא,
ת : אני לא ויתרתי על כלום, אני מסביר לך, אני ראיתי,
ש : עורך דין דותן,
ת : (לא ברור)
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : עורך דין דותן, בבקשה תמתין.
כב' הש' הדר : רק רגע. כן. מה הבעיה אדוני?
מקליט : לא, לא.
כב' הש' הדר : מסתדר? אפשר להמשיך?
מקליט : כן.
כב' הש' הדר : אוקי. וידאתי עם המקליט שאפשר להמשיך. כן.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן,
העד , עו"ד דותן : כן.
ש : השאלה אינה למה לוותר או לא לוותר על הוצאות. עכשיו אני שואל אותך למה הוויתור על ההוצאות היה בדיעבד?
ת : שום דבר לא היה בדיעבד, אני הסברתי לך שזה בשיחה שלי עם עורך דין קניאל בא כוח המנהל, היה (לא ברור) ברור לנו שזה לא לבקש הוצאות.
ש : אוקי, למה,
(מדברים ביחד)
העד , עו"ד דותן : לסגור את (לא ברור), ותשמע אנחנו ממשיכים עם מממן אחר? מה מדבר על הוצאות?
עו"ד שמעון : עורך דין דותן, בבקשה. האם אתה מתכוון גם שהיה לך ברור שאם וכאשר יהיה הליך הפקעה , הלקוח ישכור את שירותיך גם באותו הליך?
ת : עוד פעם.
ש : האם היה לך ברור שאם וכאשר יהיה הליך הפקעה, הלקוח ישכור את שירותיך גם להליך ההפקעה?
ת : אף אחד לא דיבר על לשכור את שירותיי, שכר את שירותיי ולא אמר לי שום דבר. ראיתי את זה בפעם המי יודע כמה אני אומר לך, זה היה שלב אחד , זה היה תיק אחד, זה היה פיצוי בגין פינוי. בשלב הראשון היה המנהל, לאחר מכן מעיריית ירושלים.
ש : אוקי. עורך דין דותן,
ת : (לא ברור)
ש : עורך דין דותן,
ת : (לא ברור), אחרי שאתה נכנסת (לא ברור), בשלב הזה (לא ברור, קליטה גרועה).
מקליט : לא שומעים שום דבר.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן,
כב' הש' הדר : אדוני, אני אסכם את תשובתו. הוא אמר בערך 3 פעמים זה היה תהליך אחד, תהליך של פינוי עד שאתה נכנסת.
עו"ד שמעון : מצוין. עורך דין,
כב' הש' הדר : אולי נעבור לנושא אחר?
עו"ד שמעון : הלקוח הודיע לך שהוא לא מעוניין לשכור את שירותים להליך ההפקעה, אם וכאשר יהיה, ודרש ממך להגיש בקשה להוצאות כפי שהיתה החלטה של בית המשפט השלום להגיש בעניין זה. למה לא אמרת ללקוח באותו רגע שביקש ממך, למה לא אמרת לו 'אדון יקר, אי אפשר לבקש הוצאות למרות שבית המשפט אמר כי אני ויתרתי', למה לא אמרת לו את זה?
העד , עו"ד דותן : בדיוק אמרתי לו שאי אפשר כי אנחנו , אנחנו בשלב , אנחנו בעיצומו של הדיון (לא ברור) התובענה וויתרתי על ההוצאות, כן אמרתי לו את זה. ואז הוא פנה אליך כדי שאתה תגיש את זה במקום. הוא אמר לי תגיש, אמרתי לו לא, אנחנו הסכמנו לא לבקש הוצאות.
ש : וכשאני,
ת : ואז אתה נכנסת לתמונה.
ש : עורך דין דותן, שאני,
עו"ד אללוף : תן לו להשלים.
כב' הש' הדר : הוא אמר "אמרתי לו", אני שמעתי את התשובה.
העד , עו"ד דותן : אני עכשיו נכנס לחניה ואם זה יתנתק,
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : רק רגע עורך דין דותן,
כב' הש' הדר : שיעצור אותו, עורכת דין אללוף, אז אני אומר לך הוא אמר "אני אמרתי ללקוח". אפשר להמשיך.
עו"ד שמעון : אוקי. עורך דין דותן, כשאני דיברתי איתך לפני שקיבלתי על עצמי להגיש את הבקשה להוצאות, אתה אמרת לי בנוכחותו של הלקוח, אמרת לי 'אני לא רוצה להגיש הוצאות כי אם אני אבקש עכשיו הוצאות אז הלקוח ישלם לי את מה שבית המשפט יפסוק ואני לא רוצה עכשיו לבקש קצת כשאני יכול לקבל פי 10 אחר כך לתבוע ממנו פי 10'. ואני מבקש ממך להסביר איך זה מסתדר עם תשובתך הקודמת שאתה לכאורה אומר עכשיו , לראשונה דרך אגב, עד עכשיו לא אמרת את זה, שאתה כן אמרת ללקוח מראש שוויתרת על הוצאות?
עו"ד הכהן : אני אתנגד לשאלה.
כב' הש' הדר : כן, מה הנימוקים?
עו"ד הכהן : חברי עכשיו העיד , פרי עדות מרטיט, לא עדות טכנית. אומר 'אני שמעתי דברים כאלה ואחרים', אם חברי היה רוצה להעיד היה צריך להגיש תצהיר והייתי יכול לחקור אותו על זה.
עו"ד שמעון : ממש לא, אני מציע,
עו"ד הכהן : אין שום אפשרות לעשות את זה.
עו"ד שמעון : אפשר להטיח בפני העד,
עו"ד הכהן : אבל שניים, רגע, שניים, אני רק אומר שפרט לדבר שנמנע ממני לחקור אותו, על פי כללי האתיקה אין עורך דין יכול להעיד במשפט שהוא מייצג בו ואין ספק שחברי ידע על דבר העדות הזאת אם רצונו ברגע שבו קיבל את התיק.
עו"ד שמעון : זה לא עדות, זה הטחה.
כב' הש' הדר : כן, התשובה? אם התשובה של עורך דין שמעון זה הטחה אז אין שום בעיה. אז אנחנו מתעלמים מזה שהיה פה חשש של עורך דין הכהן שהיתה כאן הכנסת עדות לתוך השאלה . אם זו הטחה, אין שום בעיה.
עו"ד שמעון : אני גם רוצה לציין,
כב' הש' הדר : רק רגע,
עו"ד שמעון : תצהיר עדות ראשית של,
כב' הש' הדר : רגע, העד שומע אותי?
עו"ד הכהן : כן.
כב' הש' הדר : כן. אז עורך דין דותן, תתייחס לשאלה כהטחת אמירה בפניך. מה תגובתך לאמירה שהושמעה?
עו"ד שמעון : עורך דין דותן?
עו"ד אללוף : הוא הושתק.
עו"ד שמעון : לא, אני לא השתקתי.
עו"ד הכהן : השיחה התנתקה. תראה מה עשית.
עו"ד שמעון : אני לא עשיתי כלום.
עו"ד הכהן : אני לא הייתי ליד,
כב' הש' הדר : לא נורא, נתקשר עוד פעם. אולי הוא במעלית.
עו"ד הכהן : לא, אחרי זה עוד פעם אדוני נכנס לנושא ההוצאות ואני לא רוצה להיקלע לכך. כנראה הוא במעלית. תיכף נראה.
(חיוג)
דוברת: עודד?
עו"ד הכהן : כן, אפשר להמשיך או שאתם במעלית עדיין?
דוברת: לא, רק שניה, אנחנו בדיוק יצאנו מהמעלית, אלי רק רוחץ ידיים והוא,
עו"ד הכהן : אנחנו נמתין.
דוברת : תישאר על הקו.
עו"ד הכהן : כן, כן, תודה.
דוברת : רק תישאר על הקו.
עו"ד הכהן : אני על הקו.
דוברת : רק תיקחו בחשבון שנורא נורא קשה לו עם הכאבים.
עו"ד הכהן : לא, לא, אנחנו כבר מסיימים עוד מעט. בית המשפט,
עו"ד שמעון : רגע, רגע, אני לא יודע, זו הרעייה?
עו"ד הכהן : כן.
עו"ד שמעון : הרעייה שומעת אותי?
עו"ד הכהן : היא הלכה.
עו"ד שמעון : אני לא כופה שום דבר לעד. אם העד חושב שאני מקשה עליו,
עו"ד הכהן : לא, לא,
העד , עו"ד דותן : כן, עודד.
עו"ד הכהן : כן, ממשיכים, ממשיכים. לא כופה. אני רק אמרתי שמסגרת הזמן שאדוני קצב,
עו"ד שמעון : לא, הרעייה, לא קשורה אליך, הרעייה.
עו"ד הכהן : אלי, בית המשפט אמר, בית המשפט אמר שתתייחס למה שהוא אמר לך על השיחה שלך איתו לא כאל עדות אלא כאל הטחה ותשיב למה שהוא אמר לך שבשיחה איתך איתו אמרת לו כך או אחרת.
העד , עו"ד דותן : כן.
עו"ד הכהן : אז תשיב בבקשה למה שהוא הטיח בפניך שבשיחה איתך אמרת לו דברים כאלו או אחרים לגבי אי גבייה או כן גביית שכר טרחה, ההוצאות.
העד , עו"ד דותן : סליחה, סליחה, תן לי להתמקד. אתם מדברים על השיחה שלי עם יוסי שלום או עם בא כוח המנהל?
עו"ד הכהן : לא, עם עורך דין שמעון. עורך דין שמעון אומר לך שהוא דיבר איתך,
עו"ד שמעון : בנוכחותו של הלקוח.
עו"ד הכהן : בנוכחותו של הלקוח והוא שאל אותך למה לא גבית הוצאות ואמרת שלא רצית לגבות את ההוצאות משיקולים שלך.
העד , עו"ד דותן : מה אני אגיד לך? אני לא זוכר דבר כזה.
עו"ד שמעון : אתה לא זוכר דבר כזה. תודה. עורך דין דותן, הבקשה שאתה קראת לה משותפת אבל היא לא משותפת, הבקשה,
העד , עו"ד דותן : משותפת שדיברתי ושוחח איתי וביקש,
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : אל תתווכח, תשמע את השאלה.
העד , עו"ד דותן : מה ההתחכמות?
ש : תשמע את השאלה ותענה, בסדר? אני אעודד אותך כי הזמן קצוב. ב-14.5.14 הוגשה הודעה ובקשה על ידי עורך דין קרניאל שמייצג את מנהל מקרקעי ישראל להפסקת התובענה, הוא לא מתייחס כאן ולא אומר שהיתה הסכמה שזה ללא הוצאות אבל הוא כן אומר שבא כוח הנתבעים מסכימים להודעה ומדובר כאן בהרבה נתבעים. כמה מהם אתה ייצגת?
ת : אני דיברתי, אני דיברתי על מי שאני מייצג, לא דיברתי על מישהו אחר.
ש : מצוין, אבל ההודעה היא כוללת עוד תיקים, הרבה תיקים.
ת : כל מי שייצגתי בשם כל מי שעד, באותו שלב אתה לא ביקשת, לא ביקשו ממני ולא הודיעו לי להפסיק את הייצוג. בהודעה הזאת במועד הזה של ההודעה לבית המשפט. אני הגשתי את ההודעה לבית המשפט, הסכמתי.
ש : אוקי. אני שואל,
ת : בתור מיופה כוח של כל מי שאני,
(מדברים ביחד)
העד , עו"ד דותן : זכותי לוותר גם על ההוצאות כי אחרת התהליך,
(מדברים ביחד)
העד , עו"ד דותן : לא כל דבר קופצים ומבקשים הוצאות. באמצע, הרכבת באמצע נסיעה אתה מבקש הוצאות, בשביל מה? אנחנו, עוד לא סיימנו את הנושא הזה, יש לי טענות (לא ברור) ארוך כדי לקבל פיצוי אז אני (לא ברור) האנשים האלה?
עו"ד שמעון : אני מאוד מבקש אם אפשר,
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : העד הוזמן כאן,
העד , עו"ד דותן : ואני עדכנתי בצורה מפורשת עם עורך דין קרניאל (לא ברור) שהוא פנה אלי שאנחנו לא מבקשים הוצאות,
עו"ד הכהן : אלי, אלי, עורך דין דותן,
העד , עו"ד דותן : אני לא ראיתי בזה שום בעיה,
עו"ד הכהן : עורך דין דותן,
העד , עו"ד דותן : (לא ברור), ממשיכים, מה זה משנה?
עו"ד הכהן : עורך דין דותן, תעצור רגע ועכשיו כבוד בית המשפט ואני מבקשים שתענה בקצרה על השאלות הבאות.
כב' הש' הדר : רגע, רגע, רגע. אני רושם את הזמנים, אני נכנסתי לאולם בשעה 14:20 והשעה היא שעה, עברה חצי שעה ביחד עם החצי שעה הקודמת, 35 דקות עם כל ההפסקות זה מוריד לי שעה ו-5 דקות, חלפה שעה של חקירה. מהרגע שחידשנו את הדיון החקירה השניה העד נשאל פחות או יותר את אותה שאלה פעם אחר פעם, מדוע ויתר בשם מר שלום על שכר טרחה,
עו"ד הכהן : לא, על ההוצאות.
כב' הש' הדר : רק רגע, עכשיו לא להפריע לי עורך דין הכהן, לא מנומס. העד נשאל פעם אחר פעם את אותה שאלה בגוונים שונים מדוע ויתר על שכר הטרחה שלטענת הנתבע הגיע לנתבע. (לא ברור). כמו שהערתי , הסוגייה היתה אחת משתי סוגיות שעלו בטענות לנזקים שגרם התובע לנתבע, נדונו והוכרעו. אין מקום כמו שכינה זאת עורך דין הכהן להפוך את הדיון היום לערעור. שתיים, לאחר שהעד ענה 3 פעמים לאותה שאלה, היה מקום לעבור לשאלות אחרות. בית המשפט הודיע לעורך דין שמעון שהוא לא יתערב בחקירה ומבחינתו אם הוא רוצה לשאול את אותה שאלה עד סוף החקירה, שיעשה זאת. החקירה הסתיימה. לפנים משורת הדין, אם יש נושא נוסף שעורך דין שמעון רוצה, מעוניין לשאול , אני מוכן להאריך את החקירה. עכשיו השעה 14:53, עד השעה 15:00, אם יש נושא אחר שאם לא יישאל כעת ייגרם עיוות דין. זה הזמן. בבקשה.
עו"ד שמעון : אדוני, אני מתכוון לבקש שהחקירה הטלפונית הזאת לא תימשך ושהעד, לפי החלטתו של בית המשפט הנכבד, שהעד יתייצב במועד שיקבע בית המשפט שתתאפשר השלמת החקירה, מכיוון,
כב' הש' הדר : אדוני, יש עוד 7 דקות, למה שיבוא לפה בשביל 7 דקות? בשביל מה?
עו"ד שמעון : אני חושש שזה לא רק 7 דקות, אני חושש שאנחנו כאן מפספסים מכיוון שיש פה דו שיח מאוד מוזר שאני שואל שאלות ואני מקבל הרצאות מאוד חכמות, מאוד מתוחכמות,
כב' הש' הדר : אז תטען את זה בסיכומים. אז אדוני, מצוין, מבחינתך לכאורה זה מצוין. בסיכומים 'אדוני יכתוב תראה מה שאלתי, תראה מה ענה, אני מבקש לקבל את כל טענותיי כנגד עורך דין דותן שלא ענה על השאלות'.
עו"ד שמעון : אוקי.
כב' הש' הדר : אבל עכשיו, אחרי שעה של חקירה כשאדוני חקר חצי שעה את אותה השאלה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, עכשיו להגיד לזמן את עורך דין דותן לחקירה נוספת בשביל 7 דקות על נושא שהוא לא שאל, זה נראה לי מעלה פה שאלה.
עו"ד שמעון : אני חושש שההנחה , ההנחה שנעשתה כאן בהסכמתי המלאה בהתחשב במצבו הבריאותי של עורך דין דותן היא,
כב' הש' הדר : הבנתי, אתה יכול,
עו"ד שמעון : יכול להיות מנוצלת, יכול להיות שהיא מנוצלת,
כב' הש' הדר : עורך דין שמעון, הבנתי. אתה דורש שהוא יתייצב, הוא יתייצב.
עו"ד שמעון : לא, אני,
כב' הש' הדר : אדוני, הבנתי, הבנתי.
עו"ד שמעון : לא, אם אדוני יגיד שלא אז אני ממשיך בחקירה,
כב' הש' הדר : רגע, אז תחליט. אם אתה מסכים, אם אתה ממשיך כעת את החקירה עוד 10 דקות גג, אם אתה עומד על כך ש-10 הדקות האלה יהיו שהוא יתייצב כאן אני אתן את זה.
עו"ד שמעון : אני רק,
כב' הש' הדר : אבל שאדוני יחליט.
עו"ד שמעון : לא, אדוני, אני מבקש רק שבית המשפט יורה לעד לענות תשובות ולא הרצאה של טענות.
כב' הש' הדר : טוב.

החלטה

בית המשפט שיבח את עורך דין שמעון בתחילת הדיון כאשר הוא הסכים לקיים את החקירה טלפונית. התקיימה חקירה שנמשכה כשעה. כפי שבית המשפט ציין קודם לכן, בחצי השעה האחרונה עורך דין שמעון שואל פעם אחר פעם את אותה שאלה, כאשר אותה שאלה מעלה קושי כפול. אחד, נוגעת לנושא שנדון והוכרע במסגרת הדיון בתביעה שכנגד. שתיים, בית המשפט העיר לעורך דין שמעון והדברים מתועדים בפרוטוקול שהוא לא יתערב יותר בחקירה ואם עורך דין שמעו ן מעוניין להמשיך עד סוף החקירה לשאול את אותה שאלה פעם אחר פעם, בית המשפט לא יתערב אך מצד שני לא תעלה טענה שהזמן לא הספיק.
כשבית המשפט הודיע לעורך דין שמעון שהסתיים הזמן ומוכן לתת לו עוד פרק זמן קצר לנושא אחר שעד כה הנתבע לא מצא לנכון לשאול באותו נושא אחר, אז הודיע הנתבע שכנגד שהוא דורש שעורך דין יתייצב כאשר ממילא מדובר על לא יותר מ-10 דקות. כשבית המשפט העיר מדוע דווקא עכשיו צריך לחייב את העד להגיע בשביל 10 דקות, אז הנתבע אמר 'אוקי אז אני לא דורש שהוא יתייצב, אני דורש שבית המשפט ינחה את העד לענות לשאלותיי' כ שבית המשפט שב ואומר שאותה שאלה נשאלה פעם אחר פעם, ואותה תשובה נשמעה פעם אחר פעם. אם הנתבע סבור שיש ללמוד מכך שאין תשובה מניחה את הדעת של הנתבע יציין זאת בסיכומים ולכן כעת בית המשפט מציג בפני הנתבע שתי אפשרויות, אחת להודיע שהוא עומד על כך שהתובע יתייצב לחקירה של 10 דקות פנים אל פנים, אפשרות שניה ב-10 דקות הקרובות לשאול בסוגיה אחרת.

ניתנה והודעה היום, 8 בפברואר 2021, במעמד הצדדים.

________________
עדי הדר, שופט

כב' הש' הדר : בבקשה.
עו"ד שמעון : לשם היעילות ומתוך כבוד להליך וגם (לא ברור) של בית המשפט ,אני פשוט מבקש להשלים.
כב' הש' הדר : בבקשה.
עו"ד שמעון : בתקווה שהעד יאפשר את היעילות של הדבר. עורך דין דותן,
כב' הש' הדר : בוא נוודא שהוא איתנו. הוא שומע אותנו?
עו"ד שמעון : אני לא ניתקתי.
כב' הש' הדר : לא, התנתק מדי פעם.
עו"ד שמעון : כן, נראה לי. עורך דין דותן?
עו"ד הכהן : אליהו, אתה איתנו?
העד , עו"ד דותן : כן.
עו"ד הכהן : כן.
כב' הש' הדר : יופי, מצוין. תשאל אותו. בבקשה.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן, בנספח ו' , נספח ו' לתצהיר עדות ראשית שלך זה טיוטה של הצעה להסדר תביעות הפינוי בליפתא, זה הכותרת היא "לכבוד גברת זוהר נוימן עורכת דין ממנהל מקרקעי ישראל", זוכר את הנספח הזה?
העד , עו"ד דותן : כן.
ש : יופי. מי הכין אותו?
ת : אנחנו ישבנו כל באי כוח, כל הנתבעים,
ש : כן, אבל מי הכין אותו? בוא תענה לשאלות שלי.
ת : (לא ברור),
ש : תקשיב לי, עורך דין דותן,
ת : תקשיב לי, פיזית אחד מעורכי הדין, לא אני כתבתי את זה אבל מה שכתוב שם זה גלגול של כל הדעות של כל אחד מאיתנו, בירור של כל אחת מהדעות, כל אחד (לא ברור) מול המנהל הגענו להבנות מסוימות (לא ברור).
ש : אוקי.
(מדברים ביחד)
העד , עו"ד דותן : כדי (לא ברור).
כב' הש' הדר : לא שמעתי את המילה הראשונה, איבית? הוא אמר של,
העד , עו"ד דותן : (לא ברור) מהתחלת המסמך נכחתי דיברתי עשיתי.
כב' הש' הדר : מה שם עורך הדין שהוא אמר?
עו"ד הכהן : עורך דין דותן, תבהיר בבקשה לכבוד בית המשפט מה שם עורך הדין שערך את המכתב?
העד , עו"ד דותן : אני,
כב' הש' הדר : הוא אמר איבית? לא?
עו"ד הכהן : עורך דין איבית?
העד , עו"ד דותן : לא, לא, אני לא, קשה לי,
(מדברים ביחד)
עו"ד הכהן : עורך דין דותן,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : הוא לא זוכר, שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : אינך זוכר, אבל זה לא היית אתה?
העד , עו"ד דותן : לא, אבל אני הייתי חלק מהכנת המסמך.
עו"ד שמעון : בהחלט. תודה. אולי עורך דין שגיב תירוש?
ת : לא זוכר. לא יכול להגיד. קשה לי לזכור. כל כך הרבה זמן עבר.
ש : אוקי. בסדר. עכשיו, עורך דין דותן, אם, אני חושב שהשיחה הסתיימה,
עו"ד הכהן : לא, לא, זה טלפון אחר שנכנס ואני לא עונה מפאת כבודו של אדוני.
עו"ד שמעון : אוקי. עורך דין דותן, אם לא היה נמנע מבית משפט השלום בירושלים לפסוק הוצאות על פי תקנה 54 דאז, כמה להערכתך בית המשפט היה פוסק את שכר טרחת עורך דין עד לשלב ההוא?
העד , עו"ד דותן : אין לי מושג. מה אתה שואל אותי?
ש : מה?
ת : אתה שואל אותי שאלה של שופט?
ש : לא, אני שואל אותך שאלה של עורך דין,
ת : אין לי מושג.
ש : שהעריך, שהעריך , זה גם מה שאתה אמרת ללקוח וגם לי אז שאתה מעריך שהוא יפסוק קצת כסף ואתה רוצה לקבל יותר כסף.
ת : לא, לא, זה לא היה שיקול, השיקול היה,
(מדברים ביחד)
העד , עו"ד דותן : השיקול עם בא כוח המנהל היה שיקול חברי, הוא ביקש ממני, תשמע, אני מפסיק את התובענה כי זה בית המשפט השלום לחצו עלינו או לשמוע הוכחות או להפסיק את התובענה אז הוא החליט להפסיק את התובענה, הוא אומר תשמע (לא ברור), עם הגורם המממן החדש, הסכמתי. אני לא מבין. זה דבר הכי פשוט בעולם שיכול להיות.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן,
ת : מה? מי חשב על הוצאות על שקל פה ושקל שם?
ש : עורך דין דותן,
ת : ביקשתי , הוא ביקש שלא ייפסקו הוצאות והסכמתי.
(מדברים ביחד)
עו"ד הכהן : עורך דין דותן, קח עכשיו ועכשיו תענה רק לשאלות ששואל אותך עורך דין שמעון. יש לנו עוד כ-5 דקות, תענה לשאלות שלו. תודה.
כב' הש' הדר : תודה עורך דין הכהן. כן.
עו"ד שמעון : תראה, עורך דין דותן, האם אתה מניסיונך או מבדיקה שערכת ידעת אז או שקלת בין היתר באיזה סכום כסף מדובר שבית המשפט סביר או לפי סטטיסטיקה מה מצופה שבית המשפט יפסוק את שכר הטרחה עד לאותו שלב בהליך? האם בדקת את זה?
העד , עו"ד דותן : מה השאלה?
ש : אם בדקת.
ת : את מה?
ש : את הסכומים שבית המשפט,
עו"ד הכהן : עשית איזה בדיקה? מה בית המשפט היה פוסק אם היית מבקש, השאלה אם עשית בדיקה.
העד , עו"ד דותן : הסכמתי לבקשת נציג המנהל לא לבקש הוצאות.
עו"ד שמעון : כן, אבל עכשיו,
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : עורך דין דותן,
העד , עו"ד דותן : אני לא יודע מה הם ההוצאות, היינו באמצע תהליך, שוב אני מסביר לך.
כב' הש' הדר : לא, לא רוצה יותר הסברים. עורך דין הכהן, הכוונה שלך טובה, אני מודה לך אבל זה התשובה שלו, זה מה שהוא מצא לנכון לענות. עוברים לשאלה הבאה.
עו"ד שמעון : עורך דין דותן, אני מחזיק ביד ערימה של פסקי דין במקרים דומים של תביעות פינוי , תביעות פינוי של בדרך כלל זה מנהל מקרקעי ישראל שזה תביעות טיפוסיות שהתובע שם הוא מנהל מקרקעי ישראל נגד מי שנטען שהם פולשים או במעמד דומה. ואני אפילו ערכתי טבלה של ההליכים. יש כאן הרבה מאוד, עשרות מתוך מאות שהם נמצאים בנבו. טבלה של רשימת הליכים דומים שהתנהלו בבתי משפט שונים , ירושלים ובמקומות אחרים, חיפה, תל אביב, בית שאן וכו'. ובחנו מה הסכומים שבתי המשפט מצאו כנכונים עד לשלב סיום ההליך בשכר טרחת עורך דין. אם היית כאן אז יכולתי להציג בפניך את הטבלה ואני מבקש , אני אבקש עכשיו מבית המשפט להגיש את הטבלה, לא מדובר פה במסמכים (לא ברור) אלא בפסקי דין. או שאני אקריא את פסקי הדין.
עו"ד הכהן : לא, תגיש אותם בסיכומים.
כב' הש' הדר : אדוני, אדוני, בסיכומים תפנה לפסקי דין. (לא ברור) קשור את הפסקי הדין האלה, לדעתי, עם כל הכבוד, אדוני היה צריך ואני אומר את זה , אני בעצמי חוזר על עצמי כבר בערך 10 פעמים, יראו את זה בפרוטוקול, לטעמי עם כל הכבוד הסוגייה הזו,
עו"ד הכהן : הוכרעה.
כב' הש' הדר : נדונה והוכרעה.
עו"ד שמעון : גובה השכר,
כב' הש' הדר : אדוני, הסוגייה היא אם התובע גרם לכם נזק נדונה במסגרת התביעה שכנגד,
עו"ד שמעון : לא, לא נזק, אני מדבר עכשיו על כמה נזק.
כב' הש' הדר : הנזק הוא זה שלא קיבלתם,
עו"ד הכהן : תגיש בסיכומים, לא עכשיו.
כב' הש' הדר : רגע, רגע, עורך דין הכהן, עם כל הכבוד, מה זה? עורך דין שמעון, הטענה שהוא מנע מכם קבלת שכר טרחה מהמינהל עלתה, נדונה, יש פסק דין חלקי בסוגיה הזאת. עורך דין שמעון חושב שנפלה טעות, לא כאן, לא היום. האם יש סוגיה נוספת שלא קשורה לאותו עניין שלטענתכם עורך דין דותן מנע ממר שלום הנכבד קבלת שכר טרחה מהמינהל? יש סוגיה נוספת,
עו"ד שמעון : כן.
כב' הש' הדר : אז קדימה.
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : הנושא הוא כמה, אני עוסק כאן בשתי שאלות. האם (לא ברור) חייב וכמה,
כב' הש' הדר : רגע, רגע,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רק שניה, עורך דין שמעון, אני אסביר. אני רואה את הדברים אחרת. הכמה נוגע לנזק ככל שהיית מוכיח במסגרת התביעה שכנגד שהוא מנע מכם כסף אז הייתי ממשיך ודן בסוגיה כמה. מרגע שעצרתי בכך שלא הוכח שהוא מנע מכם כסף, אין מקום להמשיך ולדון בכמה. הכמה היחידי שעל הפרק פה, זה כמה עורך דין שמטפל בתביעת פינוי אמור לקבל בגין מאמציו ולא בטענות על רשלנות ומניעת קבלת כספים.
עו"ד שמעון : זה בדיוק מה שאני עושה אדוני.
כב' הש' הדר : לא, עם כל הכבוד לא עושה. אדוני, רגע, אז אני מבין אדוני שזו הסוגייה היחידה. אין סוגיה שהוא מבקש יותר מדי כסף, אין סוגיה שהוא לא עבד מספיק, בנושאים האלה אין לאדוני,
עו"ד שמעון : הוא עדיין לא אמר כמה הוא מבקש. הוא, התביעה שלו היתה לשכר על פי הסכם. התביעה הזאת,
כב' הש' הדר : אדוני, אני מיניתי מומחה,
עו"ד שמעון : אוקי.
כב' הש' הדר : רק שניה,
עו"ד שמעון : אז אני,
כב' הש' הדר : רק שניה. המומחה אמר את דברו, אמרת לי אבל יש שאלות עובדתיות שאני רוצה לשאול לגבי הנחות שעל בסיסן קבע המומחה את שקבע. אז אם אתה רוצה כעת לשאול לגבי אותן הנחות והתחלת בכיוון הזה, אמרת התצהירים כפולים, אמרת לא אתה עשית את זה ולא אתה עשית את זה. בהתחלה חקרת, קטונתי מלהחמיא לך, בדיוק לעניין. אבל ב-40 דקות האחרונות, זה כבר חצי שעה ועוד 10 דקות אחרונות, אתה שב על אותו עניין שנדון והוכרע במסגרת התביעה שכנגד ולכן אם זה הדבר היחידי שאדוני רוצה לשאול עליו, החקירה תסתיים כעת. אם יש נושא אחר לא כמה נמנע כסף ממר שלום כתוצאה מהוויתור של עורך דין דותן על הוצאות בתביעה שרשות מקרקעי ישראל הגישה נגדו, אם אין נושא אחר, החקירה תסתיים.
עו"ד שמעון : הנושא, אדוני, אני לא (לא ברור). אדוני ייחס לי חוכמה שאין לי. אני כיוונתי עכשיו רק לשאלה שכמה זה שכר ראוי?
עו"ד הכהן : אז היה לנו מומחה על זה.
עו"ד שמעון : יופי שהיה לנו מומחה,
עו"ד הכהן : אז היית שואל את המומחה, לא אותו.
כב' הש' הדר : השאלה היא כמה לדעתו מגיע לו? תשאל. תשאל.
עו"ד שמעון : אדוני, השאלה כמה הוא ציפה שבית המשפט יקבע כשכר ראוי בשלב ההוא, היא שאלה עובדתית , שאלה עובדתית והעד סירב להתייחס אליה, העד גם לא הרים את הנטל,
כב' הש' הדר : אני אגיד לך מה הקושי, אני מבין לאן אתה מכוון. יש מישהו שמדבר עכשיו בלי רשות באולם וזה מפריע לכולם. אדוני, ידוע וזו הפסיקה שמה שבית המשפט קובע זה לא בהכרח מה שמסכמים עם עורך דין בעניין פסיקת הוצאות. פסיקת הוצאות שבית המשפט פוסק ושכר ראוי אלה שני נושאים שאין ביניהם קשר של אחד על אחד, נכון שיש זיקה אבל אין קשר של אחד על אחד. אז אני שב ושואל, מעבר לנושא של כמה, בית המשפט השלום היה פוסק, אם היה פוסק שכר טרחה לנתבעים בעקבות מחיקת התביעה, האם יש נושא נוסף?
עו"ד שמעון : כן.
כב' הש' הדר : בבקשה.
עו"ד שמעון : אוקי. האם יורשה לי להגיש לתיק,
כב' הש' הדר : לא מגישים ראיות עכשיו, ראית שמתנגדים,
עו"ד שמעון : לא, זה לא ראיות,
עו"ד הכהן : אז תגיש בסיכומים.
עו"ד שמעון : מה זה ראיות? זה פסקי דין.
עו"ד הכהן : אז בסיכומים, לא עכשיו.
כב' הש' הדר : לא, רגע, רגע, עורך דין הכהן, עם כל הכבוד. רק שניה, זו טבלה, זה לא פסקי דין. איזה שהוא סיכום שהכנתם. אדוני, שניים, אחד אני כרגע הסברתי מדוע הנושא הזה היה צריך לידון בשלב קודם. שתיים, ראיות, סיכומים כאלה ואחרים שנערכו על ידי עורכי דין היו צריכים אולי אף להיות מוצגים על ידי המומחה. בכל מקרה כראייה עכשיו לא ניתן להגיש את זה. אדוני ירצה להזכיר בסיכומים פסקי דין? איש לא ימנע ממנו. אני מבקש לעבור לשאלה הבאה.
עו"ד שמעון : תודה. עורך דין דותן, אתה ייצגת בתיק אחר, ייצגת בתיק אחר בהליך של ההפקעה בליפתא , נכון? אתה מאשר?
כב' הש' הדר : הוא עדיין איתנו?
עו"ד הכהן : עורך דין דותן, אתה שומע אותנו?
כב' הש' הדר : לא, השיחה התנתקה.
העד , עו"ד דותן : כן, אני איתך.
עו"ד הכהן : כן, אז השאלה היתה האם ייצגת בהפקעה בתיק אחר בליפתא?
העד , עו"ד דותן : הסברתי בראשית דבריי, שני התיקים האחרים,
עו"ד שמעון : כן או לא? עורך דין דותן, כן או לא?
ת : בתיק של ,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : כן, אז התשובה היתה כן.
עו"ד שמעון : אוקי. האם במסגרת אותו תיק הפקעה בנוסף להוצאות משפט בבית המשפט המחוזי שהוא המוסמך והוא הדן בתיקי הפקעה, האם בנוסף להוצאות משפט שם ביקשת עבור הלקוחה שלך וקיבלת גם את ההוצאות שנגרמו לה מהצורך לנהל את התיק בבית המשפט השלום?
העד , עו"ד דותן : הסברתי לך בראשית דבריי, ראינו את הכל כחטיבה אחת, בבית המשפט המחוזי המשך של השלום , ראינו את זה חטיבה אחת כדי שגולת הכותרת שלה היא קבלת פיצוי עבור כנגד פינוי,
ש : אוקי, עכשיו עורך דין דותן,
ת : איפה (לא ברור) שם מה שבדקו בדקו וקיבלנו.
ש : עורך דין דותן,
ת : עדכנו בבית המשפט המחוזי (לא ברור) לקבל 700 אלף שקלים כולל ההוצאות, כולל הכל, (לא ברור) וכך היה. קיבלה , שילמה מה שמגיע לי, שילמה עבור השמאי מה שמגיע לו ושלום על ישראל, אני לא מבין אותך.
ש : אוקי. עורך דין דותן, אתה תרשה לי לומר לך, אתה עכשיו עד ואני לא יודע אם אתה צריך כל כך להבין אותי אבל אתה צריך מאוד לענות על השאלות שלי. האם אפשר להבין מהתשובה האחרונה שלך שבפועל מדלן וגם (לא ברור) בפסק הדין בתיק השני ששם כן ייצגת בהליך ההפקעה,
ת : מה זה שני? התיק של מדלן? תדבר ברור כדי שאני אדע על מה לענות לך. התיק של מדלן?
ש : התיק שבו ייצגת כן בהליך ההפקעה, האם,
ת : את מדלן?
ש : אני,
ת : אתה מדבר על התיק של מדלן?
ש : אני מדבר על התיק השני. ואם אתה משער שזה מדלן אז זה מדלן, אבל בכל אופן אני מבקש שתענה לי לא על השאלה, לא שאלתי מי שם הלקוח, מה שם הלקוח. אבל אני בהחלט רוצה לדעת האם התשובה שלך האחרונה משמעה שבפסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי הוא ניתן כפיצוי או כסכום כסף כנגד פינוי או סילוק יד ושם לא הביאו בחשבון וזה לא היה חשוב להביא בחשבון לטעמך את ההוצאות המשפט בבית המשפט השלום?
ת : למיטב זכרוני שם דובר על סכום גלובלי, סכום של פיצוי וזה מה שמדלן קיבלה. נקודה.
ש : ומה,
ת : מזה היא שילמה את ההוצאות שלה.
ש : ומה התשובה לשאלה שלי?
ת : תשאל את השאלה, יש לך שאלה אחרת, תשאל.
ש : לא, אני חוזר על אותה שאלה שלא קיבלתי תשובה. האם אותו סכום שאתה אומר 'זה מה שהיא קיבלה', האם אפשר להבין שזה לא כלל ולא בא בחשבון הוצאות המשפט שנגרמו לה בבית המשפט השלום?
ת : כולל, כולל כל מה , כולל כל מה שהיה, זה היה פיצוי שהיא קיבלה, פיצוי גלובלי בלי שום התייחסות ספציפית להוצאות.
ש : הבנתי.
ת : ומתוך הפיצוי הזה היו כלולים ההוצאות שלה, ככל שהיו.
ש : הבנתי. האם אתה העברת למומחה מטעם בית המשפט, עורך דין אשר אקסלרוד, את מה שלא נמצא בחומר שהגשת כאן בתיק? האם העברת אליו את רשימת שעות העבודה וההשקעה שלך בתיק?
ת : אני לא ספרתי את שעות העבודה שלי, עבדתי (לא ברור) ומזה לעשות רשימה של שעות כאלה ואחרות.
ש : והאם אתה,
ת : גם לא הייתי צריך את זה במסגרת ההסכם שהיה לי איתה.
ש : הבנתי. ומאיפה קיבל עורך דין אקסלרוד את הפרטים המלאים לגבי שעות העבודה שהשקעת?
עו"ד הכהן : אני מתנגד לשאלה כבודו.
כב' הש' הדר : למה?
עו"ד הכהן : כי עורך דין אקסלרוד היה כאן, הוא נשאל על הדבר הזה,
עו"ד שמעון : אבל אני שואל אותו עכשיו.
עו"ד הכהן : אני יודע, אבל אתה עכשיו שואל אותו מאיפה המומחה קיבל, היה כאן המומחה יכולת לשאול.
עו"ד שמעון : אני שואל,
כב' הש' הדר : אני דוחה,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : עורך דין שמעון, דחיתי את ההתנגדות. לא צריך להתפרץ.
עו"ד שמעון : תודה.
כב' הש' הדר : כן. מה התשובה?
עו"ד שמעון : כן, עורך דין דותן?
העד , עו"ד דותן : מה השאלה?
עו"ד שמעון : השאלה היא האם אתה הבאת לעורך דין אקסלרוד את הרשימות או את,
כב' הש' הדר : לא, זה הוא ענה.
עו"ד שמעון : ואם לא, אז מאיפה הוא קיבל אותם?
העד , עו"ד דותן : הוא העריך את היקף העבודות , בהתאם למה, כתבי הטענות, הנספחים שהיו לו וגם לך יש את המסמכים האלה. העריך את הדברים האלה והתבטא כפי שהוא התבטא ב-400 שעות.
ש : הבנתי. עכשיו, שבית המשפט השלום,
ת : אני לא דיברתי עם אקסלרוד בשום שלב בנושא הזה.
ש : אתה לא דיברת איתו?
ת : לא.
ש : מאיפה לו כל המידע,
ת : מה אתה שואל אותי? היו לו את המסמכים מכל החומר המשפטי שהיה לו, השיג את מה שהשיג, הוא המומחה, לא אני.
ש : הבנתי. כמה זמן אתה מכיר את עורך דין אקסלרוד?
ת : כמה שנים, מאיפה אני יודע?
ש : 20, 30, 40 שנה? כמה?
ת : מה זה?
ש : כמה? עשרות שנים? שנה? חצי שנה? כמה?
ת : אולי 20 שנה.
ש : 20 שנה?
ת : אולי. אני סתם מעריך, לא זוכר. הוא לא היה חבר שלי שאני כל שני וחמישי פוגש אותו. ידעתי עורך דין אקסלרוד, הכרתי אותו בשם, דיברתי איתו אולי.
ש : תודה. תודה , רפואה שלמה.
כב' הש' הדר : תודה רבה עורך דין שמעון.
העד , עו"ד דותן : תודה תודה.
כב' הש' הדר : יש חקירה חוזרת?
עו"ד הכהן : לא, באורח מפתיע.
כב' הש' הדר : עורך דין אללוף, את מעוניינת להפנות שאלות לתובע באיזה שהוא הקשר שנדון היום?
עו"ד אללוף : לא.
כב' הש' הדר : תודה. רפואה שלמה. תודה רבה. אז,
עו"ד הכהן : ברשות אדוני אני מנתק.
כב' הש' הדר : אתה מעוניין לחקור את הנתבע?
עו"ד הכהן : אני?
כב' הש' הדר : כן.
עו"ד הכהן : לא.
כב' הש' הדר : לא? מצוין. אז אם ככה סיימנו את, רגע, רגע, אני עוד לא הגענו,
עו"ד הכהן : השאלה אם אני מעוניין לחקור את הנתבע?
כב' הש' הדר : כן.
עו"ד שמעון : כבר חקר אותו.
עו"ד הכהן : חקרתי אותו.
כב' הש' הדר : במסגרת החלק השני? אני לא מכריח אותך, אם אתה אומר לי לא אז לא. שלא תהיה טענה אחר כך ששכחנו איזה שהוא הליך בדרך.
עו"ד הכהן : לא.
כב' הש' הדר : מצוין. אז אם כך, שניכם מודיעים אלו עדיין לעניין השלב השני.
עו"ד הכהן : כן.
כב' הש' הדר : וכל מה שנשאר זה להורות לכם להגיש סיכומים אחרי שהתמליל יתקבל.
עו"ד הכהן : נכון.
כב' הש' הדר : עורך דין שמעון חושב אותו דבר?
עו"ד שמעון : אני רק כאילו נשאר לנו גם העניין של הודעת צד ג'.
כב' הש' הדר : ברור. ברור. בעניין השלמת הדיון בתביעה אני קובע לאחר ששמעתי את עורכי הדין הנכבדים הכהן ושמעון שבתום הדיון היום אני אתן החלטה בפתקית שבה אני אקבע את התיק לתזכורת פנימית למעקב אחר קבלת התמליל. לאחר שיתקבל הפרוטוקול אני אורה לתובע ולנתבע להגיש סיכומים. תודה רבה. אז אנחנו עוברים להודעה. במסגרת ההודעה מה קבענו מבחינת סדר יום להיום?
עו"ד שמעון : יש עד.
עו"ד אללוף : יש עדים.
כב' הש' הדר : בסדר. ראיתי שהיו הפתעות בעבר, שאני חשבתי ככה ואתם , אחד מכם לפחות חשב אחרת. אז העד הראשון זה שולח ההודעה?
עו"ד אללוף : כן.
כב' הש' הדר : מצוין, אז מר שלום הנכבד, גש לדוכן,
עו"ד שמעון : הוא נחקר אדוני לפני כן, להזכיר שזה מתקשר גם לעובדה שניתן פסק דין חלקי. אני פשוט עושה, אני רוצה להיות הגון ולומר את הדברים עכשיו למרות שכבר אמרתי אותם , אם אני לא טועה, כמה פעמים וגם בדיון האחרון.
כב' הש' הדר : רק אציין שעכשיו זה, סליחה שאני קוטע אותך בפרוטוקול, החקירה הסתיימה ב-15:23, היתה חקירה של יותר משעה סך הכל, פלוס חצי שעה לפני הפסקה, שעה וחצי. כעת עורך דין שמעון מתייחס למה? לתביעה או להודעה?
עו"ד שמעון : להודעה.
כב' הש' הדר : בבקשה.
עו"ד שמעון : אנחנו כבר אמרנו את הדברים אבל למען, כדי שאני לא אשמע מפתיע לאחר מכן. אני מתכוון לחזור עליהם עכשיו. יש כאן מערכת סבוכה של נטלים, התובע, נתבע, תובע שכנגד, נתבע שכנגד ויש את צד ג'. עכשיו, אמנם כבר ניתן פסק דין חלקי בשאלת החבות של התובע , שבין התובע לנתבע, אבל יש שאלות עובדתיות שהן רלבנטיות שהיו רלבנטיות ועדיין בנכסים שבין התובע והנתבע וגם בתביעה שכנגד, זה אותן שאלות עובדתיות או דומות להן רלבנטיות גם ביחסים שבין הנתבע וצד ג'. עכשיו, יש , לא נטלים בתביעה אחת הם אותם נטלים כמו בתביעה האחרת. בתביעה הנטל הוא על התובע, בתביעה שכנגד רוב הנטל הוא על התובע שכנגד, הודעת צד ג' הנטל הוא על המודיע אבל יש כאן גם עניין והוא מאוד משמעותי במקרה הזה של טענות שהן סוג של הודעה והדחה שנשמעו מפי צד ג', אנחנו רואים את זה כבר מההתחלה וחוזרים על זה. עכשיו, יכול להיות שיש קביעות עובדתיות שנקבעו או הכרעות ושאלות עובדתיות שהוכרעו בפסק הדין החלקי שאמרו הנתבע או התובע שכנגד לא הצליח להוכיח א' ב' ג' ודע בית המשפט הנטל היה עליו. זה לא אומר , זה לא אומר בהכרח שצד ג' יכול לקחת את זה כאיזה שהוא מעשה בית דין במובן של פלוגתא פסוקה ולומר 'אתה לא הצלחת להוכיח שם דבר כזה, אז אני במילא פטור מלהוכיח גם את ההודעה וההדחה שלי', כי כאן, שם הנטל הוא עלי וכאן הוא הנטל הוא על הצד השני. אני רק אומר את זה עכשיו כדי שלא יגידו שאני מפתיע, אני מזכיר את זה שוב.
כב' הש' הדר : אדוני, קודם אמרת שאתה חוזר על הדברים שאמרת.
עו"ד שמעון : נכון.
כב' הש' הדר : לכן ספק אם היה מקום עכשיו במשך 5 דקות של הרצאת דברים נוספת. אבל כיבדתי אותך, אמרת את הדברים,
עו"ד שמעון : תודה.
כב' הש' הדר : על הדוכן נמצא מר יצחק שלום הנכבד,
עו"ד שמעון : יוסף שלום.
כב' הש' הדר : צהריים טובים. מחובתי להזהירך שעליך לומר את האמת ורק את האמת. אם לא תאמר את האמת אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. האם אדוני הבין את משמעות האזהרה? הבנת את המשמעות של האזהרה? אתה שומע אותי?
עו"ד שמעון : אתה הבנת את המשמעות של האזהרה? הבנת מה השופט אמר?
העד , מר שלום : לא, לא הבנתי.
עו"ד שמעון : אז תשתדל. אני רק רוצה להזכיר אדוני שכפי שאפשר לראות וכפי שאנחנו כבר יודעים, העד הנתבע יש לו לקות בשמיעה וזה,
כב' הש' הדר : פה הוא לא נתבע, פה הוא שולח הודעה אני מזכיר לך.
עו"ד שמעון : כן, כן, אבל העניין הוא שצריך איתו לאט לאט,
כב' הש' הדר : בסדר, אתה רואה, אני מגלה סבלנות ככל האפשר. אני אחזור עוד פעם, אדוני,
עו"ד שמעון : אדוני דיבר על כך שלא הוצג אישור רפואי אז אני מזכיר אותו גם פה.
כב' הש' הדר : אדוני, קיבלתי. אני אגיד את זה עוד פעם.
עו"ד שמעון : תודה.
כב' הש' הדר : האם אתה יודע שבבית המשפט יש חובה להגיד אמת?
העד , מר שלום : כן.
כב' הש' הדר : ושאם מפרים את החובה הזאת, אם לא אומרים אמת אתה עלול להיות , עלולים, עלול להיות לך עונש בגין הדבר הזה.
העד , מר שלום : אוקי.
כב' הש' הדר : זהו. הנה הבנת. מצוין. כן. אז עכשיו השעה עוד מעט 15:30. מה הציפיות של גבירתי?
עו"ד אללוף : אי אפשר לדעת איך התשובות יישמעו,
כב' הש' הדר : בכל זאת. בכל זאת?
עו"ד אללוף : שעה.
כב' הש' הדר : תתחילי, 15:30. בבקשה.

שולח ההודעה, מר יוסף שלום, לאחר שהוזהר כדין לומר אמת, משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד אללוף :
עו"ד אללוף : שלום אדוני, תחילה אדוני אני מתנגדת לעדויות הרחבת חזית, עדויות שמיעה, עדויות סברה ועדויות שלא (לא ברור), זה (לא ברור). שנית, היות שחברי קם ונאם נאום שבעיני הוא חלק מסיכומים, שלא ישתמע שאני חלילה הסכמתי למילה מההקדמה של חברי. עכשיו ברשותכם. שלום מר שלום, אני מהפרקליטות, אני אשאל אותך שאלות, לאט לאט,
העד , מר שלום : אפשר בקול רם, שאני אשמע אותך.
ש : אני אגביר את הקול. אם אתה משהו לא שומע תגיד,
ת : בסדר.
ש : אני אחזור על הדברים.
ת : אין בעיה.
ש : אתה בסעיף 3 בתצהיר שלך,
כב' הש' הדר : רגע, יש לו את התצהיר? אין לו את התצהיר בכלל. עורך דין שמעון, תשים לו בבקשה את התצהיר.
עו"ד אללוף : אני לא בטוחה שהוא צריך, אני אציין לו,
כב' הש' הדר : לא, למען הסדר הטוב הכי בסיסי שיראה את התצהיר ויישאל. הנה, אני מתעד שעורך דין שמעון נתן לנתבע את התצהיר שלו, לשולח את ההודעה את התצהיר. אולי תעזור לו למצוא את סעיף 3? עורך דין שמעון, אם כבר התחלת במלאכה. תסמן לו עם האצבע.
עו"ד שמעון : פה.
כב' הש' הדר : אתה על סעיף 3? מצוין. כן, בבקשה גבירתי.
עו"ד אללוף : ב-2008 אתה מציין הוגש נגדך ונגד אימך זיכרונה לברכה תובענה לסילוק יד מהבית בליפתא, נכון?
העד , מר שלום : נכון.
עו"ד אללוף : אני רוצה רגע להראות לך, זה מה שהוגש ב-2008, נכון?
כב' הש' הדר : מה את מראה לו גבירתי?
עו"ד אללוף : את התובענה לסילוק יד שהוא התייחס אליה.
כב' הש' הדר : הנה, אני מתעד שעורך דין שמעון מתקרב , מעיין. כן, זה התביעה אדוני?
עו"ד שמעון : היא שואלת אם זו התביעה שקיבלת?
עו"ד אללוף : אתה רואה את השם שלך שלום יוסף?
העד , מר שלום : זה,
עו"ד אללוף : ב-2008, כן, על זה אנחנו מתנהלים פה היום.
כב' הש' הדר : תראה, אדוני, מר שלום, רציתי רק להגיד,
העד , מר שלום : כן.
עו"ד אללוף : בסדר גמור. תודה רבה, אני רוצה להגיש את זה לאדוני.
כב' הש' הדר : כן, רציתי רק להגיד מה שאתה זוכר זוכר, מה שלא זוכר לא בושה להגיד לא זוכר. לא קרה כלום. כן. בבקשה. שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : אני מבינה שבהליך הזה ייצג אותך עורך דין דותן, נכון?
העד , מר שלום : מה?
ש : עורך דין דותן ייצג אותך בהליך הזה?
ת : נכון. נכון.
ש : אדוני סימן את,
ת : נכון, ייצג אותי, נכון.
כב' הש' הדר : זה לא חלק מהראיות? מישהו הגיש את זה?
עו"ד אללוף : אני מגישה, אני רגילה לדברים האלה,
כב' הש' הדר : רגע, יש פה עוד שני עורכי דין. עורך דין הכהן ועורך דין שמעון, איש מכם, לא רוצה סתם להעמיס מוצגים. מישהו מכם הגיש את כתב התביעה של המנהל מ-2008? אם לא, אז אני אסמן.
עו"ד אללוף : אדוני, אין לנו גם מוצגים בתיק, אדוני סימן עד עכשיו 2 מוצגים,
כב' הש' הדר : גבירתי, מכיוון שאני לא מקבל תשובה אני אכן אסמן בלית ברירה.

החלטה

הוגש וסומן רמ"י שלום/1.

ניתנה והודעה היום, 8 בפברואר 2021, במעמד הצדדים.

________________
עדי הדר, שופט

כב' הש' הדר : סימנתי גבירתי.
עו"ד אללוף : שאלתי אם עורך דין דותן ייצג אותך בהליך?
העד , מר שלום : ייצג אותי בתיק הזה, נכון.
ש : עד מתי עורך דין דותן ייצג אותך? עד איזה שלב הוא ייצג אותך?
ת : עד שהמנהל השיג את הזה, בבית המשפט השלום.
ש : ומי שהגיש בשמך את הבקשה להוצאות זה עורך דין שמעון?
ת : לא, בגלל שהגשתי את הבקשה להוצאות אחרי שזה,
ש : אני שאלתי שאלה נורא פשוטה,
כב' הש' הדר : תני לו להשיב.
עו"ד אללוף : לא,
כב' הש' הדר : שניה,
עו"ד אללוף : אני שאלתי שאלה האם,
כב' הש' הדר : רגע, גבירתי, עם כל הכבוד אני מדבר עכשיו. אדוני, תשלים את התשובה. הגשת את הבקשה להוצאות לפני מה? עצרת באמצע, לפני מה?
עו"ד אללוף : אדוני, אני שאלתי מי הגיש.
כב' הש' הדר : גבירתי, אני יודע מה שאלת, העד התחיל לענות משהו ולא השלים. אני רוצה לדעת מה הוא רצה להשלים. זכותי. מה רצית להגיד?
העד , מר שלום : אני אמרתי שהמנהל הפסיק את , איך קוראים לזה, עד המשפט, לא עד המשפט, הוא שלח את המכתב והפסיקו שאין יותר זה. אין יותר,
כב' הש' הדר : טוב, נתתי לעד הזדמנות . שאלה הבאה, בבקשה.
עו"ד אללוף : אני שואלת שוב, האם נכון שמי שהגיש את הבקשה לפסיקת הוצאות בהליך סיום חייב, היה עורך דין שמעון?
העד , מר שלום : זה ביקשתי ממנו שייצג את זה בהוצאות במנהל.
ש : הוא הגיש הודעה?
ת : כן.
ש : אני רק רוצה להראות לך אם זו הבקשה. זה נספח ה' בתצהיר של יוסף שלום.
כב' הש' הדר : תודה.
העד , מר שלום : כן. כן. הוא הגיש את הבקשה.
עו"ד אללוף : זה הבקשה. תודה. אדוני אני,
כב' הש' הדר : לא, לא צריך להגיש.
עו"ד אללוף : לא, אני מציינת נספח ה' לתצהיר.
כב' הש' הדר : תודה, בהחלט תודה.
עו"ד אללוף : שיהיה לנו קל.
כב' הש' הדר : כן.
עו"ד אללוף : מתי הוא הגיש את הבקשה הזאת אתה יודע להגיד לנו?
העד , מר שלום : אני לא יודע להגיד לך תאריך. הוא הגיש את הבקשה מאז שהמנהל הפסיק ואז הגשנו בקשה לקבל את ההוצאות.
ש : אוקי. ומתי עורך דין שמעון הגיש את הבקשה הזו?
ת : אני לא יודע להגיד לך את התאריך.
ש : אבל זה היה אחרי, תראה, אתה כותב לנו שב-10.2.14 הודיע,
ת : (לא ברור),
ש : אתה כותב בתצהיר שלך, אני מקריאה מהתצהיר שלך,
עו"ד שמעון : אולי תפני אותו לסעיף?
כב' הש' הדר : מספר סעיף. מספר סעיף.
עו"ד אללוף : בסעיף 13.
כב' הש' הדר : הנה, עורך דין שמעון ייקח אותו לסעיף 13.
עו"ד אללוף : אתה כותב,
כב' הש' הדר : רגע, תני לו להגיע.
עו"ד שמעון : תראה כאן, היא שואלת על זה.
כב' הש' הדר : תודה, כן תמשיכי.
עו"ד אללוף : זאת אומרת שהבקשה הזאת הוגשה אחרי 20.7.14, נכון?
העד , מר שלום : כן, נכון.
עו"ד אללוף : אוקי. נכון שבעקבות הבקשה הזאת המנהל התנגד? נכון שהמנהל התנגד לבקשה שלכם לפסיקת הוצאות? תאשר לי בבקשה. נכון שהמנהל,
עו"ד שמעון : תשאלי את העורך דין שלו, הוא לא היה שם.
עו"ד אללוף : סליחה, רגע, רגע, אני שואלת שאלות,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רגע, רגע. איש לא ידבר. אני שמעתי את מר שלום אומר משהו, מה אמרת?
עו"ד אללוף : אמר כן.
כב' הש' הדר : אז אם הוא אמר אז כבר גמרנו, ההתנגדות מאוחרת מדי. אתה אומר שהוא לא אמר כן?
עו"ד שמעון : לא, אני לא אומר שהוא לא אמר כן.
כב' הש' הדר : אז אם הוא ענה כבר, אדוני היה צריך להזהיר אותו שברגע שעורך דין שמעון קם הוא לא עונה. אז תנחה אותו פעם.
עו"ד שמעון : יוסי, אם שואלים אותך שאלה , אם אני קם תחכה, אל תענה עד שאני אבקש מהשופט, בסדר?
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : תודה רבה.
עו"ד אללוף : אני רוצה להציג לך את התגובה שהוגשה לבית המשפט , זו התנגדות שהגיש המנהל לבקשה שלך. נכון או לא נכון?
עו"ד שמעון : אני חושב שיש פה קצת הטעיה, זה לא התנגדות, זו תגובה. לא כתוב התנגדות,
עו"ד אללוף : אני מתנגדת,
כב' הש' הדר : המונח המשפטי תגובה והמהות של התוכן של התגובה זה התנגדות. שניכם צודקים. אז מה העד ענה?
עו"ד אללוף : אני מגישה, נכון שזה,
העד , מר שלום : נכון.
כב' הש' הדר : טוב. זה לא הוגש עדיין?
עו"ד אללוף : עדיין לא וזה,
כב' הש' הדר : טוב.
עו"ד אללוף : נמצא בתצהירים (לא ברור) אבל שיהיה לאדוני. אדוני מסמן?
כב' הש' הדר : לא, חבל , חבל, גבירתי, אם זה צורף לתצהיר אז איזה נספח לתצהיר שלכם?
עו"ד אללוף : נספח, כתוב על זה אם אני לא טועה.
כב' הש' הדר : 5? נראה כמו 5.
עו"ד אללוף : כן.
כב' הש' הדר : אוקי. בסדר. תמשיכי. נא להמשיך.
עו"ד אללוף : ועורך הדין שלך שמעון מגיש תשובה לתגובה הזו. נכון?
העד , מר שלום : הגיש, נכון.
ש : הגיש. אני מגישה גם את זה לאדוני, זה נספח 6 לתגובה, למעשה הוא הגיש 2 תגובות,
ת : הגיש הודעות.
ש : נכון. אחת ארוכה ואחת קצרה, נכון?
ת : כן.
כב' הש' הדר : אני רואה שהעד שולט בפרטים, יפה.
עו"ד אללוף : למה לא,
עו"ד שמעון : או שהוא שולט בפרטים או שהוא עונה,
כב' הש' הדר : אני מנסה לשבח את העד אז למה לגרוע מהשבחים? שמגיע שבחים, למה צריך בית המשפט רק לבקר?
עו"ד שמעון : טוב.
כב' הש' הדר : שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : בעקבות ההתנהלות הזו, הבקשה, התגובה, התנגדות, היתה החלטה של בית המשפט, נכון? שניתנה ביום 17.8.14. החלטה של השופטת בר אשר. נכון? שלא נפסקו הוצאות.
העד , מר שלום : כן.
עו"ד אללוף : אדוני, אני מבקשת להגיש גם את זה.
כב' הש' הדר : זה לא להגיש, זה נספח, נכון? נספח 9.
עו"ד אללוף : נכון, אבל אני רוצה להגיש את זה גם באמצעות העד שהוא יודע ומכיר.
כב' הש' הדר : בסדר.
עו"ד שמעון : הוא לא אמר שהוא מכיר.
כב' הש' הדר : מבחינתי רק אם צמודים לדיני הראיות, מבחינתי מכיוון שהמנהל הוא צד להליך פה אז ברגע שזה הוכנס לתצהיר ושולח ההודעה לא ביקש להוציא מהתצהיר של המנהל שום דבר, אז כל הראיות שלך הם בפנים גבירתי, אז בסך הכל שאלת על ראיה שכבר הגשת בתיק. שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : אתם לא הגשתם, אתה לא הגשת ערעור על ההחלטה הזאת,
עו"ד שמעון : כאן אני מבקש אדוני,
עו"ד אללוף : רגע, שניה אחת.
עו"ד שמעון : כאן אני מבקש, אז אני,
עו"ד אללוף : אם אתה לאב שיכולה להשליך על דבריו אני אבקש שהוא יצא מהאולם.
כב' הש' הדר : לא, לא גבירתי, גבירתי, עם כל הכבוד,
עו"ד אללוף : זאת שאלה נורא פשוטה, הוגש ערעור,
כב' הש' הדר : אבל לא, התייחסתי למשאלה של גבירתי שעכשיו נעצור שהעד יצא, יחזור.
עו"ד אללוף : כי אני לא,
כב' הש' הדר : מה ההתנגדות לשאלה אם הוגש ערעור או לא?
עו"ד שמעון : אני אסביר אדוני.
כב' הש' הדר : כן.
עו"ד שמעון : בכל העניינים המשפטיים העד לא מבין, לא יודע וזה כולו כאן על תקן כזה. השאלה אם הוגש או לא הוגש ערעור זה,
עו"ד אללוף : עד עכשיו הוא ענה מצוין.
כב' הש' הדר : גבירתי, גבירתי. מתפלא, אני,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : לא, אני לא מוכן. גבירתי מפריעה לחברה לדבר, אני מעיר לה פעם אחת, מעיר לה פעם שניה, היא ממשיכה להפריע.
עו"ד אללוף : אני,
כב' הש' הדר : לא, גבירתי, אני לא מוכן שתמשיכי להפריע לעורך דין שמעון. עורך דין שמעון, תסיים את התנגדותך.
עו"ד שמעון : העניין הוא אדוני שזו שאלה של שיקול משפטי והחלטה של עורך הדין ויוזמה של עורך הדין וזה שהעד כאן הוא אומר כן על כל דבר שאומרים לו זה לא דרך, אם כאן הכוונה, אם כאן הכוונה בשאלה זה לומר שלמה לא הוגש ערעור ומה המשמעות המשפטית של זה, הרי לשם זה הולך. זה לא עניין של העד הזה.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : תודה.
כב' הש' הדר : אני דוחה את ההתנגדות (לא ברור).
עו"ד שמעון : תודה.
כב' הש' הדר : השאלה היתה ממוקדת אם הוגש ערעור או לא ובכל הזהירות התרשמות בימ"ש שונה מהתרשמותו של עורך דין שמעון, רק לפני כמה שניות בית המשפט העיר שמתרשם שהעד מתמצה גם בהליכים המשפטיים. כן, אתה יודע אדוני העד, מר שלום הנכבד, אם הוגש ערעור או לא הוגש ערעור על ההחלטה של כבוד השופטת בר אשר?
העד , מר שלום : לא הבנתי.
כב' הש' הדר : האם אתה יודע האם הוגש ערעור, אם הגשת ערעור,
העד , מר שלום : לא, לא הוגש.
כב' הש' הדר : לא הוגש. תודה. שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : בסיומו של העניין בעצם הופקע הבית, נכון? היה הליך הפקעה והבית הופקע, נכון?
העד , מר שלום : לא הבנתי אותך.
כב' הש' הדר : הבית שלך שגרת בו, הוא הופקע? היה הליך הפקעה, אתה יודע מה זה הפקעה?
העד , מר שלום : לא הבנתי.
כב' הש' הדר : אתה יודע שהיה הליך בבית המשפט המחוזי?
העד , מר שלום : בבית המשפט השלום.
כב' הש' הדר : בהתחלה היה בשלום.
העד , מר שלום : כן.
כב' הש' הדר : אחר כך היה במחוזי?
העד , מר שלום : מחוזי זה היה במקום אחר, זה הפקעה.
כב' הש' הדר : בדיוק. אז ההפקעה בוצעה בסוף? היתה הפקעה בסוף?
העד , מר שלום : אני הקשבתי, כן.
כב' הש' הדר : והסתיימה בהפקעה, נכון?
העד , מר שלום : לא עם דותן.
עו"ד אללוף : לא שאל,
כב' הש' הדר : לא, לא, רק שניה. קצת סבלנות. פה אני מסכים עם עורך דין שמעון, סבלנות. אני רואה שאתה מתמצה, היה שלום, אחר כך היה מחוזי. במחוזי היתה הפקעה וההפקעה הסתיימה, נכון?
העד , מר שלום : כן.
כב' הש' הדר : תודה. השאלה הבאה.
עו"ד אללוף : ואתה חתמת בעצם על הסכם יחד עם הוועדה המקומית של ירושלים, נכון? על ההסכם הזה.
העד , מר שלום : כן.
כב' הש' הדר : זו החתימה שלו או שעורך דין שמעון חתם בשמו?
עו"ד אללוף : יש חתימה.
כב' הש' הדר : אוקי. אז אתה מזהה את החתימה שלך?
עו"ד אללוף : הוא אמר כן הרגע.
כב' הש' הדר : כן? אוקי.
עו"ד אללוף : אתה מזהה?
העד , מר שלום : זאת אשתי.
עו"ד אללוף : תסתכל בעמוד הבא. תהפוך עמוד. זו חתימה שלך פה עם אשתך?
העד , מר שלום : כן.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד אללוף : תודה רבה.
כב' הש' הדר : גם זה לא צורף לראיות שלך?
עו"ד אללוף : אני לא בטוחה אדוני,
כב' הש' הדר : אבל פה זה לא המנהל אז פה את צריכה להגיש את זה באמצעותו.
עו"ד אללוף : נכון, אני מגישה את זה.
כב' הש' הדר : בסדר.

החלטה

הוגש וסומן רמ"י שלום/2.

ניתנה והודעה היום, 8 בפברואר 2021, במעמד הצדדים.

________________
עדי הדר, שופט

כב' הש' הדר : שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : אדוני בקודמים לא סימן בעצם?
כב' הש' הדר : לא, כי את הגשת אותם באמצעות ראיותייך. רק את הראשון סימנתי, את כתב התביעה שמשום מה את אומרת שלא צורף לראיותייך אז סימנתי אותו.
עו"ד אללוף : טוב.
כב' הש' הדר : כן, שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : הליך הפקעה אתה בעצם שמעת מהשכנים, נכון?
העד , מר שלום : כן, נכון.
ש : מתי זה היה? מתי שמעת על זה?
ת : מתי שמעתי את זה?
ש : כן.
ת : מהשכנים. אני לא זוכר תאריך אבל שמעתי מהשכנים.
ש : וזה היה לפני בעצם שידעת שהפסיקו את הליך הסילוק יד?
ת : מהשכנים שמעתי שהמנהל הפסיק את הזה.
ש : וזה היה לפני שאתה שמעת מעורך דין דותן?
עו"ד שמעון : אדוני, אם אפשר,
העד , מר שלום : אני לא שמעתי מדותן.
עו"ד שמעון : רק שניה, יוסי, יוסי,
כב' הש' הדר : אדוני, הוא כבר ענה. הנחית אותו, הוא ענה. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : עדיין אם אפשר. בפרוטוקול זה יכול להיראות אחר כך אחרת מכיוון שאם אני שמעתי את זה וזוכר נכון מלפני רגע, העד אמר שהוא שמע מהשכנים שהפסיקו את התובענה של המנהל,
עו"ד אללוף : לא, הוא אמר על ההפקעה.
עו"ד שמעון : זה,
עו"ד הכהן : על ההפקעה.
כב' הש' הדר : נשאל עוד פעם. אדוני. נעשה עוד ניסיון. אתה שמעת מהשכנים על זה שיש הפקעה, זה מה שאמרת, נכון?
העד , מר שלום : נכון. נכון.
כב' הש' הדר : יפה. זה שמעת מהשכנים על,
העד , מר שלום : לא אמרתי, אמרתי ששמעתי מהשכנים שהפסיקו את המנהל. הפסיקו.
כב' הש' הדר : אוקי.
העד , מר שלום : אחר כך באו הפקעה.
כב' הש' הדר : רגע, רגע, אז מה ששאלה הגברת הנכבדה זה מה היה קודם? מה שמעת קודם? שיש הפקעה או שהפסיקו את ההליך של המנהל? מה היה קודם? מה שמעת קודם?
העד , מר שלום : אני שמעתי שהפסיקו את המנהל, כן, ואחר כך בשכונה אמרו שיש הפקעה גם.
כב' הש' הדר : תודה, שאלה הבאה.
עו"ד אללוף : אז רגע, אני חייבת להבין כי לא הבנתי. על הליך ההפקעה שמתחיל הליך הפקעה, עומד להיות הליך הפקעה שמעת גם מהשכנים שלך?
העד , מר שלום : זה היה יותר מאוחר.
ש : אז שמעת מהשכנים שלך?
ת : כן.
ש : ממי שמעת? מהשכנים?
ת : מהשכנים.
ש : ומתי זה היה?
ת : אני לא זוכר תאריך.
ש : כשאתה אומר לנו יותר מאוחר, מה הכוונה? יותר מאוחר ממה?
ת : מה?
ש : אמרת שזה היה יותר מאוחר, יותר מאוחר ממה?
ת : יותר מאוחר, כן, יותר מאוחר. המנהל הפסיק, אחר כך יותר מאוחר הפקעה. ואז שלחו את המכתבים.
ש : תראה, אתה, אני אוותר על השאלה הזו. תאמר לי רק,
עו"ד שמעון : ניסיון יפה.
עו"ד אללוף : מה?
עו"ד שמעון : ניסיון יפה.
כב' הש' הדר : לא שמעתי, מה אמרת?
עו"ד שמעון : אמרתי ניסיון יפה.
כב' הש' הדר : אוקי.
עו"ד אללוף : ניסיון יפה. איזה ניסיון יפה? אבל בסדר. אתה כותב בסעיף 10 בתצהיר שלך שהודעת לעורך דין דותן שתגיש את הבקשה להוצאות שלא באמצעותו.
העד , מר שלום : אני הודעתי לו להגיש את ההוצאות.
ש : איך הודעת לו את זה?
ת : סליחה?
ש : איך בדיוק הודעת לו? איך? באיזה אופן? שלחת לו מכתב? צלצלת אליו? פגשת אותו?
ת : צלצלתי, הייתי אצלו כמה פעמים, הייתי אצל הפקידה והוא לא היה. עוד פעם ועוד פעם. ישבתי איתו במשרד ואמרתי לו תשמע אני רוצה , אני שמעתי שהפסיקו את המנהל ואני רוצה שתגיש את ההוצאות של המנהל. אומר לא רוצה להגיש כי למה להגיש? הוא רוצה שאני אמשיך עם הפקעה. (לא ברור) שאמר לי.
ש : מתי אבל אתה הודעת לו שאתה תגיש בעצמך את הבקשה להוצאות?
ת : כן.
ש : באותו שלב? באותו פעם?
ת : אותו , זה היה בקיץ, לא יודע מתי זה היה.
ש : הודעת לו על זה פנים אל פנים?
ת : מה?
ש : איך הודעת לו את זה? שלחת לו מכתב או ישבתם?
ת : שלחתי לו גם מכתב וגם אמרתי לו.
ש : וגם שלחת לו מכתב?
ת : גם שלחתי לו מכתב.
ש : הבנתי. אוקי. נכון שעורך דין דותן רצה להמשיך לייצג אותך?
ת : סליחה?
ש : נכון שעורך דין דותן רצה להמשיך לייצג אותך, נכון? הוא אמר לך שהוא רצה להמשיך,
ת : הוא רצה שאני אמשיך אצלו,
ש : אוקי.
ת : אמרתי אני לא רוצה, אני רוצה עד המנהל.
ש : אוקי.
ת : למה אני רוצה עורך דין אחר.
ש : ונכון שבמקום עורך דין דותן אתה מינית את עורך דין שמעון?
ת : בדיוק.
עו"ד אללוף : תודה אדוני, אין לי יותר שאלות.
כב' הש' הדר : תודה רבה. יש חקירה חוזרת עורך דין שמעון?
עו"ד שמעון : לא אדוני.
כב' הש' הדר : תודה. אז אלו עדיי, נכון עורך דין שמעון?
עו"ד שמעון : כן.
כב' הש' הדר : כן. אז מר שלום, תוריד את המיקרופון בזהירות. ומי זה האדון מטעמך? כמה עדים יש לך?
עו"ד אללוף : אחד.
כב' הש' הדר : אחד.
עו"ד אללוף : אחד מובחר.
כב' הש' הדר : מה שם האדון?
העד , מר כהן : כהן שלמה.
כב' הש' הדר : כהן?
העד , מר כהן : שלמה.
כב' הש' הדר : שלמה. בבקשה לדוכן. אתם רוצים הפסקה של כמה דקות? אני לא רוצה להתעלל בכם. אתם רוצים הפסקה של כמה דקות?
עו"ד שמעון : לא, לא,
עו"ד אללוף : נסיים,
כב' הש' הדר : מספיק שאחד יגיד לי שהוא רוצה הפסקה למספר דקות, אני אתן. אתם לא במחנה מעצר. אתם אנשים אנושיים, יש לכם צרכים אנושיים. מכיוון שאין אחד שמבקש אז אני אומר למר שלמה כהן, אומר לו התחלנו בצהריים, עברנו לאחר הצהריים.
העד , מר כהן : הכל בסדר.
כב' הש' הדר : אחר הצהריים טובים. מחובתי להזהירך שעליך לומר את האמת, רק את האמת ואם לא תאמר את האמת אתה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. האם אדוני הבין את משמעות האזהרה?
העד , מר כהן : כן.
(רעשי חיוג)
כב' הש' הדר : מה זה? אצל מי יש פלאפון.
עו"ד אללוף : (לא ברור), שבית המשפט ישמע.
כב' הש' הדר : טוב. אז השעה 15:50. החקירה מתחילה. בבקשה עורך דין שמעון.

העד , מר שלמה כהן, לאחר שהוזהר כדין לומר אמת, משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד שמעון:
עו"ד שמעון : מר כהן, האם אתה מחזיק בידך עותק מהתצהיר שהגשת?
העד , מר כהן : כן.
ש : כן. האם אתה רגיל להעיד בהליכים בבתי המשפט במסגרת עבודתך מטעם המנהל מקרקעי ישראל?
ת : לא רגיל, נדרש.
ש : נדרש. זה קורה הרבה?
ת : קורה כשצריך.
ש : קורה כשצריך. האם אתה חושב שאתה מבין כל האנשים של מנהל מקרקעי ישראל וקשורים עם מנהל מקרקעי ישראל , האם אתה חושב שאתה העד הכי מתאים לשאלות שעומדות כאן לדיון?
ת : אני לא יודע מה השאלות.
עו"ד אללוף : סליחה, אני מתנגדת אדוני.
העד , מר כהן : אני לא יודע מה השאלות.
עו"ד אללוף : אני מתנגדת. מה חושב העד או לא חושב העד, זה לא רלבנטי. הוא בא להעיד כאן על עובדות, הוא נחקר על תצהיר. מה הוא חושב על מי העדים המתאימים או מי האנשים שנמצאים במנהל מקרקעי ישראל לא רלבנטי לתיק הזה.
כב' הש' הדר : אני דוחה את ההתנגדות. העד יענה כמיטב יכולתו.
העד , מר כהן : אני לא יודע מה אתה הולך לשאול. תשאל, אני הגשתי תצהיר, אני מניח שהשאלות על התצהיר, אני אענה עליהן.
עו"ד שמעון : אבל את השאלה ששאלתי אתה כן יודע מה כבר שאלתי. אני שאלתי האם אתה האדם , העד הכי מתאים להעיד על הדברים שמטעם מנהל מקרקעי ישראל?
העד , מר כהן : יש שאלות שכן. אני מניח שכן. יש דברים שכן. יש דברים שאני לא יודע כי טרם נשאלתי אז אני לא יכול לדעת לפני שאתה שואל את השאלה מה התשובה אם אני הכי מתאים.
כב' הש' הדר : מר כהן הנכבד, תספר לי מה היה תפקידך בזמנים הנוגעים לעניין התביעה שהגישו נגד יוסף שלום?
העד , מר כהן : בזמנו הייתי מפקח, בין היתר נגעתי באיזור של ליפתא כולל,
כב' הש' הדר : רגע, אני אמקד. בזמנים הנוגעים לעניין התביעה של רמ"י נגד מר שלום אתה היית מפקח על,
העד , מר כהן : בשלב, סליחה, בשלב המאוחר יותר של התביעה, בשלב של המעבר מהתביעה של רשות מקרקעי ישראל להעברת התיקים לעיריית ירושלים כתוצאה מההפקעה, אני הייתי בתפקיד. כחלק מהתפקיד בדקתי תיקים בליפתא וכחלק מהתפקיד גם ליוויתי עד ימינו הליכים שהיו שייכים לרמ"י בליפתא.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : האם אתה שכרת את שירותיו של עורך דין קרניאל?
העד , מר כהן : המדינה שוכרת את שירותיו של עורך דין קרניאל.
ש : כן, האם אתה בשם המדינה שכרת את שירותיו?
ת : אני לא. המדינה שכרה את שירותיו ואני מניח שזה על פי מכרז.
ש : אוקי. והאם אתה התקשרת בשם המדינה עם עורך דין וילצ'יק בעניין בתיק הזה?
כב' הש' הדר : מי זה ? אלי וילצ'יק?
העד , מר כהן : שוב פעם אני אומר,
כב' הש' הדר : אני רק אתעד שעורך דין שמעון הנהן בראשו לחיוב.
עו"ד שמעון : כן.
העד , מר כהן : אני אגיד דבר אחד, אני , אתה יכול להראות לי מסמך של עורך דין וילצ'יק? מדבר על משהו מסוים של וילצ'יק? אני לא יודע.
ש : כן.
ת : אם תראה לי.
ש : הוא הגיש את התביעה.
ת : התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר על ידי עורך דין ירון זפט.
ש : מהמשרד של?
ת : מהמשרד של? אני לא יודע. כתוב לי ירון זפט. אבל עדיין, שוב פעם, העורכי דין שעובדים עם רשות מקרקעי ישראל הם עורכי דין בהתאם למכרז, בהתאם לתקופה.
ש : אוקי. האם אתה זה שבשם מנהל מקרקעי ישראל הגעת אל עורך דין זפט וביקשת ממנו להגיש את התביעה ונתת לו את הפרטים?
ת : עניתי לך, הדברים האלה נעשו לאחר בירור של מחלקת הפיקוח, הזמן שאני נכנסתי לתפקיד וכבר עניתי לשופט, היה בדיוק במעבר בין הפסקת התביעה של רשות מקרקעי ישראל והעברתה לידי טיפול של עיריית ירושלים כתוצאה מההפקעה שהבתים שנכנסו להפקעה. הבתים שלא נכנסו להפקעה, הטיפול נמשך על ידי מחלקת הפיקוח והתביעה של רשות מקרקעי ישראל.
ש : מה מכל מה שכתוב בתצהיר שלך אלה דברים שאתה יודע ממה שעשית והיית מעורב בהם? ומה אלה דברים שאתה לא היית מעורב בהם?
ת : זה כתוב בתצהיר, שאני אקרא את התצהיר שוב? כולנו יודעים לקרוא.
כב' הש' הדר : שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : אוקי. כשאתה אומר בתצהיר בסעיף 2 "אני משמש כסגן מנהל מרחב השמירה בירושלים", ממתי זה?
העד , מר כהן : מהמעבר של רשות מקרקעי ישראל,
ש : תאריך.
ת : בשלהי, אני חושב שבסביבות 2015. עברנו לרשות מקרקעי ישראל ואני זכיתי בתפקיד של סגן לאחר שנים ותיקות שכיהנתי כמפקח.
ש : מי המנהל,
כב' הש' הדר : כשאמרת 'עברנו' הכוונה היא מהמנהל לרשות?
העד , מר כהן : כן.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : מי המנהל, אתה הסגן, מי המנהל?
העד , מר כהן : המנהל יואב ששון.
ש : יואב ששון. ומי הבוס של יואב ששון?
ת : ישראל סקופ.
ש : ישראל סקופ.
ת : בעבר. כיום הבוס הישיר זה אסף רפלד היה עוד איזה שהוא שינוי.
ש : האם מר סקופ תפקידו נקרא מנהל השמירה או מנהל חטיבת השמירה על הקרקע?
ת : מנהל חטיבת השמירה על הקרקע.
ש : ואתה היית סגן מנהל מרחב השמירה על הקרקע?
ת : אני סגן מנהל מרחב השמירה, מתחת לחטיבה, חטיבה זה מנהל חצי, מתחתיו יש מחוזי מרחביים ולכל מנהל מרחב יש סגן.
ש : האם אתה הוא זה שמסייר בשטח ומכיר את,
ת : גם.
ש : את המחזיקים בקרקעות?
ת : גם. גם. גם מסייר בשטח ושוב פעם, אמרתי איפה הייתי, מתי נכנסתי, באיזה שלב.
ש : ממתי אתה מכיר אותי?
ת : אני לא מכיר אותך.
ש : לא מכיר אותי. אתה סיירת בליפתא?
ת : ברור.
ש : הרבה פעמים?
ת : כן.
ש : ואתה לא מכיר אותי?
ת : אותך לא.
ש : האם היית מעורב בתביעת הפינוי שהוגשה נגדי?
עו"ד אללוף : סליחה אדוני, אני מתנגדת. למה זה רלבנטי להליך כאן?
עו"ד שמעון : העד הזה לא רלבנטי,
כב' הש' הדר : רגע, רגע, אני מזכיר לשניהם שמי שנותן את ההחלטה בהתנגדויות זה אני ולא עורך דין שמעון. מה התשובה להתנגדות?
עו"ד שמעון : העניין הוא שהעד הוא לא העד הרלבנטי לעניין. אני לא יודע למה עשו לו את זה ולמה הביאו אותו לכאן אבל אם הוא כבר מציג את עצמו ככזה, אנחנו צריכים לראות איזה רזולוציה של היכרות הוא מכיר ומכאן להמשיך לשאול אותו על פרטים מהתיק.
כב' הש' הדר : איך זה קשור אליך באופן אישי פתאום? לא הבנתי.
עו"ד שמעון : זה קשור אלי באופן אישי כי אני , כי אני אחד האנשים בליפתא. אני יכולתי לשאול על אחרים אבל אז תהיה לי בעיה של חיסיון.
כב' הש' הדר : ניתן לך חבל בעניין הזה.
עו"ד שמעון : כאן אין לי בעיה של חיסיון.
כב' הש' הדר : אדוני, אני אתן לך חבל בעניין הזה. אתה מכיר את התביעה כנגד עורך דין שמעון באופן אישי?
העד , מר כהן : לא.
כב' הש' הדר : תודה. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : ואת התביעה כנגד יוסף שלום אתה מכיר?
העד , מר כהן : נגד יוסף שלום כן, ראיתי.
עו"ד שמעון : אתה מכיר,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רגע, תן לו לענות. תן לו לענות.
העד , מר כהן : אמרתי, עברתי על החומרים בתיק, הצהרתי. כבר שאלת אותי מאיפה אני יודע, עניתי. כתוב בתצהיר, חלק מהחומרים בתיק, חלק אינטגרלי מעבודתי.
עו"ד שמעון : אוקי. עכשיו, תאמר בבקשה לבית המשפט איזה חלקים של התצהיר אתה יודע מקריאת מסמכים ואיזה חלקים של התצהיר אתה יודע מידיעה שלך.
ת : שאלת אותי ועניתי. כתוב. עניתי. כתוב. אם אתה רוצה שאני אקריא לכם את התצהיר, אתה חוזר איתי על שאלה ששאלת אותי לפני דקה, אני לא סובל משכחה אבל באמת.
ש : ומה התשובה?
ת : אתה רוצה שוב את התשובה? עניתי לך שאם תקרא את התצהיר, כתוב בכל סעיף מה ומאיפה, ואם אתה רוצה כולנו יודעים לקרוא ואם בכל זאת צריך אני אקריא לך את התצהיר.
ש : אוקי. עכשיו, במסגרת תפקידך אתה מבצע לפי סעיף 3 בתצהירך אתה מבצע פינויים במסגרת תובענות ופסקי דין ופינויים במסגרת סילוק פושעים, הכנת תיקי תביעות וכיוצא בזה. האם בתיק התביעה אתה,
ת : אני מבקש רגע לתקן טעות סופר. סילוק פולשים, לא פושעים. יכול להיות שזה גם וגם.
עו"ד אללוף : כן, כן,
כב' הש' הדר : תיארתי לעצמי שזה פולשים ולא פושעים.
העד , מר כהן : פולשים, כן, אני מזהה טעות סופר.
כב' הש' הדר : כן, הלאה.
עו"ד שמעון : פלישה זה יכול להיות פשיעה גם.
כב' הש' הדר : עורך דין שמעון, תחזור על השאלה.
עו"ד שמעון : אני שואל האם אתה הכנת את תיק התביעה במקרה הזה?
העד , מר כהן : במקרה הזה לא. אמרתי שלא. אמרתי את התקופה שאני רלבנטי שהקטע הרלבנטי שנוגע לי.
ש : אוקי. האם אתה נחשפת למסמכים , אני אבקש שתעיין גם בסעיף 4 לתצהירך. ואני שואל אותך האם העדות שלך כאן היא מתבססת, בין היתר, על עיון במסמכים שאינם מצורפים לתצהירך?
ת : לא שאני זוכר. אם תציג בפניי אני אענה פר מסמך. אני מה שעיינתי וחשבתי,
ש : קשה לי להציג בפנייך מסמכים שראית שהם לא פה.
ת : אז אני אענה לך. מה שראיתי שנחוץ לי לצרף לתצהיר שלי צירפתי.
ש : במילים אחרות, האם על סמך המסמכים שצירפת לתצהיר שאתה שקלת והחלטת שיש לצרפם לתצהיר, האם יש לך ידע יותר טוב מהידע של עורכי הדין ושל בית המשפט שבעזרת הידע הזה והמומחיות הזאת אתה מבין את המסמכים יותר טוב מעורכי הדין ומבית המשפט?
ת : לא,
עו"ד אללוף : אני לא מבינה את השאלה.
עו"ד שמעון : לא מבינה זו התנגדות? מעניין.
עו"ד אללוף : לא, באמת.
עו"ד שמעון : לא מבינה זו התנגדות לא מעניינת.
עו"ד אללוף : השאלה לא ברורה.
כב' הש' הדר : אולי נהיה יותר ממוקדים. תנסח את השאלה בצורה יותר ממוקדת. השאלה כללית,
עו"ד שמעון : שאלה יותר ממוקדת. מר כהן, אתה כאן בא להעיד בבית המשפט מטעם מנהל מקרקעי ישראל ואתה רגיל להעיד בבית המשפט. ולכאורה או לא לכאורה, אתה פשוט אומר את זה שיש מסמכים שראית מסמכים, את חלקם שקלת והחלטת לצרף לתצהיר שאתה מביא לבית המשפט ואתה אומר 'אני מצהיר שא' ב' ג', אני אומר א' ב' ג' על סמך עיון במסמכים', ואני שואל אותך מה היתרון שלך , האם יש לך יתרון (לא ברור) , בהבנה, יותר ממי שאדם אחר או מבית המשפט שיראה את המסמכים ויסיק לבד את המסקנות בלי שאתה תראה אותם.
כב' הש' הדר : רגע, אני עושה רגע הפסקה. בתיקים שאני מתחיל לשמוע מ-day one וכדי למנוע את מה שקורה עכשיו, אני מקפיד לוודא שהצדדים החליפו תצהירי גילוי מסמכים כלליים. אבל ממילא אני מכיר את תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד שחלו, חלקם עדיין חל, יש חובה על צד שמעוניין לוודא כפי שעורך דין שמעון מעוניין לוודא עכשיו שלא הסתירו ממנו שום דבר, יש חובה לדרוש מהצד השני תצהיר גילוי מסמכים כללי. אז אם אדוני עמד על זכותו זו וקיבל תצהיר גילוי מסמכים כללי וחשב שמסתירים ממנו משהו אז המועד לצורך בדיקת העניין הזה היה במסגרת מיצוי הליכים מקדמיים בתיק שתחילתו בשנת 2014. אז אני שואל את עורך דין שמעון, הכוונה עכשיו לתקוף את תצהיר גילוי המסמכים שהוגש או לא הוגש?
עו"ד שמעון : אני חייב להיות כנה ולומר שבית המשפט מייחס לי חוכמה הרבה מעל מה שיש לי. לא לשם כיוונתי אדוני. אני פשוט אומר ומנסה להבין מהעד, אני אומר שהעד הוא לא העד הנכון אלא אני נותן לעד אפשרות לומר שאולי אולי היכולת שלו כמומחה, כעובד מקרקעי ישראל , כבעל ניסיון בתחום, יותר מאשר בית המשפט ועורכי הדין להבין את המסמכים כי העד לא מעיד על דברים שהוא היה שותף או עד להם, הוא רק בא ומנתח כאן מסמכים שהוא מציג.
כב' הש' הדר : טוב. אז לגבי כמובן העניין,
עו"ד שמעון : אני נותן לו אפשרות.
כב' הש' הדר : האם יש לעד ידע יותר מבית המשפט אז כמובן שאני לא אתיר את השאלה כי היא לא אמורה בכלל להישאל.
עו"ד שמעון : אבל,
כב' הש' הדר : לא מפאת כבודי , לא מפאת חוסר כבודי. אבל אם השאלה היא מר כהן הנכבד, האם אתה חושב שמישהו אחר היה צריך לעבור על המסמכים,
העד , מר כהן : ממש לא כבודו, ממש לא. אני חושב שאני העד המתאים ואני חושב שצירפתי את המסמכים לתצהיר שלי שמצאתי לנכון שהם תומכים בתצהיר שלי ונדרשים להליך. נקודה.
עו"ד שמעון : תודה. אני מפנה אותך לסעיף 7 בתצהירך ואני שואל אותך האם השתתפת באותן ישיבות עבודה שאתה מזכיר אותן?
ת : ההשתתפות שלי בנושא הזה היתה בעצם לבדוק ולומר את הנכסים שמצויים, לאשר את הנכסים המצויים בתחום ההפקעה על מנת שיועברו להמשך טיפול של עיריית ירושלים.
ש : ואני עדיין שואל אותך ואני מבקש שתענה לי לשאלה האם השתתפת באותן ישיבות שאתה מעיד עליהן בסעיף 7?
ת : עם עיריית ירושלים אני לא זוכר אבל אני אומר, הסברתי בדיוק קודם מה החלק שלי היה.
כב' הש' הדר : אדוני, הוא אמר לא זוכר. השאלה הבאה.
עו"ד שמעון : אמרת שהחלק שלך, קודם אמרת שהתחיל בשנת 2015 ואתה מעיד בסעיף 7 על אירועים שהיו בשנת 2013.
העד , מר כהן : ממש לא. ממש לא. אתה, שוב פעם, תהיה קשוב למה שאני אומר ואז אתה לא תסלף את דבריי. אמרתי שאת התפקיד כסגן קיבלתי ב-2015 אבל הייתי עוד קודם בתפקיד גם בירושלים כמפקח. אוקי? עכשיו אתה יכול להמשיך.
ש : אוקי. בסעיף 8 אתה מעיד על דברים שקשורים לעיריית ירושלים. אתה כותב שזה לפי מיטב ידיעתך, מאיפה הידיעות האלה?
ת : שוב פעם, הן מתוקף תפקידי,
ש : אתה עובד בעירייה?
ת : לא, אני עובד ברשות מקרקעי ישראל,
ש : אז מתוקף תפקידך,
ת : מתוקף תפקידי ברשות היינו נדרשים לבוא, היה לחץ לסיים כמה שיותר מהר. עכשיו, תביעות,
כב' הש' הדר : רגע, בוא נרד מרמת הסיסמאות לרמה יותר מעשית. מי לחץ על מי? עם שמות של אנשים.
העד , מר כהן : אני אסביר כבודו.
כב' הש' הדר : בבקשה.
העד , מר כהן : אנחנו ניהלנו תביעות נגד דיירים אשר מרביתם פולשים ללא שום זכויות חוזיות. כשעיריית ירושלים הביעה, תביעות כאלה יכולות להימשך שנים, שנים בבית המשפט. והיה לחץ של זמן לצורך ההפקעה, ירושלים היא עיר בירה עם כניסה אחת צרה, פקקים שאורכים,
כב' הש' הדר : אדוני, זו לא היתה השאלה שלי.
העד , מר כהן : אז אני מסביר כבודו,
כב' הש' הדר : אני ביקשתי לשאול אותך האם אתה יודע על שם של בעל תפקיד מעיריית ירושלים שפנה אליך באופן אישי,
העד , מר כהן : לא, לא אלי, אלי לא פנו באופן,
כב' הש' הדר : רק רגע.
העד , מר כהן : אוקי.
כב' הש' הדר : פנה אליך באופן אישי או לבוס שלך ואתה שמעת מהבוס שלך או ממישהו אחר? אם אתה יודע על שם של בעל תפקיד בעיריית ירושלים שהביע חוסר נחת מזה שההליך של הפינוי מתארך?
העד , מר כהן : לא. זה אני לא יודע.
כב' הש' הדר : תודה. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : בסעיף 9 אתה מדבר על שני בתים אשר איננם רלבנטיים לתביעה זו. באיזה שני בתים מדובר?
העד , מר כהן : אני לא זוכר, לדעתי אחד מהם היה , למיטב זכרוני מועלם אבל אני לא זוכר מי השני. אבל היו , כן.
ש : ואם אני אומר לך שאתה טועה לחלוטין כי אותו תיק שנקרא מועלם הוא כן היה רלבנטי?
ת : הוא לא היה בהפקעה, הוא לא היה בשטח,
ש : ואם אני אומר לך,
ת : העדות לכך, העדות לכך שאת הבית של משפחת מועלם במסגרת תפקידי ביצענו את ההריסה שלו בעקבות פסק דין.
ש : איזה תאריך,
ת : בהליך הוצאה,
ש : איזה תאריך היה פסק הדין?
ת : אני לא זוכר. אני זוכר שביצענו את זה לפני שנתיים או שלוש שנים, משהו כזה.
ש : ואם תרשה לי לעדכן אותך כי אני הייתי שם, אני גם מייצג אותם, תרשה לי לעדכן אותך שמדובר בפסק דין מלפני למעלה מ-15 שנים.
ת : לא יודע. לא זוכר. אבל בוצע במסגרת תפקידי בשטח. ואמרתי לך גם מתי. אז אתה מייצג אותם יודע גם על ההליך הזה שביצעתי אני בהליך ההוצאה לפועל וההריסה.
ש : ואם אני אומר לך כי שני הבתים אשר אינם רלבנטיים לתביעה זו, מן הסתם זה הבתים שהיו ברשימת התובענות שהיו תלויות ועומדות בפני בית המשפט השלום ורק שתיים מהם לא היו רלבנטיות להפקעה, לזה התכוונת?
ת : אני אין לי מושג למה אתה מתכוון. אני אמרתי,
ש : אני שואל למה אתה מתכוון.
כב' הש' הדר : רגע, תן לו לסיים. תן לו לסיים.
העד , מר כהן : כששאלת אותי לשני בתים אמרתי שאני זוכר את משפחת מועלם שהוצאנו להריסה וביצעתי את ההריסה כי הם לא היו בתחום ההפקעה, הם היו מחוץ להפקעה ואיתם ההליך נוהל, הם הגישו גם לדעתי למיטב זכרוני איזה שהם השגות בניסיון לעכב את הביצוע של ההוצל"פ והיו דיונים כאלה ואחרים, ואם אתה ייצגת אותם אז אתה בקיא בפרטים ואתה יכול,
עו"ד שמעון : אני גם יודע שהיו,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רגע, רגע, עורך דין שמעון, אי אפשר ככה. העד התחיל לחתור לסיום התשובה. שני משפטים אחרונים.
העד , מר כהן : אני אומר, כן, אני אומר אם הוא ייצג אותם אז הוא בטח ובטח יודע שהם היו מחוץ לשטח ההפקעה לכן ניהלנו את ההליך עד תום , עד ביצוע ההריסה, גם עם כל הערעורים ולחצים כאלה ואחרים ורעשי רקע, כבודו, שניסו להפעיל עלינו.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : ואני שואל אותך, ביחס לדברים שכתבת בתצהיר בסעיף 6 אתה מדבר על 14 תביעות כנגד דיירים בשנת 2008. האם התיק של משפחת מועלם שאת ביתם הרסת, הוא אחד מה-14?
העד , מר כהן : אני לא זוכר להגיד לך. אם אני אראה את הרשימה אפשר לראות. ייתכן וכן.
ש : אני אומר לך שלא. התיק של משפחת מועלם כבר נדון ונסגר הרבה לפני 2008.
ת : אני לא זוכר.
ש : טוב. בסעיף 11 לתצהירך אתה אומר שבית המשפט המליץ על הפסקת ההליכים ואני מבין שמדובר על אותם 14 הליכים משפטים, תובענות שהיו. ואני מצטט את מה שאתה כותב בסעיף 11 "שכן ברור היה שבמסגרת הליכי ההפקעה הצפויים תתפוס העירייה חזקה בקרקע, תרשום אותה על שמה". האם למנהל מקרקעי ישראל היה ברור שכשהעירייה תתפוס חזקה ותרשום את הקרקע על שמה, אז ממילא למנהל מקרקעי ישראל אין עניין באותו פינוי שהיא כבר לא תהיה הבעלים מנהל מקרקעי ישראל, האם הבנתי נכון את כוונתך?
ת : אני אענה. רשות מקרקעי ישראל , מנהל דאז, הגיש תביעה נגד פולשים שאין להם זכויות, בוא נדבר על מרשך. הוא פולש שאין לו זכויות,
ש : אתה יכול לדבר אבל תשתדל לענות לשאלה שלי ולא,
ת : אז אני עונה, אתה מקדים בשאלה שהיא כוללת תשובה מקיפה, זה לא כן לא, נכון? אז אתה רוצה תשובה מקיפה. אם אתה רוצה תשובה של,
כב' הש' הדר : אדוני, התשובה.
העד , מר כהן : אוקי. מרשך הוא מהווה פולש, הוא, התביעה של הרשות היתה כנגד פולש שאין לו בכלל שום זכות ודינו להתפנות ללא פיצוי. נקודה. לא רק ללא פיצוי אלא גם עם סעד תביעת דמי שימוש כנגדו.
עו"ד שמעון : לכמה שנים?
עו"ד אללוף : רגע, רגע, תשלים את התשובה.
העד , מר כהן : סעד, אנחנו יכולים לגבות סעד עד 7 שנים מיום הגשת התביעה. אוקי? זה הסעד שהיה,
כב' הש' הדר : אז למה,
העד , מר כהן : יפה כבודו.
כב' הש' הדר : רגע, אז למה (לא ברור).
העד , מר כהן : הגשנו תביעה נגדו, כבודו. התביעה עברה, בעקבות ההפקעה הוא קיבל לשיטתי האישית בונוס. שזה עבר לעירייה בהפקעה ועוד קיבל פיצוי כבודו.
כב' הש' הדר : מי החליט ברשות מקרקעי ישראל לוותר על תביעות דמי שימוש קבועים ולמה?
העד , מר כהן : כל ההליך נמשך הרבה שנים. במסגרת ההפקעה העירייה אמרה אני לוקחת את הכאב ראש אלי, למה שהרשות תגיד לא? היא לקחה את זה, הפקיעה, הבעלות כבר לא שלנו, תודה רבה. ואם לא תבוא דמי שימוש, כבודו, הרוויח, הוא הרוויח. אז זה אולי טעות.
כב' הש' הדר : הרשות קיבלה פיצוי כספי מהוועדה המקומית?
העד , מר כהן : הרשות? מה פתאום.
כב' הש' הדר : שאלתי. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : מר כהן, אתה מעיד בסעיף 12 שהוגשה הודעה מוסכמת להפסקת התובענה ואחריה הופסקה התביעה כנגד מר שלום יחד עם תביעות נוספות.
העד , מר כהן : כן.
עו"ד שמעון : ואתה מצרף את ההחלטה על גבי אותה הודעה מוסכמת שאתה קורא לה. אתה מוכן לומר לנו,
עו"ד אללוף : איזה נספח?
עו"ד שמעון : זה בדיוק השאלה שלי אליך, לאיזה נספח אתה מתכוון כי לא מצוין בסעיף 12 מספרו?
כב' הש' הדר : אולי אני אנסח על השאלה, תסתכל על סעיף 12 ותגיד לנו לאיזה מסמך התכוונת?
העד , מר כהן : אוקי כבודו. רגע. אני צירפתי כבודו גם את ההחלטה אבל גם אחר כך את ההחלטות הנוספות בעניין ההוצאות. כלומר יש לי את ההחלטה מיום 14.5.2014 שכתובה "רשימת התיקים שעל פי בקשת התובעת, רשות מקרקעי ישראל ובהתאם לתקנה 154 בתקנות סדר הדין האזרחי תופסקנה כל התביעות המאוחדות בתיק זה כמפורט להלן רשימה. חידוש התובענות יהיה אפשרי רק בהתאם לתקנה 155. אם תוגש בקשה בעניין פסיקת הוצאות היא תתברר בנפרד", והגשתי גם כבודו את הבקשה לפסיקת הוצאות וגם את ההחלטה לאחר מכן מיום של הגברת השופטת , כבוד השופטת אשר בר שלאחר בחינת ההליכים בתובענה או בחינת טענות הצדדים,
כב' הש' הדר : לא צריך (לא ברור), שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : אני עדיין רוצה בבקשה שתתן תשובה לשאלתי.
העד , מר כהן : עניתי.
ש : תפנה אותי למספר נספח. בסעיף 12,
ת : ציטטתי לך ,
ש : לא, אל תצטט. אתה תענה לשאלה. על איזה נספח מדובר?
ת : 2.
ש : 2.
ת : 2 ו-3.
ש : 2 ו-3?
ת : 2 ו-3, 2 ו-3. כן. 2 ו-3.
ש : 2 ו-3?
ת : 2 ו-3.
ש : זה מסתדר עם הלשון של סעיף 12 לתצהיר?
ת : זה מסתדר, זה ההודעה המוסכמת להפסקה, כן, התובע , יש החלטה. בוא נראה את ההחלטה השניה,
ש : בוא, בוא, אני מנסה לעזור לך כדי לייעל. בסעיף 12 אתה מתאר החלטה מיום 14.5. בנספח 2 לתצהירך יש פה החלטה מיום 6.4.
ת : החלטה מיום 14.5.
ש : במספר 2.
ת : מספר 2? מיום 6.4. כן.
ש : אז אתה רוצה לתקן את התשובה הקודמת?
ת : לא.
ש : לא רוצה לתקן.
ת : כאן זה 14.5. זה פשוט הוספו שם, לדעתי היה חסר מספר תביעות ב-14 אז הן הוספו פה ופה בשתי ההחלטות האלה.
ש : שאני אבין, אתה רוצה לתקן את מה שנאמר בסעיף 12 בתצהירך?
עו"ד אללוף : נשאל ונענה אדוני. נשאל ונענה.
עו"ד שמעון : זו הצהרה או התנגדות?
עו"ד אללוף : זה,
העד , מר כהן : אני כן, אני חוזר,
עו"ד אללוף : (לא ברור) נסיבתה.
כב' הש' הדר : לא, אבל פה,
העד , מר כהן : אמרתי כבודו, 2 ו-3, זה תוספת.
כב' הש' הדר : רק שניה, אבל בוא נהיה שוויוניים עם כולם. החקירה התחילה, כי אני לא מעוניין להתערב בחקירה של עורך דין שמעון מצד אחד. מצד שני כמובן שאם אני אתרשם שהחקירה לא עוסקת בנושאים המרכזיים והשאלות חוזרות על עצמן כטענת גבירתי אז צריך להביא את זה בחשבון. אז אם אדוני מסיים את החקירה בשעה 16:50, דהיינו בחלוף שעה מתחילת החקירה, אני, עורכת דין אללוף, לא מתערב, אדוני יחזור פעם אחר פעם על אותה שאלה. כן. בבקשה תמשיך.
עו"ד שמעון : אדוני, אני אבקש קצת יותר זמן מהטעם הפשוט, משני טעמים. אחד זה שהעד הוא בעל מקצוע בעדויות וזה מאוד קשה, אני כידוע בעל מקצוע פשוט בתחום שלי.
עו"ד אללוף : מה המקצוע?
עו"ד שמעון : פשוט, במקצוע שלי אני עורך דין פשוט.
העד , מר כהן : גם אני מפקח פשוט. תאמין לי.
כב' הש' הדר : לא להפריע לעורך דין שמעון, רק עורך דין שמעון מדבר.
עו"ד שמעון : אתה עד מקצועי. דבר שני זה, כדאי לזכור שהעדות של החקירה שנחקר הנתבע היא למעשה תוספת שניתנה למקבלת ההודעה , לאחר שהיתה לה הזדמנות והיא לא רצתה אותה להשתתף בחקירה של הנתבע שהוא המודיע על תצהירו , זה נמשך כאן שעות והם ויתרו על זה וכל מה שניתן זה, אני אתן גם החלטה של בית המשפט הנכבד על פי בקשתה של חברתי עורכת הדין אללוף שביקשה שאם יהיה צורך אחרי שהיא תראה את הפרוטוקול בשאלות מאוד ספציפיות היא תגיד איזה שאלות מאוד ספציפיות היא רוצה להוסיף ולחקור את הנתבע וזה מה שקרה היום, מבלי שאמרו מראש לאיזה שאלות ספציפיות. יש פרוטוקול.
עו"ד אללוף : לא חקרתי,
כב' הש' הדר : לא לדבר אחד עם השני. עורך דין שמעון, אתה רוצה שאני אכבד אותך ואתייחס אליך? אתה יכול להמשיך לדבר איתי, החלטת פתאום להתחיל לדבר עם חברתך. תסיים את דבריך אלי.
עו"ד שמעון : סליחה.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : אשר על כן, אם אנחנו נשווה את הזמן הנדרש לחקירה (לא ברור) אל לנו להשוות את זה לזמן שנדרש למודיעה לחקור את הנתבע, מכיוון שזה היה בסך הכל חקירת השלמה ויש להם פרוטוקולים שלמים של שעות חקירה קודמות. אשר על כן אני מבקש אם אפשר בעניין הזה להתחשב ולאפשר את החקירה.
כב' הש' הדר : אני מתייחס לדבריך.
עו"ד שמעון : תודה.
כב' הש' הדר : ואני מצטט אותך, כמי שאמר שהעד הוא לא העד המתאים, שהוא לא מצהיר על דברים שהוא אמור לדעת. לכאורה בשלב הזה חשבתי שיקרה אחת משתיים, שתגיד כמו שאמרה עורכת דין אללוף אחרי מספר שאלות שאין לה יותר שאלות. אז לכן אדוני, אני חושב ששעה חקירה לעד שלדעת אדוני בכלל לא אמור להיות פה ולא יודע את העובדות היא מעל ומעבר. אדוני אכן חוזר פעם אחר פעם על אותה שאלה האם הדברים בסעיף 12 מתייחסים לנספח 1 או נספח 2, שהנספחים מתייחסים בסך הכל לבקשות והחלטות של כבוד השופטת בר אשר צבן, לכן אני לא משנה מהחלטתי. החקירה תסתיים בשעה 16:50 ואדוני יבחר את השאלות המרכזיות. תודה.
עו"ד שמעון : מר כהן,
העד , מר כהן : כן.
ש : האם היה הסכם או הסכמה מטעם מר יוסף שלום שהפסקת התובענה תהיה ללא חיוב להוצאות?
ת : צירפתי לתצהיר שלי את ההחלטה בגין ההסכמה. זה מה שידוע לי. זה מה שצירפתי.
ש : ואני שואל אותך האם היתה הסכמה ולא אם יש פסק דין ולא אם יש החלטה. אני שואל אותך האם היתה הסכמה? יודע או לא יודע? האם יודע אז מה יודע?
ת : אני לא יודע מה ההסכמה של מרשך ואיך היא ניתנה, הוא העיד , יכלת לשאול אותו. אין לי מושג. יש לי מושג רק מהחומר.
ש : הוא אמר שהוא לא הסכים.
ת : הוא אמר. הוא אמר. אז תשאל אותו. תחקור אותו. אני עניתי בהתאם למה שעמד בפניי ועומד בפניי.
ש : אתה יודע או לא יודע אם היה ויתור על ההוצאות?
ת : אני מבחינתי הם הגישו בקשה לבית המשפט עם ויתור על ההוצאות.
ש : מי הגיש בקשה עם ויתור?
ת : עורך דין מטעמו לעורך דין מטעם הרשות, שניהם הגישו את זה לבית המשפט והתקבלה החלטה.
ש : אוקי.
ת : וההחלטה בפנינו.
ש : האם אתה מוכן להראות לנו את הבקשה הזאת?
ת : היא לא בפניי.
ש : היא לא בפניך.
ת : היא בחומר, אני מניח שהיא בחומר.
ש : האם אתה מתכוון לנספח 3 לתצהירך?
ת : לא.
ש : לא?
ת : לא.
ש : בנספח 3 לתצהירך כתוב בשורה האחרונה "באי כוח הנתבעים מסכימים להודעה בקשה זו".
ת : איפה? איזה סעיף?
ש : בנספח 3 לתצהירך.
ת : נספח 3, אוקי.
ש : בשורה האחרונה.
ת : כן.
ש : כתוב כאן בחתימתו של שמואל קרניאל עורך דין שמייצג אתכם,
ת : אפשר להקריא לי? אני לא,
ש : השורה האחרונה.
ת : בהחלטה?
כב' הש' הדר : לא בתצהיר?
עו"ד שמעון : בנספח 3.
כב' הש' הדר : לדעתי אתה מחפש בתצהיר.
עו"ד שמעון : כן, כן, הוא מסתכל במקום,
העד , מר כהן : איפה? כאן?
ש : בשורה התחתונה.
ת : לא בהחלטה. אוקי.
ש : אמרת שהוגשה בקשה,
ת : "בא כוח הנתבעים מסכימים להודעה או בקשה זו".
ש : יופי. והאם הודעה ובקשה זו נכתב בה שהיא ללא פסיקת הוצאות?
ת : אתה רוצה שאני אקרא את ההחלטה?
ש : אתה קראת אותה מן הסתם, אתה הגשת אותה.
ת : זה כתוב.
ש : מה?
ת : אז זה כתוב.
ש : כתוב?
ת : אז אני אקרא את זה.
ש : אז תקרא.
ת : "אם תוגש בקשה, היא תתברר בנפרד".
ש : אתה מקריא לנו את הבקשה או את החלטת בית המשפט?
ת : את ההחלטה, מה אתה רוצה את הבקשה?
ש : אני שואל אותך, אתה העדת על הבקשה ואמרת שהיתה בקשה מוסכמת.
ת : כן.
ש : שלא לבקש הוצאות.
ת : אוקי.
ש : ואני שואל אותך על סמך מה אתה מבסס את זה?
ת : אני אומר, מהתיק. מהתיק.
ש : מתיק מה?
ת : מתיק המנהל. בתיק המנהל היתה, העבירו כנראה, העברתם לעורך דין, העורך דין שלכם העביר הסכמה לעורך דין לסיים את התיק וסיימו את התיק. העורך דין גם העיד, אמר, כן חשבתי לנכון , היינו פה.
ש : אני לא מבקש,
ת : שמענו את העורך דין אומר , דותן, שהוא חשב לנכון והוא הסכים. מה אתה שואל אותי?
ש : אני שואל אותך אם אתה יודע.
ת : אז אני עניתי לך.
ש : ענית לי.
ת : גם בתצהיר וגם שמענו את עורך דין דותן. אז מה עוד?
ש : מר כהן, כשהכנת את התצהיר הזה אמרת לנו שהסתכלת ועיינת במסמכים.
ת : כן.
ש : האם, בין היתר, גם חוץ מעיון במסמכים שאלת את האנשים שהיו מעורבים בזה בעצמם?
ת : לא.
ש : לא. האם בנקודה זו של כן ויתרו על הוצאות, לא ויתרו על הוצאות, שידעת שיש פה שאלה, האם בשאלה הזאת מאחר ואין את זה במסמכים,
ת : איזה שאלה? איזה שאלה?
ש : שאלת ויתור על ההוצאות. האם בשאלה הזו למצער, מאחר ולא ראית במסמכים ראיה לכך שאכן היה הוויתור על ההוצאות , האם לא חשבת שנכון לשאול את מי שבטוח היה שם שזה עורך דין קרניאל?
ת : לא.
ש : לא.
ת : זה התקבל בכתב מעורך דין דותן ובזה תם ונשלם.
ש : אוקי. באיזה תאריך התקבל,
ת : לא אני מייצג את הלקוח שלך. עורך דין דותן ייצג את הלקוח שלך.
ש : בבקשה תענה לשאלות כי אנחנו גם קצובים בזמן.
ת : אוקי.
ש : באיזה תאריך אותו מכתב מעורך דין דותן? מה התאריך?
ת : אני לא זוכר, בוא נראה אם אני צירפתי את , לא יודע אם צירפתי את זה לתצהיר שלי אבל אני אבדוק.
ש : אתה מעיד על משהו שהוא לא כאן?
ת : אני לא יודע. אני לא זוכר. הנה, דותן, כן. לבקשתך,
ש : איזה תאריך? רק תאמר את התאריך.
ת : 22.7.2014.
ש : 22.7.2014?
ת : אמת.
ש : תודה. באיזה תאריך הוגשה הבקשה להפסקת התובענה? הבקשה שקראת לה המשותפת מוסכמת, באיזה תאריך היא הוגשה?
ת : אתה מבזבז את השאלות על לקרוא מתוך מסמכים. אני חושב שכולנו יודעים לקרוא.
כב' הש' הדר : ההערות האלה, מר כהן,
העד , מר כהן : אין בעיה. אז כבודו. תשאל ואני אחפש.
כב' הש' הדר : רגע, רגע, רגע. אני אסביר לך גם למה, בעקבות התערבות עורכת דין אללוף, אני קבעתי שמצד אחד אני לא מתערב יותר בשום עניין אלא אם כן תהיה התנגדות של עורכת דין אללוף בשאלות עורך דין שמעון, שישאל כאוות נפשו. מצד שני, זמנו מוגבל. אז תשתדל לענות.
העד , מר כהן : אוקי. אני אענה אבל אני צריך זמן כדי למצוא את המסמך.
כב' הש' הדר : בסדר.
עו"ד שמעון : אני אעזור לך, אל תבזבז את זמני עכשיו. זה נספח 3 לתצהירך.
העד , מר כהן : נספח 3.
ש : באיזה תאריך הוגשה הבקשה?
ת : נספח 3 לתצהירי?
ש : כן.
ת : זה?
ש : כן, זה.
ת : כתוב.
ש : באיזה תאריך הוא הוגש?
ת : התקבל בבית המשפט השלום בירושלים בתאריך 14.5.2014.
ש : יופי. וכבר באותו יום יש כאן החלטה על גבי אותו נספח 3 שאתה הקראת לנו, ההחלטה אומרת "אם תוגש בקשה לעניין פסיקת הוצאות",
ת : אוקי.
ש : האם אתה מבין שבית המשפט , כבוד השופטת תמר בר אשר צבן אז ראתה את הבקשה להפסקת התובענה ולא הסיקה מהבקשה שיש ויתור על הוצאות ולכן כתבה את מה שכתבה בהחלטה?
ת : אני לא יודע מה היא הסיקה.
ש : לא יודע.
ת : אני יודע מה עמד מולה.
ש : אוקי.
ת : המסמכים (לא ברור).
ש : עכשיו אני מציג בפניך כאיש של מנהל מקרקעי ישראל בקשה שהוגשה שנית הבקשה, הבקשה להפסקת התובענה הוגשה פעם שניה לאחר ההחלטה של כבוד השופטת בר אשר צבן, שמפנה את הצדדים לעניין של ההוצאות.
עו"ד אללוף : אני יכולה לראות את זה?
עו"ד שמעון : כן.
עו"ד אללוף : זה נספח 3. זה נספח 3. זה מופיע.
עו"ד שמעון : זה הוגש אחרי 3, הוא לא ממוספר.
עו"ד אללוף : הוא הדף השני של 3.
עו"ד שמעון : אוקי. אז טוב מאוד. אם תוכל לראות את הדף השני אחרי הדף בתצהיר שלך שמסומן כ-3. באיזה תאריך הוא הוגש?
העד , מר כהן : קשה לי לראות.
ש : אני מפנה אותך לחותמת של בית המשפט,
ת : כן, קשה לי לראות.
ש : חותמת בית המשפט של נתקבל.
ת : 15.5.2014?
ש : 15.5,
ת : קצת לא ברור, מטושטש אבל זה מה שאני רואה.
ש : מצוין. ומה היתה ההחלטה של בית המשפט בעניין הזה ב-15?
ת : הודעה,
ש : ההחלטה מופיעה בפתקית.
ת : ההחלטה מאתמול,
ש : היא אומרת, כבוד השופטת, כבוד השופטת בר אשר צבן החליטה לפני כן שהצדדים יגישו או מי שרוצה להודיע שהוא רוצה הוצאות, אחרי ההחלטה שלה עורך דין קרניאל הגיש שוב בקשה , אני לא יודע למה הוא הגיש אותה שוב, בקשה להפסקת התובענה ושוב הוא אומר שיש לו הסכמה וזה היה אחרי ההחלטה של השופטת. והשופטת על זה אומרת, תראה אני כבר החלטתי, אמרתי כבר אתמול. האם זה לא גרם לך לחוש צורך לשאול לפחות לפני שאתה נותן תצהיר וחוקר את העניין ומעיד כאן בשם המנהל, לשאול את מי שהיה מעורב בזה שזה עורך דין קרניאל, רגע מה היה שם? אתה אומר שהיה ויתור, אבל בית המשפט בעצמו לא ראה את הוויתור הזה, ניתנה לך אפשרות שניה לומר שהיה ויתור ועוד פעם לא אמרת שהיה ויתור.
ת : יש טענות שהועלו, הצדדים העלו בבית המשפט, נתנו החלטות וזה הכל.
ש : איזה טענות הועלו בבית המשפט בין ה-14 ל-15?
ת : בין ה-14 ל-15 לא, העלה את מה שהראינו וככל שיהיה המשך לסאגה המשפטית הזו העלו תביעות, העלו טענות כאלה ואחרות וניתנו החלטות. אתה רוצה שאני אבאר לך את ההחלטות?
ש : לא, אני לא מבקש ביאורים. אני מבקש שלא תבאר לי דברים, אתה לא תטען טענות משפטיות, בינתיים אתה נמצא כעד,
ת : אתה רוצה שאני אחקור.
כב' הש' הדר : רגע, לא לדבר ביחד. מה השאלה הבאה עורך דין שמעון? בבקשה.
עו"ד שמעון : השאלה היא, האם אתה רוצה לתקן את תשובתך, לפיה אפילו לא חשבת שצריך לדבר עם עורך דין קרניאל לפני שאתה מסכם את הדברים ובא להעיד על זה?
העד , מר כהן : כל מה שנדרש היה לי ואמרתי את זה כבר בתחילת התשובה. מה שחשבתי לנכון שצריך להיות מולי בתצהיר, ואני מצרף אותו, צירפתי וחתום עם תצהיר.
ש : אוקי.
ת : זה הכל, זה מה שחשבתי. אני עונה לך על זה.
ש : אוקי. עכשיו,
ת : אתה שואל אותי שוב ושוב.
ש : טוב.
ת : אין בעיה, אנחנו נסיים את הזמן גם בשאלות האלה. זה נחמד.
ש : אני מבין שאתה רוצה לבזבז את זמני,
ת : אני רוצה לעזור לך, אני לא מנסה לבזבז לך,
כב' הש' הדר : מר כהן, בוא נמתין לשאלה הבאה.
העד , מר כהן : אוקי.
עו"ד שמעון : אתה צירפת את התגובה שהוגשה מטעם המנהל לבקשה לפסיקת הוצאות, נכון?
עו"ד אללוף : איזה נספח?
העד , מר כהן : 5 אתה מדבר? תגובה מספר 5 לתצהיר שלי?
עו"ד שמעון : אני תיכף אבדוק, אם אתה אומר 5 אז אתה צודק. כן. עכשיו,
עו"ד אללוף : 5 (לא ברור)?
עו"ד שמעון : כן.
העד , מר כהן : 5.
ש : בנספח 5 תגובת התובע לבקשה לפסיקת הוצאות לטובת הנתבע, עורך הדין מטעם המנהל עורך דין שמואל קרניאל אומר בסעיף הראשון "הסיכום המוקדם של החתום מטה" שזה עורך דין שמואל קרניאל, "עם כל באי כוח הנתבעים לרבות בא כוחו הקודם של הנתבע" שזה יוסף שלום, "עורך דין אליהו דותן, היה כי הבקשה להפסקת התובענה בהתאם לתקנה 154 תהיה באופן שהיא תוכל להתחדש בכל עת לפי בקשת התובע ללא צו להוצאות", כך אומר , כך אומר מנהל מקרקעי ישראל בנספח 5 לתצהירך.
ת : אוקי.
ש : ואכן טרח מישהו ליזום חליפת מכתבים בין עורך דין קרניאל לעורך דין דותן. האחד כתב כן אני ויתרתי על ההוצאות בשם יוסף שלום, והשני כתב לו בתמורה כן אנחנו לא בדיוק סגרנו את התובענה אלא שהיא עברה לקבל כסף מהעירייה או מההפקעה. ואני שואל אותך, האם תהיה סיבה לכך שלא טרחת להביא, לא רק מכתב מעורך דין דותן אלא מכתבים מכל באי כוח יתר הנתבעים שהם נזכרים בסעיף 1 לנספח 5 לתצהירך?
עו"ד אללוף : אדוני, אני מבקשת ברשות אדוני. אני מתנגדת לשאלות, אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים פה בעצם בשאלה אחת בלבד, האם ההליך (לא ברור) למנהל על סילוק היד הוא הליך סרק או לא הליך סרק. לכן איזה החלטות היו ואיזה שאלות היו לגבי כל מיני אנשים וצדדים אחרים הם לא רלבנטיות פה להליך. ההליך, הודעת צד ג' ממוקדת לשאלה מאוד מאוד ספציפית שבעניין הזה כבר חברי הרחיב. אני מזכירה שכבר התנגדתי לכך בחקירה להרחבת חזית ועכשיו יש הרחבת חזית נוספת. לכן אני מתנגדת בכל הכבוד.
כב' הש' הדר : תודה תשובה.
עו"ד שמעון : תשובה. אם נקבל את ההודעה , רוצה להחליף את כתב הגנתה אני לא חושב שאפשר לעשות את זה במסגרת התנגדות לשאלה בחקירה. כתב ההגנה לא מדבר , גם כתב התביעה לא מדבר ולא בנוי על עניין של תביעת סרק. אני לא יודע, המונח הזה משתחל לדיונים כאן באופן מגמתי כזה ומניפולטיבי. התביעה , ההגנה דיברה,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רגע, רגע, בוא נלך לאחור,
עו"ד שמעון : ההגנה דיברה על,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רק רגע, נכבדי, נכבדי. הרי לא מדובר בתביעה. מדובר בהודעה.
עו"ד שמעון : נכון.
כב' הש' הדר : דהיינו אין בהודעה אלא מה שיש בתביעה. התביעה היא על שכר, היתה על חוזה, הפכה להיות שכר ראוי. ולכן המסקנה של חברתך שהדבר היחידי שצריך לבדוק האם גרמו למרשך הנכבד לשכור שירותיו של עורך דין לחינם עקב תביעת סרק ולכן כל שקל שהוא צריך לשלם לעורך דין שהוא שכר את שירותיו לשווא ללא סיבה אמיתית, המסקנה הזו הגיונית ונכונה.
עו"ד שמעון : אוקי.
כב' הש' הדר : אז מה הקשר לבקש הוצאות או לא לבקש הוצאות שבעניין הזה א' העניין הזה נדון במסגרת התביעה שנגד שנגרם לכם נזק על ידי עורך דין דותן, לא אחזור בפעם ה-11, פעם אחרונה שלדעתי דיברתי על זה אמרתי פעם 10, אז זה כנראה פעם 11. והדבר השני, אם מישהו חשב , אתה אומר מה גרם לשופטת לעשות ככה ולעורך דין לכתוב ככה ושדיברו על ויתור כזה או ויתור אחר, היה צריך להגיש ערעור על החלטת כבוד השופטת בר אשר, אני לא אשב כערכאת ערעור על כבוד השופטת בר אשר. אז אני מציע לעבור לסוגיות אחרות שקשורות כמו שציינה,
עו"ד שמעון : אדוני, אני,
כב' הש' הדר : רגע. כמו שציינה עורכת דין אללוף בצדק, שלא היתה צריכה להיות מוגשת תביעה של המנהל מלכתחילה ומכיוון שהוגשה תביעת סרק אז מר שלום נאלץ, בלית ברירה, לשכור שירותיו של עורך דין ואחר כך עוד לשלם לו, לפי, יש חבות לפי פסק הדין החלקי.
עו"ד שמעון : קודם כל טענה (לא ברור). אנחנו לא טענו , אנחנו לא טענו שמנהל מקרקעי ישראל צריך לשלם כל סכום שאם אנחנו נחויב לשלם לעורך דין דותן, בגלל שלא היה, בגלל שהתביעה שלהם לא היה להם רגליים, זו לא הטענה שלנו. וזה לא מה שמדבר,
כב' הש' הדר : אבל יכול להיות שזו הטענה שלכם אז המצב עוד יותר קשה.
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : נכבדי, שוב. אז אני לא כל כך יודע מה יש לאדוני ביד, מכיוון שאני שוב מזכיר לאדוני שאם אדוני היה מגיש (לא ברור) ואני נתתי לו, רציתי להגיד ייעוץ חס ושלום, קטונתי. אני העמדתי את אדוני לפני אפשרות שישקול את מחיקת ההודעה והגשת תביעה ואז בתביעה היה אומר עילה כזו ועילה אחרת. אבל כרגע אדוני מוגבל, הוא בתוך סד והסד הזה שהוגשה תביעה של עורך דין לקבל שכר טרחה, ולכן הדבר היחידי כדי לשכנע אותי שצד ג' צריך לשפות את מרשך בגלל שהוא נזקק לשירותיו של עורך דין, שהתביעה הזאת היתה תביעת סרק, מצוצה מן האצבע, ובגללה הוא עכשיו צריך לשלם לעורך דין על שירותי שווא. מעבר לזה, אין לי מה לומר לאדוני. אני מקבל את ההתנגדות ואדוני יבחר, אני מציע יבחר קו נוסף של חקירה כי עוד מעט החקירה מסתיימת.
עו"ד שמעון : אני מבקש להזכיר , אני חוקר את העד על תצהירו ועל מסמכים שבתצהירו. לא אני, לא אני קבעתי לצד ג' מה טענות ההגנה שלו. את טענות ההגנה שלו הוא קבע, אם הוא רוצה להחליף אותם הוא צריך להודיע אבל לא במסגרת התנגדות.
כב' הש' הדר : אדוני, אני מכבד את עמדתך אבל כנראה שהמשך הדיון הזה לא יהיה כאן,
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : רק שניה נכבדי, אלא בפני ערכאה אחרת. אמרתי לך אדוני מה עמדתי. אם יש קו שאלות אחר שמה לעשות, אדוני מוגבל למה שאמרתי לאדוני שהדבר היחידי שיש לו ביד זה את התביעה שהגישו נגדו ולא תביעה משלו עם כל מיני עילות כאלה ואחרות שאדוני יכול להתחיל לנסות לשכנע את בית המשפט שיש עילה כזו ועילה אחרת, אז חילוקי הדעות שאני מכבד אותן, יתנהלו במקום אחר. כרגע אדוני מוגבל בשאלה האם הוגשה, כמו שעורכת הדין אללוף, תיארה בצורה מדויקת, תביעת סרק נגד הלקוח שלך שבגללה אולי הוא יחויב לשלם כספים לעורך דין אותו הוא שכר לשיטתך לחינם. האם יש שאלות נוספות?
עו"ד שמעון : כן.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : כמי שמפקח על השטח וכמי שראה את החומר של מנהל מקרקעי ישראל לגבי מה שקורה בשטח בליפתא, ממתי ידע מנהל מקרקעי ישראל על הימצאותם של הנתבעים שאתה אומר שהם פולשים?
העד , מר כהן : שהגשנו את התביעה, סמוך להגשת התביעה.
ש : סליחה?
ת : סמוך להגשת התביעה, למיטב ידיעתי.
ש : זאת אומרת הם פלשו ב-2008?
ת : לא, הם פלשו קודם.
ש : מתי?
ת : המנהל,
ש : מתי? מתי? בוא תקצר.
ת : אני לא יודע מתי. אין לי מושג, אני לא יודע.
כב' הש' הדר : אני אשאל שאלה.
העד , מר כהן : כן, כבודו.
כב' הש' הדר : מתי בפעם הראשונה גורם של מדינת ישראל כותב לתושבי ליפתא 'למען הסר ספק מעולם לא נתנו לכם לשבת כאן אבל אם היה ספק, מעכשיו תדעו לכם לא מסכימים שתשבו פה יותר. תחזיקו פה יותר'. אתה יודע את התשובה לשאלה הזו?
העד , מר כהן : לא במדויק כבודו. אני אגיד למה. היו שם תושבים שהיה להם חוזה שכירות דיירות מוגנת. מי שלא היה לו, היה נחשב לפולש. למי שהיה חוזה שכירות דיירות מוגנת זה סיפור אחר.
כב' הש' הדר : לא, אדוני,
העד , מר כהן : הם נוהלו בעמידר, הם לא נוהלו אצלנו.
כב' הש' הדר : נכבדי, נכבדי, זאת לא היתה השאלה שלי. אם אתה לא יודע אז לא קרה אסון.
העד , מר כהן : לא, אני לא יודע.
כב' הש' הדר : תודה.
העד , מר כהן : אמרתי.
כב' הש' הדר : תודה. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : מתי ידעתם על כך שצפויה הפקעה של הבתים האמורים?
העד , מר כהן : אין לי מושג. אני לא יודע מתי.
ש : האם אתה ירושלמי?
ת : כן.
ש : כן. כמה שנים אתה זוכר מאז שהתחילו לעבוד על פרויקט הנתיב השלישי לירושלים? אני אנסה להזכיר לך שמדובר בפרויקט שמשער הגיא ועד לירושלים חפרו והרכיבו והוסיפו נתיב, כמה שנים אתה חושב שזה קרה? זה נמשך?
ת : על איזה נתיב אתה מדבר?
ש : על הנתיב השלישי לירושלים?
ת : הם עשו הפקעה עכשיו,
ש : אני דיברתי איתך על פרויקט הנתיב השלישי לירושלים שהוא התחיל משער הגיא ועד ירושלים , עדיין בקטע של הכניסה לירושלים עדיין העבודות נמשכות היום.
ת : אוקי.
ש : כמה זמן אתה מכיר את זה?
ת : לא זוכר. לא התעמקתי בשאלה הזו אף פעם, אני לא זוכר.
ש : כירושלמי,
ת : אני יכול להגיד שטיפלתי בפלישות כתוצאה מהרחבת הכביש, פלישות אחרות שגם כן,
ש : גם בשער הגיא?
ת : בשער הגיא.
ש : כולל בתחנת הדלק שער הגיא?
ת : לא זוכר את תחנת הדלק שער הגיא אבל אני זוכר הלאה, היה,
(מדברים ביחד)
העד , מר כהן : תחנת הדלק פלישה שפונתה כרגע בתוקף תפקידי שפלשו לשטח,
עו"ד שמעון : אני אנסה לעזור לך לזכור. ההפקעות לצורך הנתיב השלישי לירושלים והצורך בהפקעות משער הגיא ועד לכניסה לעיר שליפתא זה חלק מהכניסה לעיר, זה עניין של יותר מ-20 שנה.
ת : לא יודע.
ש : האם בדקת את המסמכים,
ת : אני לא יודע.
ש : אתה אמור לדעת את זה.
ת : אני לא זוכר.
ש : אתה לא זוכר.
ת : אתה מחמיא לי.
ש : תודה. אני אומר לך שב-2008 שמנהל מקרקעי ישראל הגיש את התביעות לפינוי מישהו עד היום רואה בהם פולשים, מנהל מקרקעי ישראל כבר ידע על הפרויקט של הנתיב השלישי לירושלים וידע שיהיה צורך לפנות את הבתים האלה ואם מישהו ממנהל מקרקעי ישראל חשב שבמקרה כזה לא צריך להגיש תביעות אלא לחכות למפקיע, אז הוא עשה טעות. מה יש לך לומר על זה?
ת : אתה אומר אמירות ותומך בהן. אני אין לי מושג מה האמירות שלך, לאן הן מכוונות, אני לא מאשר ולא מבטל. אתה יכול להגיד, יש לך את כל הזמן להגיד עוד אמירות כמה שאתה רוצה. זה אמירות שלך.
ש : אמירות שלי. ובמסגרת תפקידך כשאתה בא כאן להעיד, אתה לא חשבת שנכון שאתה תבדוק ממתי התוכנית שמכוחה ההפקעה? ומתי היו כוונות לפנות את הבתים לצורך הרחבת הכביש?
ת : אני העדתי מאוד יפה ואמרתי לך שכתב התביעה הוגש קודם. אנחנו טיפלנו עוד לפני ההפקעה בתביעות. כשצצה ההפקעה, לאור ויש שינוי בבעלות כתוצאה מההפקעה וההליך המהיר יותר הינו ההפקעה מאשר לנהל ולעכב את טובת הציבור הגדול בעיר הבירה בעוד עשרות שנים של ניהול תביעות נגד פולש, לא זכויות, הן לא זכויות, אז אני חושב שאני אפילו אגיד לך שהמדינה היטיבה עם הפולש הזה על ידי ההפקעה וההעברה לעירייה ובכך הוא קיבל פיצוי כי אם אני הייתי מנהל את ההליך עד תום הוא לא היה מקבל פיצוי ואף היה נושאים בהיטלים והוצאות נוספות.
ש : אוקי. ושוב, אני אודה לך אם תענה לשאלה שלי. שמעתי את ההרצאה, מצוין. רק,
כב' הש' הדר : עורך דין שמעון, להבדיל מהביקורת מקודם, אז הנה, סוף סוף מספר שאלות שאכן בכיוון שלא היה צריך להגיש את התביעות. אבל מצד שני כבר,
עו"ד שמעון : לא קיבלתי תשובה.
כב' הש' הדר : רגע, אדוני. משהו אחר. השעה 16:53. אז אדוני בכיוון הזה שעכשיו אדוני שואל במסגרת ההודעה שהוא שלח, אני נותן לו הארכה עד 17:00. בבקשה.
עו"ד שמעון : מר כהן, תענה לי לשאלה שלי, תודה לך על כל ההרצאה הקודמת אבל השאלה שלי נותרה. האם לא ידעתם שיש צורך בהרחבת הכביש ובפינוי הבתים שהיו על שפת הכביש? הכניסה לירושלים? האם לא ידעתם את זה כבר לפני 20 שנה ולפני 2008 כשהגשתם את התביעות?
העד , מר כהן : לא יודע.
ש : לא יודע. בסדר. האם לא חשבת בזמן שהכנת את התצהיר לתביעה כאן, האם לא חשבת שצריך לבדוק את זה?
ת : גם לא.
ש : ואם אני אומר לך שהדברים ידועים לכל והם אפילו מפורסמים, תוכניות, הם אפילו מפורסמות ורשומות וכבעלי הקרקע , הבעלים הרשומים של הקרקע מנהל מקרקעי ישראל ידע כבר הרבה שנים לפני, כבר לפחות משנות ה-90' ידע על ההפקעה הצפויה , האם תאמר שהדברים פשוט לא הובאו לידיעתך על ידי הגורמים שידעו במנהל מקרקעי ישראל?
ת : תראה, אתה אומר שלפני כ-20 שנה החלו את התוכנית של,
ש : לא, החלו כבר לפני. לפני 20 שנה.
ת : לפני 20 שנה. אוקי, אז אנחנו הולכים לשיטתך זה בערך שנת 2000,
ש : לא, אני לא מבקש שתתווכח איתי, אני מבקש תשובות.
ת : אז אם אתה הולך לשנת 2000 והתביעה הוגשה,
ש : אני מבקש תשובות.
(מדברים ביחד)
כב' הש' הדר : כי המתמלל יכתוב שהוא לא הצליח לתמלל דבר. אז עורך דין שמעון סיים את שאלתו. עכשיו תורו של העד, נא לענות.
העד , מר כהן : כן, אז אני אומר התביעה הוגשה ב-2008. להגיש תביעה נגד 14 זה כרוך, כלומר אם היא הוגשה ב-2008 היא הוכנה עוד תקופה מראש, לקח לה עוד זמן. זה לא דבר מאוד פשוט להכין תביעה, לבדוק את הממצאים, לבדוק עם גופים אחרים כגון עמידר. ובנוסף, כשהגיעו למסקנה המושכלת שנגד הנתבעים אין זכויות, עברה גם עוד תקופת זמן. אז אנחנו לא רחוקים מה-20 שנה שכבודו,
(צלצול טלפון)
כב' הש' הדר : רגע, אני עוצר את הדיון. יש פה צלצולים.
העד , מר כהן : אז אנחנו לא רחוקים מפרק הזמן שבעצם התחילה התוכנית. אז אני לא שולל את זה ולא מאשר את זה. אני לא יודע. רק אני נכנסתי לסעד הזמנים שאדוני המלומד העלה וניסיתי לסדר לך את זה שתבין שלא, תביעה נגד 14 לא מוגשת בהינף יד אלא לאחר למידה, בדיקה,
עו"ד שמעון : זה כבר אמרת.
ת : וזה זמן. זה זמן.
ש : זה כבר אמרת. למידה.
ת : זה זמן. אז אני מסביר לך,
כב' הש' הדר : לא, לא צריך לחזור שוב פעם. שמעתי את תשובתך העד הנכבד. שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : האם אתה מכיר עוד תביעות,
עו"ד הכהן : ברשות אדוני אני משאיר פתוח, אולי אדוני יפתח כאן חלון? רק שמי שבא מבחוץ,
כב' הש' הדר : לי אין בעיה, מקודם היתה בעיה,
עו"ד שמעון : מקודם היה רעש.
כב' הש' הדר : לא לדבר. מקודם היתה בעיה שעורך דין דותן היה על הקו. עכשיו אין לי שום מניעה.
עו"ד הכהן : רק ברשות אדוני נפתח חלון.
כב' הש' הדר : יש פה בעיה עם חלון שבור, אתה פותח ולא יכול לסגור אבל צריך להביא מישהו מהאחזקה. כן. נא להמשיך.
עו"ד שמעון : האם אתה מכיר עוד דרישות מנתבעים אחרים מתוך ה-14 תיקים שאתה מעיד עליהם, האם אתה מכיר עוד כאלה שדורשים ממנהל מקרקעי ישראל את הוצאות המשפט?
העד , מר כהן : לא בדקתי.
ש : לא בדקת. האם במסגרת חקירת הנושא כדי להעיד כאן בבית המשפט, אתה חושב שהיה צריך לבדוק את זה?
ת : לא.
ש : לא.
ת : אין קשר.
ש : אין קשר. והאם אתה אומר את התשובה שלך שאין קשר למרות שבנספחים לתצהיר שלך וגם בתצהיר שלך יש קשר הדוק ומוחלט בעניין הזה של הפסקת התובענה ובעניין של ההוצאות בין כל התיקים שם?
ת : פה הקשר הוא מינימלי.
ש : מה זה?
ת : הוא רק נקודתי לעניין ההחלטה ולצערי כן, ההחלטה נגעה בכל אותם פרטים אז הם צורפו,
ש : וגם
(מדברים ביחד)
עו"ד שמעון : וגם לעניין החבות של מנהל מקרקעי ישראל לשלם את ההוצאות שנגרמו לנתבעים?
העד , מר כהן : אתה חוזר אחורה. שאלת.
ש : אני מודה לך על הציונים שאתה נותן לי אבל אני רוצה תשובה.
ת : אז אני עונה. הכל כתוב במסמך המצוין ואני הקראתי אותו. אני הקראתי אותו.
ש : אוקי. מצוין, זאת אומרת שאתה מפנה אותי למסמך המצוין ושם כבוד השופטת תמר בר אשר מצאה שיש קשר. יש קשר בין התיקים, היא אפילו טרחה להוסיף.
ת : אבל התקדמנו מאז, גם בחקירה. וכבר התקדמנו הלאה לשלבים הבאים.
ש : אתה התפקיד לך לענות על שאלות ולא לנהל,
ת : אוקי,
ש : ולא לנהל, ולא לייעץ לי,
ת : רק לא לחזור שוב.
כב' הש' הדר : רגע, עורך דין שמעון, השעה 17:00. כמה שאלות עוד יש? כי שוב חזרנו לנושא סוגיית ההוצאות שלטענתכם נדונה,
עו"ד שמעון : אני,
כב' הש' הדר : ושנדונה בפני בית המשפט בתביעה שכנגד,
עו"ד שמעון : כבודו,
כב' הש' הדר : ולא בקו שהתחלת לשאול בקו ההודעה שהתביעה היתה תביעת סרק מיותרת, הוגשה בטעות.
עו"ד שמעון : אני, כבודו,
כב' הש' הדר : כמה שאלות? ואנחנו אחרי שעה ו-10 דקות.
עו"ד שמעון : 10 שאלות קצרות ותשובות קצרות.
כב' הש' הדר : קדימה . שאלה מספר 1.
עו"ד שמעון : אני מראה לך , מר כהן, לעניין מתיק אחר שגם הוא בין אותם 14 תיקים שאתה מעיד עליהם. וזה גם לעניין של מנהל מקרקעי ישראל.
עו"ד אללוף : מה זה? אפשר לראות מה אתה נותן לו?
עו"ד שמעון : כן, זה גם נמצא בתיק בית המשפט.
עו"ד אללוף : תפנה אותי איפה זה נמצא בתיק בית המשפט.
עו"ד שמעון : זה הוגש לתיק בית המשפט, אני אגיד לך גם מתי, אני אראה לך את זה. זה הוגש לתיק בית המשפט במסגרת הודעה לתגובה שנתגלתה,
עו"ד אללוף : במסגרת מה?
עו"ד שמעון : הודעה על תגובה שנתגלתה וגם הומצא אליכם. אני מעריך שזה לא מפתיע אתכם כי אתם הצד, אתם צד להליך הזה. זה וודאי לא מפתיע אתכם,
עו"ד אללוף : לא, רגע, סליחה. אני מבקשת לדעת מתי זה הוגש, האם (לא ברור) בית המשפט בעניין הזה,
כב' הש' הדר : רגע, גבירתי, אני בשעה זו, בשעה 17:00 מעוניין לגעת במהות, לראות אם זה קשור להודעה או לא קשור להודעה קודם כל. לפני שהוגש לא הוגש. ההודעה הזו היא על מה? באיזה הקשר?
עו"ד שמעון : ההודעה, זה כרגע לא קשור להודעה, כרגע קשור למסמך שאני רוצה להראות לעד.
כב' הש' הדר : מה המסמך שאתה רוצה להראות לעד?
עו"ד שמעון : מתיק אחר שביקשו גם שם, הנתבע ביקש את הוצאות המשפט שנגרמו לו.
כב' הש' הדר : טוב. אוקי. אני הבנתי.

החלטה

בית המשפט הסכים מספר פעמים במסגרת החלטות ובמסגרת הערות שהדיון היום אינו קבוע לתביעה שהגיש מר שלום הנכבד נגד רשות מקרקעי ישראל אלא להודעה שמשמעותה שיפוי בגין סכומים שמר שלום ייאלץ לשלם לתובע בגין שכרו. מכאן שההודעה מוגבלת אך ורק לעניין שכנוע בית המשפט שהמנהל הגיש תביעת סרק, בטעות או מכל סיבה אחרת ואילץ את מר שלום הנכבד לשכור את שירותיו של עורך דין דותן לשווא, שלא כדין, ללא הצדקה ועוד ועוד ועוד.
למרות זאת, במשך כחצי שעה ואחרי הפסקה קצרה, שוב מר שלום חוזר לאותו קו שאלות. הסוגייה שמנסים לחקור בה את העד היא מדוע המנהל לא שילם הוצאות למר שלום. הסוגייה היתה לפני כבוד השופטת בר אשר צבן, פסקה את שפסקה. לא הוגש ערעור. ערכאה זו אינה מוסמכת, אינה רשאית לדון בשאלה במסגרת ההודעה מדוע לא חויב המנהל לשלם והוא גם לא ישנה את החלטת כבוד השופטת בר אשר ולכן אני פוסל את השאלה.

ניתנה והודעה היום, 8 בפברואר 2021, במעמד הצדדים.

________________
עדי הדר, שופט

כב' הש' הדר : יש עוד 9 שאלות וכדאי מאוד, אם בכלל יש קו חקירה שנוגע לטענה שהתביעה הוגשה ללא הצדקה, בטעות, בחוסר סמכות, יישאלו השאלות האלה. אם לא, החקירה תסתיים. תודה.
עו"ד שמעון : אדוני, מאחר, מאחר והעילה, העילה להגשת הודעת צד ג' היא מורכבת לא רק מטענה של תביעת סרק ולאחר שגם הוגשה בקשה לסילוק על הסף של הודעת צד ג', וגם הוגש כתב הגנה על ידי מקבלת ההודעה וגם בבקשה לסילוק על הסף וגם בכתב ההגנה , הקו והטענות של צד ג' הן בהחלט שונות, שונות, וכך אפשר גם ללמוד מגוף התצהיר של העד היחיד שהובא כאן על ידי צד ג'. מאחר וכך, ברור לי שאני לא, אנחנו לא , אני לא יכול לסכם עכשיו אבל ברור לי שאני צריך כדי לעשות את מלאכתי, אני רוצה לשאול את השאלות שנתמכו בטענות שמן הסתם אני אעלה אותם בסיכומים והצד השני שמיוצג פה על ידי משרד עורכי הדין הכי חזק במדינת ישראל זה הפרקליטות, הם בוודאי ידעו מה להשיב. נעשה פה ניסיון מצד צד ג' לעקוף את ההחלטה של אדוני שלא דחתה או לא מחקה את ההודעת צד ג' על הסף, לעקוף את זה על ידי המצאת עילה והמצאת הגנה שזה קווים חדשים לגמרי.
כב' הש' הדר : אדוני, אני לא מוצא לשנות את החלטתי. כנראה שהמחלוקת שאני מכבד אותה תתברר במקום אחר, אם אדוני ימצא לנכון. אם יש 9 שאלות בסוגיות שאני קבעתי שאדוני מוגבל אליהן, גם אם אדוני חושב שאני טועה והוא רשאי לשאול בעילות אחרות, בשאלות אחרות. אם אדוני יש לו 9 שאלות במסגרת מה שאני קבעתי שאדוני מוגבל אליו, תשאל. לא ישאל? יישמעו טענותיו לסיכומים, לערעור אם יהיה צורך, לכל דבר אחר.
עו"ד שמעון : אוקי.
כב' הש' הדר : תודה.
עו"ד שמעון : מר כהן,
העד , מר כהן : כן.
ש : תאשר בבקשה ששני התיקים החריגים לאחר ההודעה שלכם של הפסקת התובענה הם התיקים של המנוחה אסתר עובדיה והתיק של מר עובדיה עובדיה. אתה יכול לאשר את זה בבקשה?
ת : אני חושב שעובדיה עובדיה הוא אחד מהתיקים. אני חושב. אני לא זוכר את זה בוודאות.
ש : והתיק השני הוא אימו המנוחה אסתר עובדיה?
ת : אני לא זוכר.
ש : אני זוכר כי אני גם ייצגתי אותו.
ת : אין בעיה.
ש : והאם ידוע לך שהם פונו מהבית?
ת : עובדיה עובדיה? כן , הוא פונה מדירה אחת שחולקה לשתי דירות. הם פונו מהבית על ידנו לאחרונה , הם פונו עצמאית, התקבל פסק דין לפינוי והם פונו.
ש : יפה. ובניגוד למה שאפשר להבין מכל המסמכים שאתה צירפת לתצהיר שלך ועוד שלל מסמכים שיש לי אבל איני יכול עכשיו להציג לך אותם מסיבות שלא תלויות בך, אבל מכל המסמכים האלה עולה שלכאורה מנהל מקרקעי ישראל הפסיק את התובענות כדי או במשולב או בתיאום עם גוף אחר שהוא עירייה או וועדה מקומית, שיבואו וישלמו פיצויים.
ת : ממש לא.
ש : ממש לא?
ת : ממש לא.
ש : זאת אומרת אתם עדיין החזקתם בעמדתכם שלא מגיע פיצויים ואפילו צריך לקבל מהם דמי שכר דירה ראוי, נכון?
ת : לדעתי כן.
ש : מצוין.
כב' הש' הדר : לא כל כך הבנתי את התשובה. עוד פעם.
העד , מר כהן : כבודו, אני אומר,
כב' הש' הדר : השאלה היתה אם ניישר קו, האם אתם הסכמתם להפסיק את התביעות כי הבנתם שגוף אחר, אתה אמרת את זה בעצמך קודם לכן, לוקח על עצמו את כאב הראש הזה והוא ממשיך מכאן,
העד , מר כהן : כן, כבודו.
כב' הש' הדר : ואולי גם משלם פיצוי. אבל עכשיו פתאום אמרת לא, שזה לא נכון.
העד , מר כהן : לא, אני אומר,
כב' הש' הדר : אז אולי לא הבנת את השאלה. אז אני נותן לך הזדמנות נוספת.
העד , מר כהן : אז בוא תשאל את השאלה שוב פעם.
כב' הש' הדר : אז אני אומר לך מה השאלה. הוא אמר, בעצם זו פעם שניה שהוא שואל את אותה שאלה. האם זה נכון שאתם החלטתם להפסיק את התביעות כי גוף אחר נכנס לתמונה שהוא , אם יהיה צורך, ישלם את הכסף עבור הפינוי?
העד , מר כהן : שאם יהיה צורך, לדעתי, לשיטתנו לא היה צורך. אבל הצורך הגיע בגלל ההפקעה ושינוי הבעלות והעניין שהעירייה טענה שההליך שלהם הוא יותר מהיר, ההפקעה שלה יותר מהירה.
כב' הש' הדר : תודה . שאלה הבאה.
עו"ד שמעון : תודה. ועכשיו אני שואל אותך, הרי בתיק, בשני התיקים של אסתר עובדיה המנוחה ושל עובדיה עובדיה, בשני התיקים הטענה שלכם לפלישה וגם הרצון שלכם או האיום שלכם להגשת תביעה לדמי שימוש ראויים ל-7 שנים אחורה, התקבלה על ידי בית המשפט השלום, אתה מאשר את זה?
העד , מר כהן : אני חושב שכן, התקבל פסק דין לפינוי. זה כן.
עו"ד שמעון : מצוין.
כב' הש' הדר : רגע. היה גם, היתה גם תביעה לדמי שימוש ראויים?
העד , מר כהן : אני לא,
עו"ד שמעון : היה איום.
כב' הש' הדר : רגע, נכבדי, אבל אתה לא עד עם כל הכבוד.
העד , מר כהן : לא היה איום, היה סעד, התקבל סעד.
כב' הש' הדר : אדוני, אדוני, אדוני, אתה יודע או לא יודע אם היתה תביעה לדמי שימוש ראויים?
העד , מר כהן : לא, אני לא יודע,
כב' הש' הדר : תודה.
העד , מר כהן : אני יודע שהיה פסק דין לפינוי.
כב' הש' הדר : תודה. אדוני, ספרתי, יש לך עוד 3 שאלות. 3 השאלות המרכזיות.
עו"ד שמעון : מאחר ופסק הדין לפינוי, התיק הגיע לידיי כמייצג , אני לא ייצגתי בהליך בשלום הראשון. ואני הגשתי ערעור בשם שני התיקים של עובדיה ובערעור החזירו את התיק לבית המשפט השלום אל כבוד השופטת צבן שהיא כבר בבית המשפט המחוזי וגם בפסק הדין השני שלה היא קיבלה את עמדת מנהל מקרקעי ישראל וחייבה פינוי וגם הוצאות.
עו"ד אללוף : מה השאלה?
העד , מר כהן : מה השאלה?
עו"ד שמעון : שניה. האם אתה מאשר את זה?
כב' הש' הדר : רגע, לא הבנתי, הוצאות לטובת מי?
עו"ד שמעון : לטובת המנהל.
כב' הש' הדר : אתה יודע אם גם קיבלתם גם פיצוי וגם הוצאות?
העד , מר כהן : אני לא זוכר כבודו, אפשר לקרוא את פסק הדין, תיתן את פסק הדין נקרא אותו.
כב' הש' הדר : טוב. עוד שתי שאלות אחרונות.
עו"ד שמעון : מצוין. ואני אומר לך שלמרות שמנהל מקרקעי ישראל השיג פעמיים פסק דין חד משמעי שמקבל את כל הטענות שלו בשני התיקים של אסתר עובדיה ושל עובדיה עובדיה, למרות כל זאת מנהל מקרקעי ישראל נאנס בערעור השני שאני הגשתי , נאנס,
כב' הש' הדר : לא הבנתי, ערעור לעליון?
עו"ד שמעון : לא, זה,
כב' הש' הדר : פעם שניה אחרי שזה הגיע לכבוד השופטת צבן?
עו"ד שמעון : כן.
כב' הש' הדר : אוקי. עכשיו הבנתי.
עו"ד שמעון : בינתיים השופטת צבן עברה למחוזי אז זה בכלל,
כב' הש' הדר : עכשיו הבנתי. כן.
עו"ד שמעון : בכל אופן, בסופו של דבר המנהל שהחזיק שני פסקי דין שקיבלו את כל טענותיו העובדתיות והמשפטיות ואף החמירו יותר, למרות כל זאת מנהל מקרקעי ישראל הבין שהוא הלך רחוק מדי והוא שילם כסף רב לשני משפחות עובדיה. אתה יודע את זה? אתה מאשר את זה? אתה הרי הרסת את הבית שלהם לא מזמן.
העד , מר כהן : אני דאגתי לפינוי והריסה של הבית. אם נוהלו אחרי פסק הדין מגעים כאלה ואחרים לצורך קבלת פיצוי באיזה שהוא אופן ומה היו החלטות ומה עמד בסדר הגודל של השיקולים,
כב' הש' הדר : רגע, שניה,
העד , מר כהן : אני לא יודע כבודו.
כב' הש' הדר : כן, תודה. אבל שאלת הבהרה, כשאתה באת עם אנשי הוצאה לפועל אז היה הסכם איתם כתוצאה מזה שהם קיבלו כסף, שהם יקבלו את הכסף רק אחרי שהם יצאו וכשאתה באת עם הטרקטורים או אנשי העבודה לתפוס את החזקה כבר השטח היה ריק?
העד , מר כהן : כן, כבודו. כשאני הגעתי לשטח,
כב' הש' הדר : השטח היה ריק?
העד , מר כהן : אני אגיד השטח היה ריק, פנוי, לא שום סימן,
כב' הש' הדר : כלומר הם פינו לפני?
העד , מר כהן : הם פינו לפני.
כב' הש' הדר : עכשיו, אתה יודע אם הם פינו כנגד תשלום?
העד , מר כהן : פסק הדין היה ללא פיצוי כבודו. אם הם קיבלו אין לי מושג כבודו.
כב' הש' הדר : תודה. שאלה אחרונה. תודה.
עו"ד שמעון : ואני אומר לך שאו שאתה יודע משהו אחר או שאתה לא יודע בכלל, אבל אני ייצגתי בהליך הזה ואני הייתי שם גם במעמד ההריסה, גם במעמד הפינוי והיו שם אנשים אחרים מטעם המנהל. ובסופו של דבר למרות שהחזקתם בשני פסקי דין מעולים מבחינתכם, שילמתם הרבה מאוד כסף,
כב' הש' הדר : אבל הוא אמר ,
עו"ד שמעון : האמנתם שהתביעה לא צודקת,
כב' הש' הדר : נכבדי, אבל כבר שאלת את השאלה הזאת והוא ענה לך, לכאורה יכולתי להגיד עכשיו שהחקירה הסתיימה. לפנים משורת הדין תבחר שאלה אחרת שלא שאלת קודם. אם לא, נסיים. אם אין שאלה אחרת.
עו"ד שמעון : מר כהן, נניח שכמו שקרה בתיק של עובדיה, בשני תיקים של אסתר עובדיה ושל עובדיה עובדיה, שהגוף המפקיע עיריית ירושלים שינו את התוכנית והחליטו שהם מוותרים, הם לא רוצים להפקיע את שני הבתים האלה, ואז מנהל מקרקעי ישראל הודיע 'טוב, אם הם לא מפקיעים אז אנחנו רוצים פינוי'. האם אתה מעריך או אומר שאילו בתיק של יוסף שלום גם מאיזה שהיא סיבה תכנונית או אחרת, הוועדה המקומית או העירייה היתה אומרת 'טוב, על הבית הזה אני לא, אין לי עניין להפקיע אותו', הייתם חוזרים לתביעה המקורית שלכם ומבקשים את הפינוי כמו אצל עובדיה?
העד , מר כהן : לא הייתי מבטל את התביעה, הייתי ממשיך בהליך של התביעה והפינוי.
כב' הש' הדר : תודה רבה.
העד , מר כהן : וללא פיצוי כספי.
כב' הש' הדר : תודה רבה. כן. יש חקירה חוזרת עורכת הדין אללוף?
עו"ד אללוף : לא אדוני.
כב' הש' הדר : תודה רבה.
עו"ד הכהן : גם לי אין שאלות כבודו.
כב' הש' הדר : תודה. אני אתן החלטה בפתקית שנקבע את התיק לתזכורת פנימית לקבלת התמליל. לאחר קבלת התמליל אני אקבע מועדי הגשת סיכומים הן בתביעה והן בהודעה. תודה רבה לכם ובריאות לכל.
עו"ד שמעון : תודה.
עו"ד הכהן : תודה רבה.
עו"ד אללוף : תודה אדוני.

-ההקלטה הסתיימה-

ניתנה היום, כ"ג אדר תשפ"א, 07 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.