הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 37036-04-15

לפני כבוד השופט יאיר דלוגין

המבקשת:

ונונו דני בע"מ (הנתבעת)
ע"י ב"כ עו"ד פז רימר

נגד

המשיבים:
1. פרץ טיקטין (מומחה בית המשפט)

2. ש.י.כ. תשתיות מים בע"מ (ה תובעת)
ע"י ב"כ עו"ד עידן איידן

3. יוסף פניני (צד ג')
ע"י עו"ד חן בראון

החלטה

לפני בקשה לפסילת חוות דעתו של המשיב 1, מומחה משמונה על ידי בית המשפט בתיק זה למתן חוות דעת ביחס לתמחור של פרט אינסטלציה שהותקן על ידי המשיבה 2 לבקשת המבקשת.

מדובר בתביעה של התובעת (המשיבה 2) נגד הנתבעת (המבקשת) עבור יתרת חוב בסך של 1,116,850 ₪ , בגין עבודות אינסטלציה שעיקרן ביצוע של כ-65 מערכות מדידה חלקיות או הכנות, כפי שהנתבעת מכנה אותן . ה נתבעת הגישה הודעת צד ג' כנגד המתכנן מטעמה, המשיב 3, מר יוסי פניני (וגם כנגד גורם אחר אשר התביעה כנגדו נמחקה ללא צו להוצאות).

כחצי שנה לאחר מכן, הנתבעת גם הגישה תביעה משלה כנגד התובעת, בסך של 107,504 ₪ , בגין תשלומים ביתר שנאלצה לשלם לקבלן אחר עבור עבודות אחרות ונוספות שהתובעת הייתה צריכה לבצע ולא ביצעה וכן עבור פיצוי מוסכם עבור הפרת ההסכם באי ביצוע העבודות הנ"ל.

בהתאם להחלטה שניתנה על ידי בזמנו, החלטתי, מנימוקים שניתנו באותה החלטה, כי תחילה יוגשו תצהירי עדות ביחס לתביעת התובעת בלבד.

כמשתקף מכתבי הטענות ומתצהירי העדות, ביחס לאותן מערכות מדידה חלקיות/הכנות, התובעת טענה לתמחור של 9,543 ₪ לפני מע"מ ואילו הנתבעת טענה לסכום של 1,800 ₪ לכל היותר, לאחר הפחתת תיקונים והוצאות אשר נאלצה הנתבעת לבצע. לפי חוות דעת מומחה הנתבעת, שהוגשה יחד עם תצהירי העדות מטעמה, העלות עבור אותן ההכנות עומדת על כ-6,563 ₪ עד 6,935 ₪.

בסמוך לאחר קדם המשפט שהתקיים לאחר שהוגשו תצהירי העדות וחוות הדעת מטעם הנתבעת, מיניתי את המשיב 1 כמומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת באחת השאלות שבמחלוקת בין הצדדים והיא - מה הסכום הראוי לתמחור העבודה נושא התביעה, שהתובעת מגדירה כ-65 "מערכות מדידה חלקיות" ואילו הנתבעת מגדירה, כ"הכנות" בלבד.

מומחה בית המשפט אישר את המינוי ואף ציין כי אין לו ניגוד אינטרסים עם הצדדים. חוות הדעת מטעמו הוגשה ביום 14.9.17 ולפיה, נקבע, בין היתר, כי עלות ההכנות הנה בסך של 7,492 ₪ (לפי 14,984 ₪ לזוג הכנות, כמפורט בחוות הדעת).

בסמוך לאחר מתן חוות הדעת ובתגובה לשאלתי, שני הצדדים הודיעו כי בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה. הנתבעת גם הודיע כי בכוונתה לחקור את המומחה על חוות דעתו. מספר שבועות לאחר שקבעתי קדם משפט נוסף לחודש ינואר 2018 , הגישה הנתבעת, ביום 18.10.17, את בקשתה דנא לפסילת חוות דעת המומחה ולמינוי מומחה חלופי.

בקשת הפסילה מושתתת על הטענות הבאות: העובדה שהמומחה הצהיר כי אין ניגוד אינטרסים בינו ולבין הצדדים, בעוד הסתבר ל נתבעת כי באת כוח צד ג' ייצגה בעבר בתיק אחר חברה ששייכת למומחה; כי המומחה ניהל שיחה טלפונית עם נציג התובעת, בעקבותיה קיבל המומחה מסמכים שהכין אותו נציג ואשר לא גולו קודם לכן וזאת ללא נוכחות או ידיעת הנתבעת; כי המומחה נפגש עם מר פניני, שהוא נתבע בהודעת צד ג' בתיק דנא, ללא נוכחות הנתבעת או ידיעתה ושוחח עמו בדבר אותו מסמך שקיבל מהתובעת; כי המומחה חרג בחוות הדעת מהמנדט שניתן לו , עת הוסיף לחוות דעתו הערה, שהוא עצמו הגדיר "הערה על בסיס אחוות מתכננים", שלפיה לא ברור לו מדוע הוגשה התביעה כנגד צד ג'.

לאחר שהוריתי על קבלת תגובות הצדדים ותגובת המומחה, השיב המומחה לבקשה בטענות הבאות: כי אין לו כל היכרות עם מי מהצדדים ועל כן הצהרתו הייתה נכונה; כי עו"ד בר און אכן ייצגה את החברה שלו בהליך אחר, אולם מדובר היה במינוי שנעשה על ידי חברת הביטוח של המומחה אשר ביטחה אותו באחריות מקצועית ומבלי שדעתו נשאלה על זהות המייצג, חלקו בתביעה היה שולי והתביעה הסתיימה בגישור תוך דחיית תביעה הסרק שהוגשה כנגד החברה שלו, אולם ללא צו להוצאות וזאת למורת רוחו, הגם שנתן הסכמתו לכך וכי מכל מקום היו לו כשתיים עד שלש פגישות עם עו"ד בר און שלא הותירו שום "חותם"; כי הוא ביקש מנציג התובעת להכין סקיצה של רשימת ציוד שכבר הופיעה בכתבי הטענות ואף העביר את הסקיצה לתגובת הנתבעת , אשר לא הגיבה עליה וכי הנתבעת עודנה יכולה לשאול שאלות הבהרה או להגיש פרט חלופי ו הדבר יקבל התייחסות בכובד ראש; עוד טען המומחה כי אמירתו בקשר לתמיהה על הגשת הודעת צד ג' כנגד מר פניני שלפי טענתו של בא כוח הנתבעת מהווה אמירה אומללה, הנה בגדר שליחות, שכן הוא כמתכנן ותיק, חוטף לעיתים תביעות לא מוצדקות ונראה לו כי הדבר הפך לספורט לאומי.

התובעת טוענת כנגד הבקשה כי היא לוקה בשיהוי, כי פסילת מומחה לאחר שכבר נתן חוות דעתו יכול ויעשה רק במקרים נדירים וכשפעל בחוסר תם לב, ולא זה המקרה. לגבי הייצוג על ידי עו"ד בר און נאמר כי תגובת המומחה יותר ממניחה את הדעת וכי היכרות של המומחה עמה אינו דומה להיכרות של המומחה עם בעל דין.

עו"ד בר און בשמה ובשם צד ג' טוענת כי לא ידעה על הפגישה של מר פניני עם המומחה ולו הייתה מודעת לכך, הייתה מוסרת לו שהדבר אינו תקין . עם זאת, נטען כי לא הוכח חשש ממשי למשוא פנים , שעה שאין כל היכרות בין מר פניני למומחה וגם הסקיצה שהתבקשה, אינה אלא תרגום של מסמך שכבר נמצא בתיק, כאשר הסקיצה אף נשלחה אל הנתבעת אשר לא הגיבה עליה. לגבי הודעת המומחה על העדר ניגוד אינטרסים עם הצדדים, נאמר כי הדבר מהווה בגדר הצהרה נכונה באופן מוחלט. לגבי האמירה "אחוות מתכננים", נאמר כי אין לה רלוונטיות למנדט שקיבל המומחה. לגבי ייצוג מר פניני על ידה, נאמר כי היא מייצגת בתיקים רבים של רשלנות מקצועית במינוי של חברות הביטוח ולא זכרה את ייצוג המומחה ולו הייתה זוכרת זאת, בוודאות הייתה מעלה את העניין, כפי שעשתה במקרים אחרים. כן נטען כי התיק הסתיים בפשרה כפי שטען המומחה עצמו. כן נטען כי גם במקרה של קשר מקצועי בין מומחה בית משפט למומחה אחד הצדדים, הדבר אינו מקים חשש ממשי למשוא פנים.

בתשובת הנתבעת לטענות המומחה, היא טוענת , בין היתר, כי תגובתו רק מאמתת את כל הנטען ומחזקת את בקשתה. ביחס לתגובת התובעים נטען, בין היתר, כי לא חל כל שיהוי בהגשת הבקשה. ביחס לתגובת עו"ד בר און, נטען , בין היתר, כי גם היא מחזקת את הבקשה. כן נטען, בין היתר, כי נמצאה סתירה בין טענת המומחה שלפיה שוחח עם מר פניני על הפרט שהועבר ואילו מר פניני טען כי אין לו מושג איזה פרט העבירה התובעת למומחה.

דיון
לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר שלפניי, נחה דעתי כי יש לקבל את הבקשה לפסילת חוות דעתו של המומחה ולביטול מינויו.

כפי שנאמר בבש"א נצרת 4853/03 צ'מפיון מוטורס ישראל בע"מ נ' חמיס סאם – פורסם בנבו וצוטט בבקשת הנתבעת– "על מומחה בית המשפט לפעול במקצועיות ובהגינות. מעמדו של המומחה דומה בעניין זה, למעמדו של בורר או שופט. הוא אינו יכול להיות קשור ביחסים אישיים או עסקיים עם מי מהצדדים, וחלים עליו כללי הצדק הטבעי בגדרם עליו להימנע מכל פעולה או אמירה שיש בה כדי לפגוע במראית פני הצדק או כדי לעורר את הרושם של משוא פנים. על המומחה לאפשר לכל צד להציג בפניו את החומר הרלוונטי, אל לו לשוחח עם מי מהצדדים ללא ידיעת הצד השני, עליו לנהוג באיפוק ובריסו, להימנע מהערות מיותרות, ולא ליצור את הרושם כי הוא כבר " נעול" על מסקנה מסוימת".

אין מחלוקת כי המומחה לא ציין את דבר ייצוגו על ידי עו"ד בר און בעבר , נפגש ביחידות עם צד ג', שוחח טלפונית עם נציג התובעת והתייחס בחוות דעתו לעצם הגשת הודעת צד ג', דבר שלא הוסמך לעשות ועוד תוך הטחת ביקורת כלפי הנתבעת על עצם הגשת התביעה כנגד צד ג' ואם לא די בכך, תוך אמירות שמעלות חשש לאמפתיה מיוחדת כלפי צד ג' וזאת בשל אותה מכנה משותף ביניהם, אשר כונה על ידי המומחה בחוות דעתו "אחוות מתכננים" וכן בשל הניסיון האישי של המומחה עצמו, בתביעות סרק שהוגשו כנגדו בעבר.

אני סבור כי די באמירות המומחה בחוות דעתו על הודעת צד ג' בצירוף הרקע לדברים אלה, אותה אחוות מתכננים והניסיון אישי של המומחה בתביעות שהוגשו כנגדו, ווודאי כאשר מצרפים לכך את הפגישה עם מר פניני בלבד, כדי להוביל למסקנה כי ישנו חשש ממשי למשוא פנים. הסתירה בין גרסת המומחה ולבין גרסת מר פניני לגבי תוכן השיחה, כאשר המומחה טוען כן כי שוחח עם מר פניני על הפרט שהועבר אליו ואילו מר פניני טען כי אין לו מושג איזה פרט העבירה התובעת למומחה, רק מחזקת מסקנה זו.

ודאי שיש מקום לפסילת חוות הדעת והמומחה כאשר מצטרפות לנ"ל המחדלים הנוספים של שיחה עם התובע ואי גילוי מראש של הייצוג על ידי ע"ד בר און, גם אם שני עניינים אלה יחד ו/או לחוד, אולי לא היו מצדיקים, לכשעצמם, את פסילת המומחה.

אני מוכן לצאת מתוך הנחה שהשיחה עם התובע לקבלת הסקיצה נעשתה בתם לב ומתוך מחשבה שאין צורך להטריח את הצדדים לפגישה עבור כך, כפי שטען המומחה, אולם ניתן היה וצריך היה לפנות בכתב בעניין זה עם העתק לצדדים האחרים ולהימנע מיצירת ערוץ תקשורת אסור עם אחד הצדדים בלבד.

המומחה לא ציין בתגובתו האם זכר את דבר הייצוג על ידי עו"ד בר און, כך שיש לצאת מתוך נקודת מוצא כי זכר עניין זה. גם כאן אני מוכן להניח כי אי הגילוי נבע מטעות ולא מתוך ניסיון מכוון להסתיר את הדבר.

עם זאת, כאמור, המשקל המצטבר של חלק מהמחדלים שהזכרתי בסעיף 16 לעיל , וודאי כל המחדלים יחד שתוארו לעיל, לא מאפשרים הותרת חוות הדעת והמינוי על כנם , גם מבחינת מראית פני הצדק וזאת נוכח הכינוי "אחוות מתכננים", אשר בנסיבות, הנו צורם ביותר . גם העובדה שלאחר הגשת הבקשה, המשיך המומחה בדרכו וכינה את הערתו כ"שליחות", צורמת מאוד ולא מתאימה לחלוטין להתנהלות של מומחה מטעם בית המשפט. המומחה אמנם ציין באותה נשימה את הדברים הבאים - "לעניין "אחוות מתכננים" אני מודה שקצת נסחפתי.." ובכך יש מידה מסוימת של לקיחת אחריות, אולם בנסיבות, לא די בכך כדי למנוע את פסילת חוות דעתו.

זאת ועוד, המחדלים שבקיום שיחה עם התובע ופגישה עם מר פניני, ללא ידיעת או נוכחות הנתבעת, מקבלים משנה תוקף, על רק העובדה שלא נערכה כל שיחה או כל פגישה עם הנתבעת. במובן זה, כל אחד משני הצדדים האחרים קיבל הזדמנות לשוחח עם המומחה, למעט הנתבעת. לדידי, היה מקום כי המומחה יבצע פגישה עם כל הצדדים יחד לאחר הביקור שערך בשטח, כדי לשמוע מכל אחד מהם הבהרות והערות וזאת מעבר לחומר הכתוב שהועבר למומחה. כך גם היו נמנעים חלק מהמחדלים.

לפיכך, בנסיבות שנוצרו והגם שמדובר בבקשה לפסילת חוות דעת לאחר שכבר ניתנה ואשר יש לנהוג לגביה בזהירות יתרה, כדי למנוע פסילה של חוות דעת אך בשל תוכנה (ותוכנה של חוות הדעת במקרה דנא אכן פועל לכאורה נגד הנתבעת), ישנה הצדקה מלאה לקבל את הבקשה ולהורות על פסילת חוות הדעת מהטעמים שפירטתי .

טענת התובעת שלפיה חל שיהוי בהגשת הבקשה דינה להידחות. הבקשה הוגשה זמן קצר יחסית לאחר חוות הדעת ניתנה והדעת נותנת, כפי שכבר נטען , כי הבדיקות שערכה הנתבעת ארכו זמן מה.

אשר על כן, חוות הדעת מבוטלת בזה, כמו גם המינוי של המומחה. תינתן החלטה נפרדת למינוי מומחה חדש. תז"פ ליום 22.12.17 לצורך כך.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תשע"ח, 13 דצמבר 2017, בלשכתי.