הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 36902-07-17

לפני כבוד השופט בכיר אהוד שוורץ

התובעת:
נציגות הבית המשותף של הבניין ברחוב פינס 18 ת"א

נגד

הנתבעות:

  1. גמקו השקעות בע"מ- שולחת הודעת צד ג' לנת' 2
  2. ח. מיתר לבנין בע"מ- שולחת הודעת צד ג'

נגד

צד ג'

  1. גמקו השקעות בע"מ חברות 513661249
  2. אופק חברה להנדסה ובניה בע"מ
  3. צבי קורנפלד
  4. אלישע רובין אדריכלים בע"מ
  5. אלישע רובין
  6. נ.ע. אינסטלציה ובניה ופיתוח בע"מ
  7. פרת תעשיות אנרגיה בע"מ

החלטה

1. בהמשך לדיון והחלטה מיום 16.6.19, הריני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את מר יקי נחמן, מהנדס, מרח' טשרניחובסקי 24 כפר סבא, טל' 09- 7442019 , נייד 052-XXXX387.
 
2. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים
    קיימת מניעה מצידו מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
    אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.
 
3. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

המומחה יבקר במקום בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובעת (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים במקום. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר במקום בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים במקום בעת ביקורו.
 
4. שכר טרחת המומחה יעמוד על 14,000 ₪ צירוף מע"מ.
הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים, ולצורך כך ישלם כל צד למומחה בית המשפט סך של 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
 
 5. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מיום ביקורו בנכס, תוך מתן התייחסות לטענות הצדדים, האחד כלפי משנהו.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

6. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה , ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת , יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט . ולמיצוי פגישת מהו"ת / גישור.
  
המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ט, 17 יוני 2019, בהעדר הצדדים.