הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 36499-05-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעים:

  1. חגית סבן
  2. אליהו סבן

נגד

הנתבעים והמודיעה לצד ה שלישי:
1.נציגות הבית המשותף רחוב בראלי 16 תל אביב
2. מוטולה ניהול ואחזקת מבנים ובתים משותפים ע.מ 062645414 (נמחקה בפסק דין מיום 29.3.2018)
3. כלל חברה לביטוח בע"מ
4. אלון גרגו
5. יעל מן גרגו

נגד

הצד השלישי:
מנורה חברה לביטוח בע"מ
בשם התובעים:
עו"ד עידן אדרי
בשם הנתבעים 3-1:
עו"ד אלכס ג'ריס
בשם הנתבעים 5-4:
עו"ד נועם יהל
בשם הצד השלישי:
עו"ד שילה איל

פסק דין (נתבעים 5-4)

1. לאחר שעיינתי בבקשתם של הנתבעים 5-4 ומשהתובעים הביעו את הסכמתם, התובענה נגד הנתבעים 5-4 – נדחית.

2. בבקשתם זו עתרו הנתבעים 5-4 לחייב את התובעים בהוצאותיהם ובשכר טרחת עורך דינם, בגין ניהול ההליך עד לעת הזו, בסך הקרוב ל-34 אלף ש"ח. סכום זה מרוכב רוב רובו משכר הטרחה של בא כוחם. לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים סבורני כי דינה של הבקשה להתקבל אך בחלקה ואבאר להלן.

3. תקנה 511(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מקנה למותב היושב בדין שיקול דעת אם להשית הוצאות ולחייב בשכר טרחתו של עורך דינו של הצד שכנגד. היינו, המחוקק הכיר בכך שלא כל מקרה יצדיק חיוב בהוצאות ובשכר טרחה. ההלכה עמדה על כך שחיוב בהוצאות איננו חיוב עונשי או נזיקי, אלא זהו חיוב שבדין, המושת על פי שיקול דעת של בית המשפט (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלות) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612 (2005)). ההלכה, בעניין זה , ציוותה כך, "בתיתו צו להוצאות ובקביעת שיעורן יתחשב בית המשפט או הרשם, בין השאר, בשווי הסעד השנוי במחלוקת בין בעלי הדין ובשווי הסעד שנפסק בתום הדיון, ויהא רשאי להתחשב גם בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון". (ע"א 9535/04 סיעת "ביאליק 10" נ' סיעת "יש עתיד לביאליק", פ"ד ס(1) 391, 395 (2005)). באשר לשיקולים שיש לשקול, הפסיקה התוותה רשימה לא סגורה של שיקולים. על שיקולים אלו נמנים , בין היתר, שיעורו של הסעד המבוקש, היקף העבודה שנדרשה לצדדים והאופן, שבו הם פעלו בניהול-התובענה ( שם). באשר לשכר הטרחה של עורכי הדין נפסק כי "על דרך הכלל הן אפוא הוצאות 'ריאליות'. עם זאת הוצאות אלו צריכות להיות סבירות" (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית , פ"ד ס(1) 600, 616 (2005)).

4. בענייננו, לא נעלמה מעיני טרחתם של הנתבעים 5-4 עת שנדרשו להתגונן בתובענה ולרבות ההידרשות לשאת בשכר טרחתו של מומחה מטעם המשפט ולהתייצב לדיון בקדם משפט שהתקיים. מאידך, איני יכול להתעלם מהסכמתם של התובעים לדחייתה של התובענה בשלב מקדמי להליך, בטרם הוגשו עדויות ראשיות ומכך שסכומה של התובענה העומד על הסך של 260 אלף ש"ח, שאמנם איני מקל ראש בו, אך אינו סכום בלתי סביר הדורש העמדתה של הגנה יקרה במיוחד .

מכל אלה, הריני קובע כי התובעים יישאו בסך של 1,500 ש"ח בגין הוצאותיהם של הנתבעים 5-4 וכן בסך כולל של 3,000 ש"ח לשכר טרחתו של עורך דינם. בכך סבורני, מתקיים האיזון הנדרש בין סכומה של התובענה, השלב המקדמי בו התובענה נדחתה וההוצאות הריאליות אליהן אלה נדרשו בניהולו של ההליך. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מיום שיקבלו לידיהם את ההחלטה. איחור יוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד למועד התשלום בפועל.

5. התובענה תמשיך להתברר בעניינם של יתר הנתבעים והצדדים יגישו תצהירים של עדות ראשית. התובעים, אם רצונם בכך, יגיש תצהירים של עדות ראשית; כל חוות-דעת של מומחה שברצונו להגיש, ערוכה כדין; וכל בקשה להזמנתו של עד בידיו של בית-המשפט – מנומקת, לרבות הסיבה לאי-הגשתו של תצהיר של עדות ראשית, נתמכת בתצהיר ובה גם הערכה של תמצית-העדות ובקשה לענין סוג-החקירה (ראשית או נגדית), עד ליום 19.4.2020. הנתבעים, אם רצונם בכך, יעשה כן לא יאוחר מיום 16.6.2020. לתצהירים ולחוות-הדעת תצורפנה כל הראיות החפציות, שמבקש בעל-הדין כי יהיו חלק מחומר-ראיותיו בתיק זה, ושניתן להגישן באמצעותו של המצהיר או המומחה, לפי הענין. לא תצורף ראיה כזו לתצהיר או לחוות-הדעת – לא יורשה צירופה אל התיק בשלב מאוחר יותר אלא מטעמים מיוחדים.

דיון בקדם משפט יתקיים לפניי ביום 29.6.2020 בשעה 12:30.

ניתן היום, כ"ה בשבט התש"ף, 20 בפברואר 2020, שלא במעמד-הצדדים.