הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 35265-12-17

מספר בקשה: 16
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשים:

  1. אתי הוכמן
  2. מיכאל הוכמן

נגד

המשיבה:
שלווה אסייג

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להגשת כתב תביעה שכנגד. הבקשה הוגשה שכן כתב הגנה מתוקן מטעם המבקשים הוגש לבית המשפט ביום 10/10/2018 ולכן המועד להגשת כתב תביעה שכנגד חלף. במסגרת כתב ההגנה המתוקן טענו המבקשים כי יש להורות על עיכוב ההליכים בתיק זה והעברתו להליך בוררות בשל קיומה של תניית בוררות בשטרי בוררות שנחתמו על ידי הצדדים.

בדיון שהתקיים ביום 5/11/2018 נדחתה טענת המבקשים בנוגע לתניית הבוררות ועיכוב ההליכים וניתנו הוראות לצדדים למיצוי שלב ההליכים המקדמיים והגשת תצהירים. ביום 5/12/2018 הוגשה על ידי המבקשים בר"ע לבית המשפט המחוזי על ההחלטה מיום 5/11/18 בגדרה נדחתה הבקשה לעיכוב ההליכים, אך בפסק דין שניתן ביום 20/1/19 נדחה ערעור המבקשים על ידי כב' השופטת אביגיל כהן.

ביום 5/3/19 הוגשה על ידי המבקשים בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענות שונות אולם גם בקשה זו נדחתה בהחלטתי מיום 3/4/19.

מס' ימים לאחר מכן ביום 10/4/19 הוגשה הבקשה שלפניי להארכת המועד להגשת כתב תביעה שכנגד. המבקשים טוענים כי נוכח עמדתם כי לא היה מקום לבירור התביעה כלל לא פעלו להגשת כתב תביעה שכנגד במועד מוקדם יותר .זאת משום שקבלת טענותיהם הייתה מביאה לסילוק התביעה על הסף וסיום ההליך .מכאן, שלא היה טעם בבירור התביעה שכנגד. עוד נטען כי שיקולי יעילות דיו נית מטים את הכף לעבר קבלת הבקשה ובירור שתי התביעות במאוחד נוכח הזיקה ביניהן.

המשיבה טוענת מנגד לאיחור ניכר בהגשת הבקשה להארכת מועד שכן כתב הגנה הוגש על ידי המבקשים כבר ביום 5/2/18 ולכן מדובר באיחור של למעלה משנה בין המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 לבין המועד שבו הוגשה בפועל הבקשה להארכת המועד. כן נטען כי כל מהלכיהם של המבקשים נועדו להביא לעיכוב בבירור התביעה ולסרבול ההליך.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ובשים לב לשלב שבו מצוי ההליך (בשלב ההליכים המקדמיים וטרם הגשת ראיות הצדדים) אני מקבלת את הבקשה ומאשרת ארכה להגשת כתב תביעה שכנגד.

מעיון בכתב התביעה שכנגד עולה כי קיימת זהות בצדדים להליך וכן עסקינן בתשתית עובדתית דומה בין התביעות .מכאן, שמשיקולי יעילות דיונית ומניעת הכרעות סותרות יש להעדיף מתן ארכה להגשת תביעה שכנגד ובירורה יחד עם התביעה שהגישה המשיבה על פני דחיית הבקשה והגשת תביעה עצמאית ונפרדת שתתברר בפני מותב אחר או לחילופין כך בסופו של יום, הדיון בה ,יאוחד עם התביעה שבפניי.

אמנם המבקשים לא הודיעו קודם להגשת הבקשה דנן על כוונתם להגיש תביעה שכנגד אך נוכח השתלשלות העניינים אני מקבלת את טענתם כי סברו שאין טעם להגשת תביעה שכנגד בטרם תוכרענה טענותיהם בעניין סילוק התביעה על הסף. ייתכן והיה מקום להודיע מראש על כוונה להגיש תביעה שכנגד בשל אינטרס ההסתמכות של הצד שכנגד אך לא מצאתי כי יש בכך טעם המצדיק דחיית הבקשה למתן ארכה להגשת כתב התביעה שכנגד בשקלול הטעמים האחרים המצדיקים מתן ארכה להגשתו.

לסיכום ניתנת ארכה להגשת כתב תביעה שכנגד. המבקשים ימציאו עותק מכתב התביעה שכנגד לתיק בית המשפט תוך 7 ימים ויסדירו את תשלום האגרה כנדרש. כתב הגנה שכנגד וכתב תשובה שכנגד יוגשו על פי המועדים הקבועים בתקנות.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ט, 28 מאי 2019, בהעדר הצדדים.