הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 35097-02-17

לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

התובעת:
אורלי סלטי

נגד

הנתבעת:
טי.אס.סי. אחזקות בע"מ

החלטה

הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה ושמאות המקרקעין מר יצחק חייט, מרחוב ברל כצנלסון 20/10, כפר סבא, בטלפון: 09-XXXX975, פקס: 09-XXXX860.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצ דו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. אי הגשת הודעה תיחשב כהסכמה לקבלת המינוי.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, וכן כל מסמך נוסף על פי הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטה.
המומחה יקיים ביקור בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בהתאם לטענות הצדדים, יתייחס לממצאים שהתגלו בדירה, עלויות התיקון, אפשרות למגורים בדירה בזמן ביצוע התיקונים הנדרשים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו בנכס.
הצדדים יישאו בשכרו של המומחה בחלקים שווים - המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
שכר המומחה כולל עד 10 שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה), לכל צד.
המומחה ימציא ככל שניתן חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בדירה, בשני העתקים. עותק אחד שאינו כרוך לצורך סריקה לתיק האלקטרוני, ועותק נוסף כרוך, הנושא תמונות צבעוניות.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, בכל הנחוץ למתן חוות הדעת.

קובעת את התיק לתזכורת פנימית ליום 15/6/18, לבחינת הגשת חוות הדעת לתיק.

ניתנה היום, ד' ניסן תשע"ח, 20 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.