הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32538-06-16

מספר בקשה: 39
לפני כבוד השופט רונן אילן

המבקשים:

  1. יורם מאירי
  2. אליהו זגורי

נגד

המשיבים:

דויד חננאל (התובע)
מיה תורג'מן (נתבעת 1)
עינבל אור גרינפלד (נתבעת 2)
אור סיטי נדל"ן מקבוצת ענבל אור בע"מ (נתבעת 3)

החלטה

לפניי בקשה של צד ג', מי שאיננו צד לתיק זה, לעיין במסמכים המופיעים בתיק.
בתיק זה התבררה תביעת המשיב 1 (התובע) לפיצוי, כאשר ברקע התביעה עסקה להשתתפות בפרויקט בנייה אשר בוטלה, ומקדמה שלפי הנטען לא הושבה למשיב 1.
לטענת המבקשים, בהיותם נושים של המשיב 1 (התובע) המתקשים להיפרע ממנו, עשוי העיון בתיק לאפשר להם לאתר נכסים של המשיב 1.
בהחלטה מיום 20/6/21, הועברה הבקשה לתגובת בעלי הדין.
המועד שהוקצב בהחלטה מיום 20/6/21 לקבלת תגובת בעלי הדין חלף והמשיבות 2 - 4 לא הגישו כל תגובה מטעמן.
המשיב 1 הודיע על התנגדותו לבקשה. לטענת המשיב 1, למבקשים אין כל זיקה לתיק ובתיק אף מצוי חומר רפואי של המשיב 1, בו אין הם זכאים לעיין.
תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003, מסדירה את אופן מימוש הזכות העקרונית הקיימת לכל אדם לעיין בתיק בית המשפט, גם אם אינו בעל דין.
זכות זו נגזרת מעקרון פומביות הדיון, אחד מעקרונות היסוד בשיטתנו המשפטית המעוגן בסעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה, ובסעיף 68 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
השאלה הראשונה, בבחינת בקשה לעיון, הינה אם קיים איסור בדין לעיון בחומר המבוקש. איסור שכזה לא קיים בתיק זה ואין כל טענה מבוססת לקיומו. נקודת המוצא היא לפיכך, שיש לאפשר את העיון.
לפי התקנות, נדרש מבקש העיון לנמק את הסיבה לבקשתו, ברם דרישה זו נועדה לאפשר לבית המשפט, במקרים שהדבר נדרש, לבצע איזון ראוי בין זכות העיון ובין הפגיעה העלולה להיגרם לבעלי הדין, או לצד שלישי בעקבות העיון.
בענייננו, טענת המבקשים לעניין שיש להם בהתנהלות המשיב 1 ונוכח הקושי להיפרע ממנו (בין אם נכונה הטענה ובין אם לאו) מספיקה כדי לבסס את הבקשה .
מנגד, טענת המשיב 1 לפגיעה אפשרית בזכותו לחיסיון על מסמכים רפואיים נטענה בלשון כוללנית ובלי כל ניסיון להסביר היכן יש בתיק זה כאלו מסמכים, ומדוע אותם מסמכים, ככל שיש כאלו, הינם כאלו שהעיון בהם יפגע בחיסיון הרפואי שיש לו. וכאמור, בסך הכל זו תביעה כספית להשבה ופיצוי על עסקה שלא צלחה כך שלא ברור מה סודי או חסוי יש בבירור התביעה.
לפיכך, בהיעדר טעם של ממש מצד המשיב 1 ובהיעדר התייחסות מצד יתר המשיבים, אני נעתר לבקשה ומתיר למבקשים לעיין בתיק – כמבוקש.
המזכירות תאפשר את העיון לב"כ המבקשים.
ניתנה היום, כ"ח תמוז תשפ"א, 08 יולי 2021, בהעדר הצדדים.