הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32462-06-18

מספר בקשה: 13
לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע
פלוני (נ.ק)
ע"י ב"כ עו"ד אורון-וייסבורד

נגד

הנתבעים

צד שלישי

  1. עבודי עבודי
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אלסטר

אדיר קרסו

החלטה

לפניי בקשתו של התובע לפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואיות ולמנות מומחים מטעם בית המשפט בתחומי האורתופדיה, נוירולוגיה, ראומטולוגיה, פסיכיאטריה ופלסטיקה.

1. בתאריך 3.6.13 ארעה תאונת דרכים בין אופנוע עליו רכב התובע לבין רכב בו נהג נתבע 1, המבוטח על ידי נתבעת 2. מאחר שלא היה לאופנוע ביטוח חובה, התביעה שלפניי מתנהלת לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

לטענת התובע הוא חסר אמצעים למימון חוות דעת רפואיות בתחומים לעיל , שרק באמצעותן יוכל להוכיח את נזקיו. לכן , הוא עותר למינוי מומחים על ידי בית המשפט שבשכרם יישאו הנתבעים, כמימון ביניים עד למתן פסק הדין.

הנתבעים מתנגדים לבקשה.

צד שלישי שהוא אחיו של התובע ובעל האופנוע, טרם הגיש כתב הגנה . אולם הוא הגיש תצהיר על אודות מצבו הכלכלי של אחיו -התובע ועל אודות מצבו הכלכלי שלו עצמו.

לאחר שעיינתי בתיק בית המשפט, דין הבקשה להתקבל בחלקה.

2. תקנה 127 ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקסד"א") קובעת כי אם בעל דין מבקש להעלות טענות שברפואה, עליו לצרף לכתב התביעה חוות דעת של מומחה, אולם בית המשפט רשאי לפטור אותו מהגשתה "מטעמים מיוחדים שיירשמו". בנוסף, תקנה 130 ל תקסד"א מסמיכה את בית המשפט למנות מומחה מטעמו בעניין שבמחלוקת בין בעלי הדין. ההלכה היא כי שילובן של שתי התקנות הללו מעניק לבית המשפט שיקול דעת לפטור תובע מלהגיש חוות דעת ולמנות מיוזמתו מומחה מטעמו , אף ללא חוות דעת מטעם התובע (רע"א 10251/02 כץ – חמים וטעים נ' דואני, פ"ד נז(1) 797, 799 (2003)). אך גם זאת נקבע - בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו זו במשורה ובמקרים חריגים בלבד (רע"א 6614/12 פלונית נ' בית חולים המשפחה הקדושה (2012) בפסקאות 8 ו – 10). התובע, עותר כאמור להפעלת סמכותו זו של בית המשפט.

3. "טעם מיוחד" להענקת הפטור יכול שיהא חיסרון כיס של תובע, כאשר יש קושי לאתר מומחה או מקום שבו קיים "קשר של שתיקה" בין המומחים בתחום הרלוונטי (רע"א 3046/18 פלוני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (2018), בפסקה 29; רע"א 8998/10 אלישע בע"מ נ' זובידאת (2011)).

4. לאחר שעיינתי בתצהירו של התובע ובמסמכים השונים שצורפו לו, שוכנעתי כי לתובע מצב כלכלי שאינו מאפשר לו לממן את הגשתן חוות הדעת הרפואיות בעניינו. התובע (בן 43), ולפי הצהרתו הוא מחוסר דיור ומתגורר בצריף ללא מים וחשמל. מזה שנים רבות אינו עובד, והוא מתקיים מהבטחת הכנסה בסכום של 1,350 ₪ אותה הוא מקבל לחשבון הבנק שלו מהמוסד לביטוח לאומי. לפי תדפיס חשבון הבנק של התובע, אין לו חסכונות או פיקדונות, ולפי הצהרתו אינו יכול להיעזר באביו המתקיים מקצבת שאירים מינימלית. אחיו של התובע הגיש תצהיר לפיו מצבו האישי והכלכלי דחוק, ואין ביכולתו לעזור לאחיו.

8. התובע אכן סובל מחיסרון כיס, אולם כדי שבקשתו תתקבל עליו להצביע על כך כי קיים יסוד לתביעתו ובפיו טענה הראויה להיטען, ושאין מדובר בתביעת סרק מופרכת (רע"א 1358/12 מרכז רפואי רבין בית החולים בילינסון נ' עזבון המנוח אייזנבך, ז"ל (2012) בפסקה 11). יש גם צורך ב'ראשית ראיה' או 'ראיה לכאורה' שהעניין שברפואה מבוסס, חרף היעדרה של חוות הדעת ( בר"ע (ב"ש) 511/06 אמויאל נ' פלונית (2006)).

9. וכך, אין מחלוקת כי ארעה תאונת דרכים. לטענת התובע בכתב התביעה המתוקן, בצומת שבו ארעה התאונה , בכיוון נסיעתו של נתבע 1, היה תמרור 'האט' אלא שנתבע 1 לא ציית לו ופגע בו. יש בפיו של התובע טענה הראויה להישמע, הגם שיהא עליו להוכיחה בהתאם לרף הקבוע בדין האזרחי.

10. התיעוד הרפואי שצורף לכתב התביעה המתוקן מצביע על כך כי קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, לאחר שהתובע נחבל בתאונה ברגלו (ראו מכתב שחרור מבית החולים מתאריך 9.6.13 ותיעוד רפואי שלאחריו). לא מצאתי ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הפלסטיקה. אשר ליתר התחומים (נוירולוגיה, פסיכיאטריה וראומטולוגיה): לכתב התביעה צורפו למעלה מ – 200 עמודים של תעוד רפואי, חלקם בכפילות. ככל שהתובע עומד על בקשתו, עליו להפנות לתיעוד רפואי של פסיכיאטר, נוירולוג וראומטולוג הקושרים בין אבחנה רפואית כלשהיא לבין התאונה. זאת יעשה תוך 15 ימים.

11. לאור כל האמור, ניתן לתובע פטור מהגשת חוות דעת רפואית. אולם בטרם ימונה מומחה מטעם בית המשפט, לנתבע זכות להגיש חוות דעת רפואית מטעמו (בר"ע (חי') 1775/07 ענבל נ' דאנס-בר / צוות בראבו (2007) בפסקה 12).

הנתבעים רשאים אפוא להגיש חוות דעת רפואית מטעמם בתחום האורתופדיה תוך 60 ימים.

תז"פ לתאריך 5.3.20.

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, ז' טבת תש"פ, 04 ינואר 2020, בהיעדר הצדדים.