הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32426-12-17

לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

התובעים:

  1. שולה אעידן
  2. אבנר אעידן
  3. אריאלה שלום
  4. יהודה שלום
  5. אביגיל זיוי
  6. ליאור זיוי
  7. מרינה אפשטיין
  8. אלכסנדר אפשטיין

נגד

הנתבעת:

צד ג':
חכשורי הום קלאב בע"מ

חלבי אמל ובניו איטום בע"מ

החלטה

הנני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את מר רמי חזז, מהנדס בנין, שכתובתו שער פלמר 1/525 חיפה (טלפון: 04-XXXX417), לבדיקת הטענות העולות מכתבי טענות של הצדדים בעניין ליקויי הבניה.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. אי הגשת הודעה תיחשב כהסכמה לקבלת המינוי.
המומחה יקבל מבאי כוח הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם ואת כל חוות הדעת שהוגשו מטעמם, וכן כל מסמך נוסף שיהיה דרוש לצורך עריכת חוות הדעת.
המומחה יקיים ביקור בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בהתאם לטענות הצדדים, יתייחס לממצאים שהתגלו בדירה או ברכוש המשותף כנטען בחוות הדעת, עלויות התיקון, אפשרות למגורים בדירה בזמן ביצוע התיקונים הנדרשים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו בנכס.
בשלב זה יישאו בשכרו של המומחה התובעים והנתבעת בחלקים שווים - המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
שכר המומחה כולל עד 6 שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה), לכל צד.
המומחה ימציא ככל שניתן חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בדירה, בשני העתקים. עותק אחד שאינו כרוך לצורך סריקה לתיק האלקטרוני, ועותק נוסף כרוך, הנושא תמונות צבעוניות.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, בכל הנחוץ למתן חוות הדעת.

קובעת את התיק לתזכורת פנימית ליום 30/7/19, לבחינת הגשת חוות הדעת לתיק.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ט, 28 מאי 2019, בהעדר הצדדים.