הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32290-01-20

לפני כבוד השופט אמיר צ'כנוביץ

התובעים:
פלוני

נגד

הנתבעים:
שירותי בריאות כללית מחוז דן

החלטה

1. נוכח העובדה כי ישנם חילוקי דעות בין המומחים השונים, שחוות דעתם הוגשו לביהמ"ש, החלטתי כי יש מקום למנות מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש על מנת להקל על ביהמ"ש להגיע למסקנה בדבר נכותה הרפואית של התובעת בכל הקשור לתיק זה.

2. אשר על כן, אני מחליט למנות את פרופ' ישראל ברודרמן כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום ה מחלות ריאה, אשר יבדוק את התובעת ויחווה דעתו בשאלת נכות ה של התובע ת ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת בנכות ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל?
ד. האם התובעת תיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים?
ה. המומחה יתייחס לקשר העדר גילוי המחלה בזמן לבין מצב התובע ת נכון להיום.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום, לרבות חוות דעת.
העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה, בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים באופן שווה.

5. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 30 ימים ממועד הבדיקה ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 ימים נוספים.

כל פניה למומחה בעניין מהותי תעשה בכתב בלבד והעתקיה ישלחו במקביל לצד שכנגד ויוגשו לביהמ"ש.

7. הצדדים יגישו תחשיבי נזק בהתייחס לחוות דעתו של המומחה הרפואי עפ"י הפירוט הבא:
ב"כ התובע ת: בתוך 30 יום מקבלת חוות דעת המומחה.
ב"כ הנתבעת: בתוך 30 יום מקבלת תחשיב התובע

8. הצעת בית המשפט לצרכי פשרה תישלח אל ב"כ הצדדים.

בא כוח התובעת ימציא החלטה זו למומחה.

תז"פ ליום 1.8.21.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשפ"א, 26 מאי 2021, בהעדר הצדדים.