הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 3225-10-18

מספר בקשה: 3
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשים:

  1. יורה פיליפ
  2. פיליפ שלמה

נגד

המשיבה:
קריגר ברגסון 5 בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה עתרו המבקשים להוספת שני סעדים נוספים: השבת של הפרשי הצמדה ששולמו למשיבה וכן מתן סעד הצהרתי לפיו המשיבה אינה רשאית לגבות הפרשי הצמדה נוספים מהמבקשים.

על פי האמור בבקשה ,חיוב המבקשים בהפרשי הצמדה החל לאחר הגשת התביעה .
מכאן התעורר הצורך בתיקון התביעה והוספת סעדים אלו.

אציין כי עניינה של התביעה בדרישה לפיצוי בגין איחור במסירה דירה שרכשו המבקשים מהמשיבה ושטרם נמסרה למבקשים נכון למועד הגשת הבקשה דנן.
המבקשים טוענים כי חיובם בהפרשי הצמדה נעשה בניגוד להסכם שנכרת בין הצדדים.

לטענת המשיבה בתשובה , נדרש התיקון בשל מחדל המבקשים שלא עתרו לסעד זה במסגרת כתב התביעה אף שידעו על החיוב.
כן נטען כי מדובר בהוספת עילה חדשה ועל פי הכלל בתי המשפט אינם מאשרים הוספת עילות חדשות במסגרת תיקון כתב תביעה בין היתר בשל העיכוב בבירור התביעה וסרבול ההליך.
בנוסף נטען כי אין בסיס להוספת סעד הצהרתי שכן המבקשים יכולים היו לתבוע סעד כספי שכן באפשרותם לחשב מהם הפרשי ההצמדה ולתבוע השבתם.
טענה נוספת היא חיוב המבקשים בהפרשי הצמדה אינו בבחינת "ענישה" שכן גם המשיבה עצמה נדרשת לשלם לספקים עבור עלויות חומרי הבניה בהתאם לעליית המדד והפרשיו.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובות אני מאשרת את תיקון כתב התביעה כמבוקש וזאת משלא מצאתי ממש בטענות המשיבה. לאור הטענה כי החיוב בהפרשי ההצמדה שהשבתם מתבקשת נעשה לאחר הגשת התביעה הרי שלא ניתן היה לצפות שהמבקשים יכללו בכתב התביעה חיוב עתידי בטרם קמה העילה להשבתו. כמו כן אין פסול בהגשת סעד הצהרתי נלווה לסעד כספי והטענה כי ניתן כבר היום לכמת את החיובים העתידיים אינה סבירה הן משום שלא ניתן לדעת מהם השינויים העתידיים במדד שעל בסיסם יבוצעו החיוביים והן משום שלא ניתן לדעת עד איזה מועד יחויבו המבקשים בהפרשי הצמדה. גם הטענה כי מדובר בעילה חדשה דינה להידחות שכן במסגרת בקשה לתיקון כתב תביעה יש לבחון את עילת התביעה באופן רחב ומאחר שגם התיקון המבוקש עוסק בעילת התביעה שהיא ההסכם שנכרת בין הצדדים הרי שדרך המלך היא תיקון כתב התביעה ולא מתן זכות לפיצול סעדים או הגשת תביעה עצמאית. על כך יש להוסיף כי ההליך מצוי בשלב ראשוני ובטרם התקיימה ישיבת קדם המשפט הראשונה. איני נדרשת בשלב זה לגופן של הטענות בדבר זכות המשיבה לחייב את המבקשים בהפרשי הצמדה שכן שאלה זו תיבחן במסגרת ההליך העיקרי.

התוצאה היא שהבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת.
המבקשים ימציאו עותק מכתב התביעה המתוקן לתיק בית המשפט ולמשיבה תוך 7 ימים.

כתב הגנה וכתב תשובה יוגשו על פי המועדים הקבועים בתקנות.

איני פוסקת הוצאות לטובת המשיבה בשל הצורך בתיקון כתב ההגנה מאחר ששוכנעתי שהתיקון נדרש לצורך בירור כלל הסוגיות והמחלוקות שבין הצדדים במסגרת הליך זה.

קובעת את התיק לתזכורת ליום 18/7/19.

ניתנה היום, כ"ד אייר תשע"ט, 29 מאי 2019, בהעדר הצדדים.