הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32159-09-12

לפני כבוד השופט בכיר יחזקאל הראל

התובעים:

  1. סרגיי מלכמוב
  2. אסתר מלכמוב
  3. מרים מנחמוב
  4. אדינו מבשב
  5. ניסן מלחמוב
  6. משה מלחמוב

נגד

הנתבעים:

  1. מחמד אלסאנע
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בזיקה להודעת התובעים על דחיית הצעתי יוער כי זו הביאה בחשבון בין היתר, את טענת הנתבעת בשאלת ההתיישנות שלא נזנחה, ואת האפשרות כי המומחה, במידה כזו או אחרת, יסטה מחוות דעתו.
2.לפיכך, אבהיר את שהובלע בהצעתי- ספק בעיניי אם תביעת התובעים לא התיישנה. התאונה ארעה בשנת 2008. המנוח הגיש תביעתו לאחר כ- 3 שנים ו-11 חודשים ובכך נעצרה תקופת ההתיישנות שיתרתה עמדה על כ- 3 שנים וחודש, וזאת כאמור בס' 15 לחוק ההתיישנות.
המנוח נפטר ביום 5/3/13. ביום 5/6/16 הוגשה תביעת יורשי המנוח, דהיינו, בחלוף 3 שנים ו-3 חודשים , ולפיכך נראה לכאורה כי התביעה התיישנה. ספק בעיניי אם סעיף 16 לחוק ההתיישנות חל במקרה דנן, כפי שנקבע בהחלטת כבוד השופטת בן שמן מיום 17.5.16, שכן נראה כי אין בו כדי להוסיף על תקופת ההתי ישנות שנותרה, ככל שממלא, זו עולה על שנה אחת. במקרה דנן, תקופת ההתיישנות עולה על שנה ולפיכך נראה לכאורה כי הוראת ס' 16 לא חלה במקרה דנן.
יוער, למעלה מהדרוש, כי צו הירושה ניתן עוד בשנת 2014.
לפיכך, מוצע לתובעים לשוב ולשקול בכובד ראש את עמדתם.
3.אלמלא טענות הנתבעת בשאלת החבות , הצעתי לפשרה הייתה מוצעת עוד לפני מספר חודשים. ברם, זו הייתה נדחית ע"י התובעים , כפי שנדחתה עתה, ומשכך ממלא התיק היה נקבע לשמיעת הראיות ליום 17/6.
בנסיבות אלו, אף כי הנתבעת עמדה על הכחשת החבות וההתיישנות ומשהתובעים ממלא היו דוחים את הצעתי - חזקה כי נוכח מצבה הבריאותי של ב"כ הנתבעת הייתי נעתר לבקשתה לדחיית מועד הדיון, שכן מועד זה היה נקבע לא רק בשל עמדתה, אלא גם בשל רצונם של התובעים למימוש זכותם לחקירת המומחה.
לפיכך, אין מנוס מביטול הדיון.
ב"כ התובע מתבקש להודיע ללא דיחוי למומחה על ביטול הדיון.
ככל שהתובעים יעמדו בסירובם-להלן מועדים חילופיים: יולי: 3,14,17.
ב"כ בעלי הדין יבואו בדברים בניהם וידיעוני עד ליום 18/6 מהם המועדים המומסכמים.
הנני שב ומאחל החלמה מהירה ומלאה לעוה"ד פלושניק.

ניתנה היום, י' סיוון תשע"ט, 13 יוני 2019, בהעדר הצדדים.