הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 31714-05-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
טומי שרותי רכב בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. מקור העט בע"מ
  2. עידה קוכמן
  3. אלעזר יעקב קוכמן

בשם התובעת:
עו"ד אסף רז
בשם הנתבעים:
עו"ד רויטל דגים

החלטה

1. בהתאם לבקשת בעלי הדין, ועל פי הודעתם המשותפת, הריני ממנה את רואה החשבון נועם סבו, לשמש כמומחה מוסכם כמשמעותו לפי תקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מחברת רואי החשבון בייקר טילי, דרך מנחם בגין 11 רמת-גן; בטלפון: 072-XXXX950; בפקס: 074-XXXX150.

2. המומחה מתבקש לבחון את כתבי הטענות ואת עדויותיהם הראשיות של הצדדים, לרבות חווֹת הדעת שצורפו לאלה ולחַווֹת דעתו במחלוקת שבין צדדים, והיא הסכומים שכל צד טוען שהוא נשא בהם, בגין משלוח ים של ריהוט גן.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

3. קודם, שיתחיל בעבודתו, המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט האם אין מניעה מטעמו, לרבות בשל ניגוד עניינים או מכל סיבה אחרת, לקבל עליו את המינוי. הודעה כאמור מתבקש המומחה להגיש עד ליום 29.2.2019.

4. הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. המומחה יודיע לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש, בטרם יתחיל בעבודתו. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

5. ככל שלא תהא מניעה מהמומחה ליטול עליו את המלאכה, יתבקש להגיש את חוות-דעתו לתיק בית-המשפט עד ליום 15.4.2019. הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 30.4.2019. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 25.5.2019. 54678

5129371עד ליום 5.6.2019 יגיש כל צד הודעה מעדכנת, קצרה, לבית-המשפט ובה עמדתו לגבי המשך-ההליך.

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ליום 1.3.2019.

ניתנה היום, ח' באדר א' התשע"ט, 13 בפברואר 2019, שלא במעמד-הצדדים.