הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 31329-05-17

מספר בקשה: 3
לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן
המבקשים:
ד. רוטשטיין - חברה לבניה ונכסים בשרון בע"מ

נגד

המשיבים:
נטע לי גורדון

החלטה

נוכח הודעת הצדדים על ההסדר הדיוני, ומבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, ולצרכי קדם המשפט, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה את מר גלצנר חיים מרח' שארית ישראל 35 תל-אביב בטלפון: 03-XXXX128.

הריני מורה כדלקמן:

1. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

3. המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בדירה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.

4. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 5,000 ₪, בצירוף מע"מ.

הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים, ולצורך כך ישלם כל צד למומחה בית המשפט סך של 2,500 ₪, בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.

שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

5. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בנכס.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

6. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.

לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, בפני המגשר – עו"ד משה גליקו.

הריני להורות על דחיית ישיבת המהו"ת הקבועה ליום 25.12.17 וכן על דחיית הקד"מ הקבוע ליום 8.1.2018.

הצדדים יודיעו לבית המשפט מה עלה בגורל ההידברות ביניהם , תוך 90 ימים.

תז"פ בהתאם.

קד"מ יקבע בהתאם ליומן בית המשפט ליום 25.10.18 בשעה 9:00.

7. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות על פי סדרי הדין והתקנות.
 
המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו למומחה.

ניתנה היום, ז' טבת תשע"ח, 25 דצמבר 2017, בהעדר הצדדים.