הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 31298-10-18

לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובעת:
פלונית (ר.נ)
ע"י ב"כ עו"ד חרל"פ

נגד

הנתבעת:
איילון חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סילש

החלטה

אני ממנה את ד"ר דניאל עובד כמומחה מטעם בית-המשפט בתחום הנוירולוגיה להערכת מצבה הרפואי של התובעת והקשר הסיבתי שבין מצבה לבין התאונה מיום 17.12.17.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים שהדין מתיר העברתם בתוך 30 ימים מהיום.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם נותרה נכות בעקבות התאונה? ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעורה?
האם קיימת נכות שאינה קשורה בתאונה?
מגבלות תפקודיות;
נכויות זמניות ומשכן;
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב בעתיד?
טיפולים רפואיים או תרופתיים שידרשו בעתיד, לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. בכלל זה יתייחס המומחה, כמיטב יכולתו, לשאלה האם הטיפול כלול בסל הבריאות אם לאו.

ב"כ התובעת יתאם מועד לבדיקה ויודיע אותו לצד שכנגד.
ב"כ התובעת יוודא בהקדם שאין מניעה לקבל חוות דעת מהמומחה .

בשכר המומחה, אשר יעמוד על 5,000 ₪ בצרוף מע"מ, תישא הנתבעת כמימון ביניים ועד למתן פסק דין סופי בתיק.

על-מנת שלא לעכב את ביצוע התשלום, מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ הנתבעת בצירוף פרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לתיק בית המשפט לא יאוחר מתוך 45 ימים לאחר ישולם לו שכרו.

למען הסר ספק, המומחה מקבל את הנחיותיו מבית המשפט בלבד.

המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה שמונה.
ניתנה היום, כ"ו תמוז תש"פ, 18 יולי 2020, בהעדר הצדדים.