הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 31224-11-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעים:

  1. אלכסיי נרינסקי
  2. אנה נרינסקי

נגד

הנתבעת:
שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

בשם התובעים:
עו"ד צבי שטיין
בשם הנתבעת:
עו"ד אורן סלע

החלטה

לפי בקשתה של התובעת ולאחר העיון בכתבי הטענות סבור בית המשפט שחלק מהפלוגתאות שבין הצדדים מצריכות ידע שבמומחיות. לפיכך, הריני עושה שימוש בסמכותי מכוח תקנה 88(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 וממנה את השמאי והמהנדס יצחק זרניצקי, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, למומחה מטעמו של בית-המשפט. פרטיו של המומחה ליצירת קשר הם מרח' שד' ירושלים 28 תל-אביב; טלפון: 03-XXXX833; נייד: 052-XXXX208.

בטרם יחל המומחה במלאכתו, יפעל כמצוותה של תקנה 89(א) לתקנות סדר הדין ויגיש לבית המשפט, לא יאוחר מיום 20.7.2021 הצהרה בדבר ניגוד עניינים. להלן לשון התקנה:

"לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין".

המומחה מתבקש לבחון את דירותיהן של התובעים ולחוות דעתו בפלוגתאות שבתחום מומחיותו.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. לעת הזו קביעתי היא כי הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. בחוות דעתו שבכתובים, המוגשת לבית-המשפט, יציין המומחה את סכומו של שכר-הטרחה, שהוא גבה מכל אחד מהצדדים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 30.9.2021.
54678313

ניתנה היום, י"ט בתמוז התשפ"א, 29 ביוני 2021, שלא במעמד-הצדדים.