הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 30106-07-17

לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

התובעת:
עדנאן חטיב ובניו בע"מ

נגד

הנתבעת:
יעדים בניה ושיקום בע"מ

החלטה

במסגרת התביעה שבכותרת הגישו התובעת והנתבעת בקשות הדדיות לגילוי ולעיון במסמכים, הן גילוי מסמכים כללי והן גילוי מסמכים ספציפיים.
במסגרת בקשות אלה טוען כל צד כי הצד השני אינו נענה לדרישות הגילוי ולמעשה אינו ממלא אחר הצו שניתן בעניין, מי באופן חלקי ומי באופן מלא.
לאור האמור לעיל, לצורך ייעול וקידום הדיון בבקשות, אני מוצא לנכון לקבוע כדלקמן:
גילוי מסמכים כללי-הדדי ייעשה ע"י שני הצדדים לתיק בתוך 14 יום, בצירוף תצהיר ערוך כדין.
שני הצדדים ששלחו האחד למשנהו בקשות הדדיות לעניין גילוי ועיון במסמכים ספציפיים - יגישו לבית המשפט בתוך 14 יום טבלה משותפת שתכיל את הנתונים שלהלן:
המסמך שלא גולה
הסיבה בגינה יש חשיבות לגלות המסמך
הסיבה לסירוב גילוי המסמך

בעל דין הנמנע מלגלות מסמך שגילויו ו/או עיונו נדרש מחמת טענת חיסיון ( לרבות חיסיון עו"ד-לקוח; חיסיון מפני הפללה עצמית; חיסיון מסחרי) - יציין זאת לצד המסמך שגילויו ו/או עיונו מבוקש. מסמך שנטענה לגביו טענת חיסיון כאמור, יוגש לבית המשפט, במועד הגשת הטבלה המשותפת לעיל, במעטפה סגורה, וזו תועבר ללשכתי לצורך עיון במסמך ומתן החלטה לגביו.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ט, 30 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.