הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 29729-05-14

לפני כבוד השופטת פנינה נויבירט

התובעים:

 1. נציגות הבית המשותף יוסף נקר 39 פ"ח
 2. אלי סבג
 3. לימור סבג
 4. אירנה אנדה סטרחילביץ'
 5. שיבלי מאזן
 6. ניסן לוי
 7. יעל לוי
 8. משה כהן
 9. אייל מרדכי
 10. דיקלה מרדכי
 11. אילנה בן בסט
 12. ישראל בן בסט
 13. יורי ימפולסקי
 14. עודד שורץ
 15. אירית שורץ
 16. טטיאנה פודים
 17. גנדי פודים
 18. עופרה שפרה שרעבי אבנרי
 19. רפאל שרעבי
 20. חיים כהן
 21. סיגל נחום
 22. עופר נחום
 23. יהושע פרוכטמן
 24. ענת עובד
 25. תהילה אלגם
 26. אבנר שלום אלגם
 27. חנה ישראלי
 28. אביבה ביטון
 29. יצחק ביטון
 30. רפאל ליפשיץ
 31. מרים ליפשיץ
 32. דליה רוט
 33. שרה מיכלסון
 34. בני מיכלסון
 35. רונן ניסן
 36. ורד ניסן

נגד

הנתבעות:

 1. גינדי החזקות דירות יוקרה בע"מ
 2. אחים שגראוי ייזום ובניה בעמ

החלטה - מינוי מומחה

בהמשך להחלטתי מיום 18.9.19, ובהיעדר התנגדות מטעם הצדדים, אני ממנה בזה את מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין , מר דן ברלינר, מרח' דרך העצמאות 55 חיפה, טל': 04-XXXX593; 054-XXXX090, כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: "המומחה").

המומחה יתייחס בחוות דעתו למחלוקות הצדדים כעולה מחוות הדעת מטעם הצדדים הן לעניין טיב הליקויים והגורמים להם, בשים לב לחיפויי האבן, והן לעניין גובה הנזק. המומחה יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוות הדעת מטעם הצדדים, ויקבע מהם הליקויים, אם בכלל, המצויים בנכס. המומחה יבחין בין ליקויים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בנכס בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בדירה בעת ביקורו.

שכר המומחה כולל עד שש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה).

בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.

כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.

המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.

המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש- במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי- עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.

המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.

למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להגיש חוות דעת משלימות מטעם הצדדים לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 8 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.

המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, ד' תשרי תש"פ, 03 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.