הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 28948-07-19

לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

התובע:
שמואל חסין

נגד

הנתבע:
אלי אסולין

החלטה

שתי תביעות מתנהלות לפניי כיום. הן נפתחו בשנת 2015. באחת מהן (מתנהלת בבית משפט השלום) עתר התובע לפינוי הנתבע; בשנייה (מתנהלת בבית הדין לשכירות) מבקש התובע לחייב את הנתבע בתשלומים שונים הקשורים עם עבודות שיפוץ. שתי התביעות קבועות לישיבת הוכחות ביום 16.1.2020. תביעה נוספת באה על סיומה. תביעה אחרת, שהגיש הנתבע כנגד התובע, הסתיימה אף היא.
לאחרונה הגיש התובע תביעה נוספת, שעיקרה פינוי הנתבע. בצדה הוגשה בקשה לאיחוד הדיון. הנתבע מצדו הגיש בקשה לסילוקה על הסף של התביעה הנוכחית.
איחוד הדיון בתיק הנוכחי עם תביעת הפינוי הנוספת, הקבועה לישיבת הוכחות ביום 16.1.2020, יוביל בהכרח לביטול ישיבת ההוכחות, אשר נקבעה מבעוד מועד. הוקצה זמן שיפוטי עבור ניהול ישיבת ההוכחות, וביטולה בשלב זה לא יאפשר שמיעה של תיק אחר. די בטעם זה כדי להימנע מלהורות על איחוד הדיון, אף שהנתבע אינו מתנגד לבקשה, אם יימצא כי אין להיעתר לבקשה המקדמית שהגיש.
שיקולים הקשורים עם האינטרס הציבורי גוברים בנסיבות העניין. הבקשה לאיחוד הדיון – נדחית.

אשר לבקשה לסילוקה על הסף של התביעה מחמת היותה טרדנית וקנטרנית, אחת מבין מספר תביעות שהגיש התובע, והכל – כך על פי הנטען – תוך שימוש לרעה בהליכי משפט. הגעתי למסקנה לפיה דינה להידחות.
לא ניתן לומר, באופן קטיגורי ובלתי מסויג, כי מדובר בתביעה אשר באופן מובהק וחד משמעי מהווה תולדה של שימוש לרעה בהליך המשפטי או חלק ממהלך כולל שנועד להפעיל לחץ על הנתבע ולפגוע בזכויותיו. אכן, קיים קושי עם הגשה של תביעה נוספת, במיוחד כאשר הליכים קודמים טרם הוכרעו. עם זאת, על פי הנטען, העילה הנעוצה בתביעה הנוכחית נולדה לאחר שהתביעות האחרות הוגשו (למעשה, זמן רק לאחר מכן). ככלל, ראוי לעתור בבקשה לשינוי כתבי טענות, על-מנת למנוע פתיחה בהליך נוסף. אלא שאין לומר כי התובע היה מחויב על-פי דין להעלות את טענותיו במסגרת תביעת הפינוי האחרת התלויה ועומדת. ממילא, מדובר בתביעה שמצויה בשלב מתקדם של ההליך המשפטי, ולא ניתן להגיע למסקנה כי בנסיבותיו המיוחדות של העניין, היה מקום לאפשר תיקון של כתב הטענות, ולהידרש למחלוקת הנוכחית בגדרו של ההליך הקודם.
הבקשה לסילוק התביעה על הסף – נדחית.
על אף האמור, איני סבור כי יש הכרח לדון בתביעה הנוכחית, כאשר תביעות קודמות אשר מתנהלות ומצויות בשלב מתקדים של ההליך, טרם הוכרעו. לא ראיתי סיבה מהותית לפיה יש לשמוע את התיק הנוכחי ללא דיחוי. אם קיים מפגע המסכן את המבנה או אחרים המצויים בסביבתו, יש דרכים מתאימות להתמודד עם מצבים כאמור. קיימים הליכים תלויים ועומדים. אם תתקבל תביעת הפינוי הנוספת שקבועה – ממילא לא יהיה צורך להוסיף ולשמוע את התיק הנוכחי. אם היא תידחה, הדבר צפוי להיעשות לאחר שמיעת הצדדים, ויכול כי קביעות מסוימות בהליך המקביל יסייעו לקידומה של ההכרעה בהליך הנוכחי.
על יסוד האמור, ולאחר ששמעתי את עמדת הצדדים (התובע (נתן הסכמתו); הנתבע (ביקש להוסיף ולשקול את עמדתו; פוזיטיבית – הוא לא התנגד; לא מצאתי מקום לדחות את ההכרעה בסוגיה), אני מורה על עיכוב ההליכים בתביעה הנוכחית, בשל הליך תלוי ועומד. ההליכים האחרים אמנם קבועים לישיבת הוכחות במועד קרוב. עם זאת, אם יחול שינוי ו/או אתרשם כי שמיעת התיק הנוכחי עשויה להתעכב יתר על המידה – ניתן יהיה לשקול לקדמו במקביל, בין אם בדרך של הגשת ראיות, ובין בדרך של שמיעת הטענות לגופן.
בשלב זה, כאמור, אני מורה על עיכוב ההליכים בתביעה.
הוצאות הדיון יובאו בחשבון בפסק-הדין.

עיון פנימי – 16.2.2020

ניתנה היום, י"ז כסלו תש"פ, 15 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.