הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 28467-09-17

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
קומט את פרוגרס בע"מ

נגד

הנתבעות:

  1. מוסך אלכס " סנדר" ובניו בע"מ
  2. רונית זיגלבוים

בשם התובעת:
עו"ד ניר ספיר
בשם הנתבעות:
עו"ד אילן איזנברג

החלטה

הצדדים הגישו הצעות באשר לזהות המומחה. לאחר עיון בהצעות הצדדים קביעתי היא כדלקמן: אני ממנה למומחה מטעמו של בית-המשפט, ככל שיואיל לטול עליו את המלאכה, את השמאי יצחק זרניצקי. פרטי ההתקשרות עמו הם במשרד הנדסה ושמאות מקרקעין זרניצקי-חפץ, שדרות ירושלים 28 תל- אביב; טל': 03-XXXX833.

המומחה יתבקש לבחון את טענות הצדדים לרבות הראיות שהניחו לפניו של בית המשפט, את חוות הדעת שהגישו אלה ולחוות דעתו בסוגיות שבמומחיותו. יצוין כי ככל שהמומחה יסבור שהסוגיות אינן בתחום מומחיותו, יגיש על כך הודעה מתאימה לבית המשפט.

יש להדגיש: המומחה לא יתבקש להכריע בשאלות משפטיות או במחלוקת עובדתית, שמטיבן הן ענין להכרעתו של בית-המשפט. אם יסבור המומחה או מי מהצדדים כי המנדט דורש עדכון או שינוי – יגיש על כך הודעה לבית-המשפט.

הצדדים יפנו אל המומחה ויביאו לעיונו החלטה זו. הצדדים יישאו בשכר-טרחתו של המומחה בחלקים שווים. קודם, שיתחיל בעבודתו, יודיע המומחה לצדדים מהו שכר-טרחתו המבוקש. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לעיונו כל חומר שיימצא לו דרוש. המומחה יעיין בכל חומר נוסף, שיבקשו הצדדים להניח לפניו וכן ישמע כל טענה על-פה שיבקשו להשמיע באוזניו.

את חוות-דעתו יתבקש המומחה להגיש לתיק בית-המשפט עד ליום 10.9.2020 . הצדדים יוכלו להעביר למומחה שאלות-הבהרה עד ליום 27.9.2020. בגין כל שאלת-הבהרה, מעבר לחמש הראשונות, רשאי המומחה לגבות שכר-טרחה נוסף. את התשובות יעביר המומחה לצדדים לא יאוחר מיום 25.10.2020.

לתזכורת פנימית ליום 26.10.2020.

ניתנה היום, ב' באב התש"ף, 23 ביולי 2020, שלא במעמד-הצדדים.