הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 28453-02-18

מספר בקשה: 2
לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע :
פלוני (ש.י)
ע"י ב"כ עו"ד הוכפלד-מורד

נגד

הנתבעות:

הצד השלישי
1. קבוצת ש.ניר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יעקובוביץ
2. שופרסל בע"מ
3. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד קרינסקי

  1. קבוצת ש. ניר בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי בקשתו של התובע לפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואית.

1. עניינה של התביעה נזקי גוף אשר לטענתו של התובע נגרמו לו בתאריך 19.1.16. אז, במסגרת עבודתו כעובד ניקיון במרכול שבבעלות נתבעת 2, בעת שניסה לנתק את אחת העגלות ממתקן העגלות שבמקום, הוא נהדף לאחור, החליק על שלולית גשם ונפל תוך שנפגע בגב התחתון (להלן: "התאונה").

2. בהתאם לתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקסד"א") היה על התובע לצרף לכתב התביעה חוות דעת ערוכה כדין לפי פקודת הראיות, וזאת ככל שביקש לבסס טענותיו שברפואה. זאת לא עשה, אלא עתר להפעלת סמכותו של בית המשפט לפטור אותו מהגשת חוות דעת ולמנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה. לטענתו של התובע, מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו להגיש חוות דעת, שכן מאז התאונה הוא מובטל ואינו עובד. עוד הוא סבור כי יש לו עילת תביעה טובה באשר היה על הנתבעות או על מי מהן להציב את מתקן העגלות מתחת לקורת גג או להתקין אמצעים מונעי החלקה, ובכך התאונה היתה נמנעת. עוד הוא מפנה לתיעוד ולמסמכים הרפואיים שהוגשו למוסד לביטוח לאומי (ענף נפגעי עבודה) כראיה התומכת בכך שנגרמה לו נכות כתוצאה מהתאונה.

3. הנתבעות מתנגדות לבקשה וטוענות, בתמצית , כי פטור מהגשת חוות דעת ומינוי מומחה בית משפט היא אפשרות שבית המשפט ינקוט בה במשורה ורק מטעמים מיוחדים. התובע לא הוכיח חסרון כיס (כשלעצמו, ללא נימוקים תומכים , אינו מהווה טעם מיוחד למתן פטור) , מה עוד שקיבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי אותם היה יכול לנצל לצורך הכנת חוות הדעת. עוד הן מדגישות כי יש מחלוקת רבתי בשאלת האחריות, הצורך בהגשת חוות דעת עם הגשת התביעה מהווה "מסננת" כנגד תביעות סרק ופן תיגררנה להוצאות כספיות בטרם התובע הוכיח את רצינות תביעתו.

לאחר שעיינתי בתיק בית המשפט, בבקשת התובע, בתשובת הנתבעות ובתגובת התובע עליה כפי שניתנה במעמד הדיון שהתקיים בתאריך 11.12.18, דין הבקשה להידחות.

דיון

4. תקנה 127 לתקסד"א מחייבת תובע המבקש להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית. בד בבד, הסיפא של התקנה מסמי ך את בית המשפט לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת " מטעמים מיוחדים שיירשמו". תקנה 130 לתקסד"א מסמיכה את בית המשפט למנות מומחה מטע מו בעניין שבמחלוקת בין בעלי הדין. ההלכה היא כי שילובן של שתי תקנות אלו מעניק לבית המשפט שיקול דעת לפטור תובע מלהגיש חוות דעת ולמנות מיוזמתו, אף ללא חוות דעת של אותו תובע, מומחה מטעמו (רע"א 10251/02 כץ נ' דואני, פ"ד נז(1) 797 (2003)). אך גם זאת נקבע - בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו זו במשורה ובמקרים חריגים בלבד (רע"א 6614/12 פלונית נ' בית חולים המשפחה הקדושה (201 2) בפסקה 8 ו – 10).

5. "טעם מיוחד" להענקת הפטור יכול שיהא חסרון כיס של תובע (רע"א 8998/10 אלישע בע"מ נ' זובידאת (2011)). במקרה דנן, התובע, ב ן 63, אמנם טוען כי הוא נמצא במצב כלכלי שאינו מאפשר לו לממן את חוות הדעת, אולם לא הונחה תשתית ראייתית מתאימה לטענה מעין זו. כך, מעיון בתדפיסי חשבון הבנק של התובע אשר צומצמו לפרק זמן של 3.5 חודשים בלבד ( אפריל – אמצע יולי 2018 ), עולה כי חשבונו נמצא ביתרת זכות של כ - 5,000 ₪. כמו כן, מידי חודש מזוכה חשבון העו"ש שלו בסכומים שונים שבין 5,000 לבין 12,000 ₪, מתוך פיקדונות שיש לו בבנק. בחודש מאי 2018 אף הועבר לחשבון סכום של 125,000 ₪ מתוך פיקדון קיים. התובע לא הצהיר מהם הפ יקדונות שברשותו והאם יש לו בנוסף תכניות חסכון וקרנות כלשהן לרבות הסכומים המופקדים בהם. לטענת התובע הוא מתקיים מאיסוף בקבוקים למחזור, אולם לא פירט מהם הכנסותיו מעיסוקו זה. התובע קיבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בסכום מצטבר של כ – 28,000 ₪ , שלפחות חלקם יכול שהיה מוקדש לעריכת חוות דעת. התובע, גרוש (ילדיו בגירים) טוען כי הוא מתגורר בבית של חבר מאחר שהדירה שהתקבלה בירושה מהוריו נמצאת בלב סכסוך ירושה שבינו לבין אחיו, אולם אין גם בנתון זה, בנפרד או במצטבר עם טענותיו בכלל, כדי לתמוך בטענתו לחסרון כיס.

6. באשר לעילת התביעה, בזהירות המתבקשת (שכן אנו מצויים עדיין בשלבים המוקדמים של התיק), הגם שניהול התביעה טומן בחובו סיכון, לא ניתן לומר כי תביעתו של התובע מופרכת או משוללת יסוד (ע"א 1358/12 מרכז רפואי רבין בית החולים בלינסון נ' עזבון המנוח אייזנבך, ז"ל (2012) בפסקה 11).

7. כאמור, יש צורך לבחון גם את קיומה של 'ראשית ראיה' או 'ראיה לכאורה' כי העניין שברפואה מבוסס, למרות היעדרה של חוות דעת (בר"ע [ב"ש] 511/06 אמויאל נ' פלונית (2006)). התובע נפגע בעמוד השדרה התחתון, יש על כך תיעוד ממועד שבסמוך לאחר התאונה, וגם המוסד לביטוח לאומי קבע כי נותרה לו נכות בשיעור של 10%. עם זאת, אין באמור כדי להטות את הכף לטובת קבלת בקשתו. לא מדובר במקרה חריג שבו על בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו ולפטור את התובע מהגשת חוות דעת רפואית.

הבקשה נדחית. הוצאות ישקלו בסוף ההליך.

8. התובע יודיע בתוך 10 ימים האם בכוונתו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך צירופה של חוות דעת רפואית ערוכה כדין או שמא התיק יתנהל ללא נכות. לא יודיע דבר, יראו אותו כמוותר על טענותיו שברפואה.

5129371תזכורת פנימית ביומני לתאריך 9.1.19 לבדיקת התיק.

המזכירות תמציא החלטתי זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהיעדר הצדדים.